El Mondo blog

„Látni tanulok. Nem tudom, miért, de bennem most minden mélyebbre hatol, és nem marad ott, ahol eddig leülepedett. Erről a belső tájról nem tudtam eddig” (Rainer Marie Rilke).

Bővebben (rólunk)

Ha tetszett...

Egyébként...

Szeretjük az értelmes vitát, bírjuk az őszinte kérdéseket és elviseljük a beszólásokat. Kulturált, intelligens olvasóink iránti tiszteletből moderáljuk a durván személyeskedő, tahó kommenteket.

Utolsó kommentek

Kontakt

Olvasói leveleket: a bloggal kapcsolatos metsző kritikát, netán baráti vállveregetést, netán kéziratokat az elmondo.mekdsz kukac gmail.com címre várunk.

2010.03.26. 09:25 Kósa Balázs

Zsidó, cigány kontra református egyház

 - Cigány kutyája már megharapott, zsidóé még nem - és röhög az egész református osztály, a kivételeknek tisztelet.

Figyelmeztettek, hogy majd más lesz a módi a teológián a kihagyott két év után, markánsabban képviselteti magát az új vonal, az öntudatosabb magyar irány, a snájdigabb legény.

- Nem baj, ablaknak jó lesz - és megint röhögünk, vagyis egész pontosan: röhögnek.

Az ablak szakszó. Terminus technicus, a példákat nevezik így az igehirdetésben, amelyek, úgymond, kitekintést nyújtanak. A sok igaz, dogmatikai állítás után.

Megharapta a kutya. Tegnap vagy tegnapelőtt, és most ennek élét, ijedtségét ütjük el. Duruzsolva, egymásba karolva, egy mindenkiért, mindenki egyért; történetesen éppen egy cigány kutyája. Nem egy zsidóé, hanem egy brazilé. De majd legközelebb, és ezen rötyögünk. Kicsit túl sok itt a zsidó, a Kárpát-medencében, emiatt frusztrálódunk (mi) magyarok javarészt. Nap, mint nap, hideg téli és tűző nyári nap alatt, meg percről-percre. No meg a cigány.

Éberek legyünk, de ne héberek. Ez is jópofa, nem igaz? Mákostészta, rákostészta...

Persze mindez eleinte meglepett. Hetente átlag egy napot voltam bent a teológián, és minden héten egy ilyen poén. Legalább. Vagy explicit megjegyzés, lásd az imént: túl sok itt a zsidó. Azon az egyetemen, ahol én tanítok, előadáson vagy gyakorlaton pontosan egy alkalommal lehet ilyet mondani következmények nélkül. Legalábbis most így hiszem. És még mondja valaki, hogy a református teológia nem progresszív.

Ami még meglepett.

Az egyházi ünnepek kapcsán kellett igehirdetést írnunk. Virágvasárnap, karácsony, húsvét, szóval ilyen üdvtörténeti események, meg persze március 15-e, ami jelentőségénél fogva szintén ide kívánkozik. No, ez az utóbbi jutott nekem. Mivel a Bibliában a 48-as magyar forradalomról konkrétan kevesebb szó esik, az alkalom viszont tálcán kínálta magát, úgy gondoltam, ezekről a piszkálódó megjegyzésekről beszélek főként.

Arra a kiváló gondolatra építettem föl a prédikációt - többek között -, hogy a jószándék vagy jóakarat egy mélyebben meghúzódó kontroll híján könnyen tévútra vezet. A magyar református egyház esetében a karakteres magyarságtudat és hazaszeretet az, ami félrecsúszhat és csúszik is. Erre példaként hoztam föl, hogy ha a történelmi egyházak, így a református egyház nem szavazzák meg annak idején a második zsidótörvényt valamilyenfajta magyarságféltés címén - mert tegyük fel, hangsúlyozom: tegyük fel a párbeszédre való nyitottság okán, hogy az első voksot még valamennyire meg lehet magyarázni és érteni -, akkor talán a vidéki zsidóság 1944-es nyári deportálása is nehezebben zajlik. Amiképpen a budapesti zsidóság likvidálása lehetetlenné is vált, amikor a magyar fél Horthy utasítására végre kilépett a buliból.

Márai Sándor naplóját idézve: „A nemzet mindezért nem felel többé; s ez az egyetlen vigasz. Mégis, nagyon szomorú, hogy akadtak magyarul beszélő emberek, ha mégoly nyomorultak is, akik vállalták a német rohamkések parancsára ezt a szerepet. Ilyen ember nem akadt Finnországban, Bulgáriában, Romániában sem. S ez nagy különbség.” Szóval ha a református egyház a harmincas évek végén, mondjuk a saját maga által is saját magának tulajdonított prófétai szerepével élve, megérezve úgymond a széljárást, esetleg nem törvényesít, hanem kérdéseket vet fel, netalántán még nemmel is szavaz, akkor még az is megtörténhet, hogy kevesebb lett volna az olyan ember, akiről a Márai Sándor ír.

Nem tudom, mi verte ki a biztosítékot végül: ez, vagy az a gondolat, miszerint a múlt hibáiból okulni kell, hiszen a református egyház és azon belül a teológus ifjúság sem éppen rezisztens a rasszista előítéletekkel szemben. Tény, hogy valami kiverte.

Itt az a szokás, hogy az ember a többiek előtt mondja fel a prédikációt, utána megkritizálják, jó tanácsokat kap, és végül születik egy jegy. Esetemben nem az eredmény a lényeges, hanem a bírálatok. Például, hogy ami elhangzott, a történelmi tényekkel köszönőviszonyban nincs, érvelésem egyoldalú, elfogult, az akkori magyar társadalmi helyzet a jelenlegi, a korszak vizsgálatára vonatkozó megkérdőjelezhetetlen dogmák szerint nem vizsgálható rendesen. És a többi dolog, amit mind nem vettem figyelembe szélsőséges és eszdéeszes beszédemben, amelyről pedig akkor még úgy hittem, bármilyen jóérzésű hallgatóság előtt nyugodt szívvel vállalható.

Utólag belátom, tévedtem, kritikusaimnak minden ponton igazuk volt, és a megnyilvánulásom valóban szélsőségesnek minősíthető. Ravasz László, református püspök valóban nem követett el semmiféle hibát, amikor a felsőház előtt a zsidótörvények elfogadása mellett érvelt. Fiatalkorában születtek ugyan antiszemita írásai, de ezt akkorra egészen biztosan kinőtte, és tudat alatt sem befolyásolta. Sőt, érdemeit növeli, hogy rendkívül nehéz és összetett helyzetben találta meg a helyes utat. A református egyház a Második Világháborút megelőző években a zsidósággal szemben végig kifogástalan úriemberként viselkedett, mint ahogy ezt teszi azóta is rendületlen eltökéltséggel, történelmi tartozása nincs, a jelen mindent bizonyít.

Annak az ellenvetésnek a súlyát is érzem már, miszerint az SZDSZ elmúlt években folytatott politikája, törpepárti megalomániája, magyarsághergelése egyszerűen bicskanyitogató. Valóban, általában is helyes az a gondolati konstrukció, ha egy párt működéséből, legyen bármilyen is ez a működés, jó vagy rossz, teljes népcsoportra vonatkozó következtetéseket vonunk le. Az SZDSZ politikai szereplése tehát árnyalja, sőt legitimálja az egyháztagok zsidókkal szemben, általában minden zsidóval szemben érzett ellenszenvét. A magyar politikusok és a magyar emberek között sokkal kevesebb a gátlástalan zsivány, ezzel szemben számarányában sokkal több a jóérzésű, tisztességes, valódi termelőtevékenységet folytató polgár, mint az ország szemita lakosságában. Sőt, ha nem lennének itt a zsidók, azonnal eltűnne a rendszerből a korrupció, kifehéredne a gazdaság és megszűnne mindenféle susmusolás, amit egyébként jelen pillanatban a felmérések szerint a magyar lakosság legalább 65%-a megengedhetőnek tart. A magyar nép azonnal keblére ölelné idegen földre szakadt testvéreit, és százszázalékos részvétellel szavazná meg a határontúliak kettős állampolgárságának lehetőségét.

Ifjabb Hegedűs Lóránt ügye pedig valóban összetett, annyival, hogy uszít, semmiképpen nem elintézhető. Itt van például ennek a holokauszttagadó történésznek az esete. Amint azt az arra érdemes és a témában sokkal jobban tájékozott Vértesaljai Református Egyház Bírósága már réges-régen megállapította, a lelkipásztor olyan cselekményt vagy mulasztást, amely az evangélium mértéke szerinti tiszta erkölcsbe ütközik, vagy az egyház hitelét rontja, semmiképpen nem követett el. Vendégül látta David Irvinget és ennyi. Mégcsak nem is a templomban, hanem a templom alatti teremben, aminek legfeljebb annyi köze van a gyülekezethez, hogy a színházi előadásait ott tartja. És még csak nem is ő látta vendégül, már megint hülyeségeket beszélek, úgy látszik, nehezen szokom le róla, hanem egy gyülekezeti tag.

Ifjabb Hegedűs valószínűleg csak leslattyogott, hogy mi ez a zaj, mert nem bírnak aludni a gyerekek. A történész előadást egyáltalán nem tartott, csupán könyvdedikálás történt, melynek természetes velejárója a szerző bemutatkozása, illetve a dedikálást kérőkkel való beszélgetés - a fenti bíróság határozata szerint. Antiszemita megnyilvánulás pedig egyáltalában nem történt, senkinek még csak eszébe sem jutott, az a rossz, aki rosszra gondol, erre legalább egy tucat szavahihető szemtanú teszi le a nagyesküt. Az internetes kommenteknél is úgy szokott lenni, hogy az emberek legfeljebb az igazságot mondják ki bizonyos dolgokkal kapcsolatban, de az még távolról sem antiszemitizmus vagy cigánygyűlölet, hanem az igazság szimplán.

Jut eszembe, azt is komolyan meg kellene vizsgálni, hogy a trianoni döntés nem néhány magyar történész hagymázas lázálma csupán, és az elcsatolt területek valójában sohasem tartoztak a Magyar Királysághoz. Utána meg elmagyarázni, hogy mindez az evangélium mértéke szerinti tiszta erkölcsbe nem ütközik és az egyház hitelét nem rontja. Biztos azonnal mindenki rábólintana különösen a szélsőjobboldalon.

Az is igen örvendetes, hogy végre valaki nyíltan kimondta: egyetlen más nemzet sem ontott annyi vért az evangéliumért, mint a magyar. Azért olyan kiemelkedő fontosságúak az ehhez hasonló kijelentések, mert megvilágosító erejük mellett végre a felnőtt érettségével kezelhetjük saját történelmünket a fátyolos tekintetű gulyásromantika helyett.

Ifjabb Hegedűs egy hete elhangzott megnyilatkozása pedig végképp azt bizonyítja, hogy az Istentől elhívott próféta valóban sokkal tovább lát kortársainál. „A magyar református egyház csak a cionizmus egyik tankja, amely a palesztinok elleni mészárlást támogatja.” Jesssz! Íme a par excellence kijelentés, ami elhatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.

De visszatérve a fő mondandóhoz: azóta az is teljesen világossá vált számomra, hogy mindazokkal, amivel én előhozakodtam, szószéken előhozakodni nem ildomos, hiszen az MSZP-s híveket sem prédikálja ki az ember. A politikával istentiszteleten csínján kell bánni, a rasszizmus pedig elsősorban és mindenek előtt politikai kérdés, emiatt a református egyház nem is igen nyilatkozik az ügyben, mert nem ez a dolga, hanem az evangéliumhirdetés.

Egyébként is a református nyáj az előítéletektől tozított gondolkodás betegségével szemben immunis. Jó, megtörtént, hogy egy roma lelkipásztort éveken keresztül egyetlenegy gyülekezet sem választott meg lelkészének a származása okán, ám a kivétel csak erősíti a szabályt. A református hívek ebben a felfokozott, vakon csapkodó, hisztérikus hangulatban is derekasan állják a sarat. Kivétel nélkül ellenállnak a kísértésnek, hogy Izrael állam kritikáját vagy egyes izraeli befektetők kritikáját a zsidók mocskolásával keverjék, és a romákra is általában megbocsátó szívvel és segíteni akarással tekintenek. Emiatt fölösleges is lenne, ha a református sajtó vagy a református felső vezetés cikkekben, interjúkban, nyilatkozatokban bolygatná a témát. „A bölcs tanítás az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére” – írja a Biblia, de ha nincs rá szükség, akkor nincs rá szükség.

Csak avval nem bírok mit kezdeni egyelőre, hogy azóta valahányszor belépek a teológia kapuján, meghatározhatatlan rossz érzés fog el – ezért nem is igen megyek oda. Folyamatosan tudatosítanom kell, hogy a teológusok nagytöbbsége nem ilyen, ugyanúgy fölháborodik mindezen, mint én. Hogy többen közülük a barátaim, akiket szeretek és akik szeretnek. Hogy mindez vékony réteg csupán az ember személyiségének tetején, ami megfelelő környezetben szétpukkanna, mint a szappanbuborék. Hogy a református egyháznak ennél egy sokkal szebb arca is létezik, valódi áldozathozatallal és valódi tisztasággal. Csak most a fától éppen nehéz észrevenni az erdőt. És nem egyes egyedül ifjabb Hegedűs Lórántról és holdudvaráról van szó. A református egyház hallgatásával, a probléma szőnyeg alá söprésével bűnt és súlyos hibát követ el. Magatartása az evangélium tiszta erkölcsébe ütközik és saját hitelét rombolja.


123 komment

Címkék: társadalom református zsidók keresztények


A bejegyzés trackback címe:

https://elmondo.blog.hu/api/trackback/id/tr821869307

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Swind 2010.03.26. 14:05:00

Sok beszédnek sok az alja.

"Isten minden embert egyenlőnek teremtett"

Ebből kéne kiindulni, és ennek a fényében kéne megvizsgálni megnyilvánulásait.
Hogy lehet összeegyeztetni a lelkészi, papi, rabbi-i stb. hivatást, bármilyen másság iránti gyűlölettel, uszítással?

Megkérdezném Hegedűs Lórántot: Nem féli a Jóistent?

vagyok59 2010.03.26. 14:05:01

Ahogy a magyar államot és a magyarok a zsidók jórésze ma a háború előtti magyar állammmal azonosítják, azonosítják, ugyanúgy azonosítjuk mi is az összes zsidót izraelinek ennek minden hátrányával együtt. Ez egy leegyszerűsítés, de így működik a világ. A zsidókkal szemben izrael sajátos politikája miatt óvatosságra van szükség. Igazából ez legfeljebb csak pár % ukra igaz, de nem tudjuk melyik ez a pár %.

Ahogy ők sem tudják, melyik pár % belőlünk az antiszemita.

egy nik a sok közül 2010.03.26. 14:09:14

Azt hiszem, en a magam reszerol megmaradok rkatnak,

es nem megyek se hanukazni (lasd: ajanlott posztok a jelenlegi alatt),
se szebbjovozni.

Bourbon 2010.03.26. 14:14:23

@Swind: Vannak emberek és kisebb-nagyobb csoportok is, akik frusztrációik vagy akár anyagi megfontolásaik alapján (mindenféleképpen sérült önkép és önbizalomhiány az érzéseik közös metszete) csak mások relációjában, mások opponenseként tudják identifikálni magukat.
Ezekkel az emberekkel úgy "ámblokk" probléma van...sajnos nem HL az egyetlen ilyen!

"azta" 2010.03.26. 14:17:20

@Swind:
nem. szerintem ateista! de komolyan! nem hinném, hogy félne a Jóisten elé állni, szerintem nem hisz a halál utáni létben, sem az Isteni igazságszolgáltatásban. valószínűleg ez neki tényleg csak egy hivatal. pont. pedig ha tudná, hogy már ki is rakták a réztábláját a pokol megfelelő bugyrában! ahol még a Lóránt/Lóránd polémia sem okoz zavart ;)

más:
minduntalan megdöbbenek, hogy az emberek egy konkrét szöveget hányféleképp tudják olvasni!

Swind 2010.03.26. 14:20:46

@Bourbon: Tudom. Isten szolgájának
felül kéne emelkedni ezeken dolgokon, sőt százszorosan felül kéne emelekednie, hiszen ő a Jóisten szolgája. Ő közvetiti felénk az Úr akaratát, ő a csatorna. Ha a legalapvetöbb dologban vét a Jóisten elllen, honnan tudjuk, hogy nem torzítja el a felénk közvetítendő isteni szándékot?

Kósa Balázs · http://elmondo.blog.hu 2010.03.26. 14:21:32

@budai zöld: "Remélem, hamar megnyugszik, és elgondolkodik azon, hogy miben kell még fejlödnie - tudásban és kommunikációban - ahhoz, hogy egy ennyire súlyos témában sikerrel indítsa el a párbeszédet / gondolkodást."

A magam részéről szívesen tanulok. Ezt meg is említem ebben a sivalkodós hangvételű cikkben, hiányolom, hogy a református sajtó vagy a református felső vezetés cikkekben, interjúkban, nyilatkozatokban bolygassa a témát. Csakhogy nem teszi. És ez valóban frusztrál.

Frusztrál az is, ha a leendő református lelkészek abban a gondolkodásban nőnek fel, amit idéztem.

Ha azt tapasztaltam volna, hogy erről folyik egy párbeszéd az egyházon belül, ami tisztázáshoz, megtisztuláshoz vezet, akkor egészen biztosan nem írom meg ezt a cikket. Persze az is lehet, hogy csak nem találtam meg a megfelelő fórumot. Mindenesetre ha van ilyen, akkor eléggé elbújt.

Viszont tényleg szeretném, ha lenne ilyen.

A személyes érintettséget - mármint, hogy most kaptam egy pofont, és emiatt siránkozom -, annyival pontosítanám, hogy mindezek több hónapja történtek. Persze, haragszom valamennyire, de azért már elég sok víz lefolyt azóta a Dunán, és egészen más dolgokkal kellett foglalkoznom azóta. A személyes történet viszont a jelenség bemutatására alkalmasnak tűnt. És eközben valóban nem akartam egy pillanatra sem elleplezni, hogy mit gondolok a történtekről...

Bourbon 2010.03.26. 14:28:29

@Swind: Az már egy másik téma, miszerint a vallás és hit gyakorlásához milyen mértékben kell intézményesíteni a rendszert, de mindenféleképpen ide illik a sztori, miszerint: "Ne járj görbén! - mondta a ráknak az anyja. - Az oldaladat se dörzsöld a nedves kőhöz.
- Anyám - válaszolt a rák -, ha engem tanítani akarsz, TE járj egyenesen, és téged figyelve, buzgón követlek."

egy nik a sok közül 2010.03.26. 14:31:40

@Kósa Balázs:

"egy párbeszéd az egyházon belül, ami tisztázáshoz, megtisztuláshoz vezet"

ebben a temaban olyan "parbeszed" (talan a vita vagy megbeszeles szerencsesebb szohasznalat) meg nem volt, ami megtisztulashoz vezetett volna...

(persze a megvitatas tartalmi kereteitol is fugg: ha eleg specifikus, szuk szempontot veszunk talan lehetseges egy kozos vegpont, de egy szuk tartomany megvitatasa legfeljebb csak egy szuk kor szamara hozhat megoldast)

Bourbon 2010.03.26. 14:35:04

@Kósa Balázs: Csak azért nem írom le, mert valaki már nagyon jól összefoglalta előttem, hogy amit te csináltál a "cikkedben", nevezetesen egy cigányokat talán dehonesztáló, zsidókat említő viccből levezeted a református egyház felelősségét a holokausztban és az azóta is minden másodpercben a bőrünkön tapintható antiszemitizmusban..ez a hisztéria(keltés), az összemosás, a logikai alapokat nélkülöző párosítás iskolapéldája. Ha mások ilyen értelemben dícsérik a cikkedet, én is készséggel megteszem!

Swind 2010.03.26. 14:35:05

@Bourbon: "Ne járj görbén! - mondta a ráknak az anyja. - Az oldaladat se dörzsöld a nedves kőhöz.
- Anyám - válaszolt a rák -, ha engem tanítani akarsz, TE járj egyenesen, és téged figyelve, buzgón követlek."

Köszönöm szépen ez nagyon szép volt.

Kósa Balázs · http://elmondo.blog.hu 2010.03.26. 14:47:10

@Bourbon: "... nevezetesen egy cigányokat talán dehonesztáló, zsidókat említő viccből levezeted a református egyház felelősségét a holokausztban és az azóta is minden másodpercben a bőrünkön tapintható antiszemitizmusban..."

Egyrészt, ha figyelmesen olvasod a cikk elejét, akkor kiderülhet számodra, hogy nem egyetlen viccről van szó. Egy vicc az semmi. De ha valaki/valakik egy félév során minden héten szükségét érzik annak ezzel kapcsolatban megnyilatkozzanak, esetenként igen konkrétan, az egy idő múlva gyanús.

Másrészt. A református egyházról alkotott véleményemet az utolsó bekezdésben olvashatod kifejtve bővebben, nem lenne tragédia, ha ezt is figyelembe vennéd.

Ifjabb Hegedűs Lórántnak pedig konkrétan nagy szerepe van az antiszemitizmus szításában, a református egyháznak pedig már régóta nyilvánvalóvá kellett volna tennie, ha már eltávolítani nem tudja, hogy mindattól, amit ő mond, mereven elhatárolódik.

Ez sem nem hisztériakeltés, sem nem logikai összemosás már bocs.

egy nik a sok közül 2010.03.26. 14:52:40

@Kósa Balázs:
"ha már eltávolítani nem tudja"

miert nem tudja?

endike · http://barathendre.wordpress.com/ 2010.03.26. 14:54:06

A történelmi egyházak egyik lényege, hogy simán lehet csinálni a mocskos dolgokat, se a hívek, se a vezetők semmi komolyat nem tesznek. Valamit tesznek, de az általában még inkább súlyosbítja a helyzetet.
Na igen, sajnos a történelmi egyházak nagyrészt nem Istenben, hanem egymásban, a tanítókban, a szervezetben hisznek.

Barisnya 2010.03.26. 14:56:42

Kedves Kósa Balázs!
Üdvözlöm a cikkedet, mert tény és való, igazán ráférne a Mo-i Ref. Egyházra egy kis önvizsgálat. Hogy erre eddig nem voltak hajlandók, sőt hallani sem akartak róla, az oka annak, hogy bár lélekben ref. vagyok jómagam is, de az egyháznak már nem tagja. A fejétől bűzlik a hal, itt is. Tehát érdemes lenne a KGRE vezetőségénél és nem a hallgatóságánál kezdeni a rendteremtést. Sok sikert hozzá.

Barisnya 2010.03.26. 15:00:08

@Kósa Balázs:
A többi egyházat nem ismerem, de a ref. egyház bármely tisztségviselőjét el tudja, ha akarja, távolítani a kötelékéből. Több példának voltam tanuja.

egy nik a sok közül 2010.03.26. 15:13:02

Amugy ha mar oktat valaki jo lenne egy kicsit pedagogusi szemmel is tekinteni erre a szituaciora:

Nem derul ki, hogy ez valoban altalanos jelenseg, vagz egy jol behatarolhato kis hallgatoi klikk nyomatja ezt a stilust.

Az egyhaz koreiben szedik fel vagy esetleg inkabb otthon? (Persze HL retorikaja nyilvan batoritast jelent a fogekonyaknak, de azert ez a kerdeskor pedagogiai szempontbol egyszem HL szemelyenel tobb aspektussal bir.)

szkeptikus vagyok 2010.03.26. 15:30:23

Ha nem tudnám, hogy a hit (különösen a református) Jézusról, megtérésről, új életről szól, akkor a bejegyzés alapján arra gondolnék, hogy legalább is a rabbiképzőbe jár a szerző, ahol egyetlen bűn létezik: a zsidók valamilyen szintű kritikája. Pedig a cikk nem szól másról mint a szokásos megélhetési rettegésről. Röhejes: a zsidótörvények (számaránynak megfelelő továbbtanulási lehetőség) a zsidók munkatáborokba szállítása közt annyi az ok okozati összefüggés, mint a Bibliában a varázslás tiltása és a boszorkányok elégetése között. (Még várjuk Mózes elhatárolódását az ügytől) És innentől nincs tartozása az egyháznak (úgy kollektíve) sem a zsidók felé (ha nem így látja, akkor egy Chicago-i bíróságon lehet népi pénzt perelni) és egyelőre az egyház a református vallás dogmái szerint tanítja az evangéliumot, és nem a liberális megmondóemberek elvárásai szerint kell a holokauszt megkérdőjelezhetetlen, kutathatatlan és ezáltal a hit szintjére emelt dogmájában vakon hinni. Végezetül pedig javaslom, hogy ironizálgatás helyett tényleg nem ártana a szerzőnek a saját szemben a gerendát is meglelni, nem csak a másikéban a szálkát.

kovacsg4 2010.03.26. 15:44:45

Ertem, szoval a bejegyzes csusztatas... ahaaa, meg nehany esetbol von le altalanos megallapitast.
Uhum.
A zsidok penzosszeeskuvese teny, mert a tescoban izraeli almat lehet kapni. A fideszt, mszpt, jobbikot, szdszt, lmpt, engem, a blogot, meg az indexet vagy igeny szerint barkit ok penzelnek.

Ciganybunozes van, mert sokszor jonnek oda hozzam eladni dolgokat, meg zaklatnak az utcan...
hat akkor a ti nagy tuti ervelesetek se allja meg a helyet, mert tolem pl meg egyszer se loptak romak, es nem is fenyegettek meg soha... viszont jobbikosok mar tobbszor beszoltak, es a kocsim megrongalasat is kilatasba helyeztek.. akkor az en velemenyem szeritn fasisztabunozes van :P

Kósa Balázs · http://elmondo.blog.hu 2010.03.26. 16:06:16

"Röhejes: a zsidótörvények (számaránynak megfelelő továbbtanulási lehetőség) a zsidók munkatáborokba szállítása közt annyi az ok okozati összefüggés, mint a Bibliában a varázslás tiltása és a boszorkányok elégetése között."

Jó. Például Ravasz László ezt nem így látta utóbb. Most nem emlékszem melyik lépését, és meg sem tudom keresni, végzetes hibának látta később. Becsületére legyen mondva, hogy amikor elszabadultak a pokol, akkor a maga részéről elég sok mindent igyekezett tenni, hogy mentse a zsidóságot. Csak akkor már ő, személyesen elég keveset tehetett.

Hogy a református egyházat milyen tartozás terheli ezzel kapcsolatban hadd idézzem Köves Slomót:

"Nem gondolom, hogy a holokauszt után született nemzedéknek bármifajta erkölcsi deficitje lenne a holokauszt áldozatainak gyermekeivel szemben. Felelőssége nincs, de közös tanulsága van."

És a református egyháznak a tanulságot le kell vonnia.

http://www.hiszed-e.eoldal.hu/ 2010.03.26. 16:06:40

Nekem egy ige jut eszembe erről a hosszadalmas diskurzusról:
"21. Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
22. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?
23. És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
24. Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:
25. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
26. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:
27. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása. "Mt.7.21-27
Aki ezek után még csodálkozik és háborog és igazságot akar,az megérdemli. De ahola z igazságot keresnie kell az a Szent Írás.Ott majd világos lesz az is, hogy volt-e holokauszt, vagy Isten ítélete a zsidó népen és mindannyiunkon.Hány ember is halt meg a második világháborúban és ebből melyik jajtából, mennyi. Számít ez? a gyilkosság gázkamrában és golyó által is gyilkkosság. A háború sok ártatlannal rettenetes.De az ítélet és az igazság Isten kezében van hiszem.Nem a mi emberi gondolatainkban és bűnnel, részrehajlással terhelt igazságérzetünkben.

kovacsg4 2010.03.26. 16:28:09

@www.hiszed-e.eoldal.hu/:
Nem rohadtul nem mindegy, hogy golyo alltal a harcmezon, vagy gazkamraban.

Felnove egy olyan tarsadalomban, ahol masodrendu vagy, ahol megvetnek, es nem mehetsz le a jatszoterre, ahol nem mehettel be a moziba, ahol aztan orszagos torvenyekben hataroztak meg, hogy te AZ VAGY es milyen mertekben vagy az, ahol nem mehettel egyetemre, ahol nem vehetted felesegul akit szerettel, es ahol vegul az emberi mivoltodtol is megfosztottak, nem kegyetlenul bantak veled, nem megkinoztak, nem... ez sokfele tortenik, pl Afrikaban, megeroszakolnak, levagjak a karodat es elve megfoznek... de mindekozben egy ellenseges ember vagy... a gazkamraban csak megsemmisitendo szemet voltal, a dunaparton csak egy kellemetlenseg voltal, amitol gyors uton megszabadultak es nem is gondoltak ra tobbet, es aztan visszatertek a te otthonodba, beleultek a te szekedbe es ragyujtottak a te cigarettadra, es meg csak nem is gondoltak, hogy rosszat cselekedtek... en mar nem vagyok zsido, az oseim egy resze az volt, oket nem ismerhettem meg soha...
mindenki meghal, sokan fajdalamsan, igazsagtalanul, es kegyetlenul, de nem mindegy, hogy emberkent vagy ugy hogy meg azt is elvettek toled... rohadtul nem
ezen gondolkozz el a bibliaforgatas kozben

Lorp 2010.03.26. 16:32:36

Március 15. alkalmából elkezdtél prédikálni arról, hogy mennyire antiszemita az egyház? Ezek a rohadékok meg elzavartak a francba? Pfúj, rohadt nácikok. De most legalább jól helyre raktad őket!

kovacsg4 2010.03.26. 16:37:11

@Lorp:
A rohadt eletbe, de igazad van, 15-en csak nyalni lehet a nemzet segget... masrol szo se lehet sehol
Bravo

Kósa Balázs · http://elmondo.blog.hu 2010.03.26. 16:42:25

@egy nik a sok közül: Volt egy rossz felmondatod is:

"pontosan tudjuk, hogy a szerzők milyen fajtából valók"

Ez igaz. Úgyhogy történelemhamisítást követek el.

@Lorp:
"Március 15. alkalmából elkezdtél prédikálni arról, hogy mennyire antiszemita az egyház?"

Hát nem pontosan. Hanem arról, hogy a hazaszeretetnek megvan az esélye, hogy félrecsúszik egy mélyebben meghúzódó Isten- és emberszeretet híján.

De egyébként úgy van, ahogy leírtad: elzavartak. Most mondd meg...

Lorp 2010.03.26. 16:47:04

@kovacsg4: Igazad van, a nemzeti ünnepek funkciója az hogy elmondjuk mekkora gyökér az a közösség, ahol éppen vagyunk.
Tiszta mázli (zsidó eredetű szót használok, rafinált antiszemita vagyok mi?) hogy itt vagy és helyükre teszed a dolgokat.

Lorp 2010.03.26. 16:49:57

@Kósa Balázs: Szóhoz sem jutok. Szerintem ezek nem érdemelnek meg téged.

Komolyra fordítva a szót, kereshettél volna erre jobb alkalmat is. Nem feltétlenül a testvérem esküvőjén jelenteném be a családnak hogy találtak bennem egy daganatot. Ha érted mire gondolok.

http://www.hiszed-e.eoldal.hu/ 2010.03.26. 16:55:01

@kovacsg4:Megértelek. A halál pillanatáig a méltóság és egyebek, az öbecsülés, becsülés és önérzet fontos,de csak addig.De van egy fontosabb kérdés hol töltöm az örök életet.A zsidó nép Isten választott népe és ezt nem változtatja meg az sem , ami történt és az sem, ami történni fog. De fogadd el mindegy a végeredmény szempotjából a hogyan.Talán a kereszt jobb volt? Dehogy. A halál nem jó, félelmetes Krisztus nélkül , az élet forrása nélkül. Annak sem könnyű, aki úgy hal meg, hogy tudja hová megy,de az kap mennyei erőt,azt átöleli az oltalmazó Krisztusi szeretet.Gondold el Jézust leköpték , meggyalázták, kicsúfolták, s mindezt szó nélkül tűrte. Érted, értem és azokért akiket a gázkamrákban végeztek ki, vagy azokért a gyermekekekért, családokért, akiket a háborúban öltek meg, s erőszakoltak, vagy csonkítottak meg előtte. Értük kihez kiáltasz?Tudod ők mit éreztek? Nekik könnyű volt? Nem hiszem.

kékszemű...34 2010.03.26. 17:54:09

Jó az írás.

Azt tudni kell azonban, hogy mint régen úgy ma is, a megmaradás záloga a mindennapos kemény munka.
A többi vallás és felekezet is megvívja a maga harcát ezért.
Viszont nem hiszem hogy hazánkban a keresztény vallásoknak egymás ellenségeinek kellene lenniük.

Hegedüst hallottam egyszer és nem tetszett, biztos van igazság abban amit mond, de ahogy teszi az visszatetsző nagyon.

Református vagyok én is, de még keresem azt a helyet, ahol gyűlölködés nélkül megélhetem a hitem...

http://www.hiszed-e.eoldal.hu/ 2010.03.26. 18:20:48

Egyetlen igazság van:Jézus Krisztus!Ő mondja :"Én vagyok az út az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, hanemha én általam"Jn.14.6.
A gyűlölködés pedig nem Istentől való.Aki gyűlöködést hírdet, az hamisságban van.El kell olvasni János apostol leveleit, vagy az evangéliumokat,vagy az egész Bibliát.Isten Szent, a bűnt gyűlöli, de a bűnös embert szereti.Meg akarja menteni,de a hozzá vezető út az Ő egyetlen Fia, akit egyszeri és örökre szóló áldozatként értünk feláldozott. Az út pedig a bűnbánat könnyeivel van kikövezve.Nem lehet hozzá menni önigazsággal, sem büszkeséggel, sem gőggel.
Kedves Kékszemű! Ha református vagy keresd a hozzád legközelebb lévő gyülekezet.Ne embert keress, hanem az Istent és majd Ő gondoskodik rólad,te is majd azokról,akikhez mész.

Kósa Balázs · http://elmondo.blog.hu 2010.03.26. 18:33:16

@Lorp: Na jó, csak ez nem egy valódi március 15-ei (márha így kell írni) ünnepség volt, hanem egy műmárciustizenötödike december elején.

Hazafias beszédek elmondására meg egyébként is alkalmatlan karakter vagyok. Hazafiságról beszéltem - mármint magam szerint persze -, csak nem a hatalmas nemzeti büszkeség oldaláról, hanem az önkritika oldaláról. Megint hadd idézzek valamit Köves Slomótól (ismerek egyébként mást is):

"Ha pedig nem is feltételezzük, hogy esetleg mi is elkövethetünk hibákat, esetleg a dolgok rossz menetét nem másban, hanem saját magunkban kell keresnünk, akkor szinte biztos, hogy valaki másban, egy könnyen feláldozható bűnbakban üldözzük majd sorsunk szerencsétlenségének az okát.

Pedig nagyon fontos az önkritika. A személyes és kollektív történelmünkben mindig csak az képes a válságokat túlélni, aki magában keresi a hibákat, és azokat kijavítva képes a következő küzdelemben felülmaradni.

A zsidó hagyomány és tanítás alapja az önkritika. Izrael népe a mai napig naponta háromszor megemlíti őshazájából való száműzetését, melyért nem a rómaiakat, hanem egyedül saját magát hibáztatja: "bűneink miatt száműzettünk országunkból". A tudás alapja is az önkritika. A zsidó bölcselet alapműve, a Talmud elmeséli, hogy mikor a híres bölcs, Jochanán rabbi elvesztette állandó "vitapartnerét", nagyon sajnálkozott, ugyanis nemtalált magának olyan tanulopárt, aki elegendő kérdést és ellenvetést tudott volna érvelései ellen felhozni."

Sztem ebben is baromira igaza van.

Lorp 2010.03.26. 18:58:21

Az önkritika nagyon fontos, mind az egyén, mind egy nemzet életében. Eddig ok. De ha már a zsidókat hozod fel példaként. Az ő nemzeti ünnepeik sem az önkritikáról szólnak kizárólagosan. Légyszives hagy emlékezzem már meg örömmel azon történelmi eseményeinkről, amikor tényleg valami nagyszerűt, különlegeset alkottak őseim. (Az hogy megemlékezni nem engednek nemzeti tragédiáinkról, meg már nem is említem.) És ne kelljen már akkor is tökön szúrni magamat. Hatalmas nemzeti büszkeségről beszélni ebben az országban szerintem teljesen felesleges. A turbómagyarok arányait tekintve nincsenek többen mint a turbózsidók, vagy turbóakárkik. Viszont az átlagos nemzeti öntudat jóval lentebb van mint mondjuk izraelben. Ezért tartom álságosnak, és kifejezetten provokatívnak, ha valaki egy olyan ünnep apropóján fanyalog, ami azon kevés alkalmak közé tartozik, ahol konszenzus van.
Köves Slomó rabbi bölcseleteit pedig majd akkortól fogom komolyan venni, ha majd gyújt egy gyertyát június 4.-én. Onnantól elhiszem majd neki hogy ugyanazon közösség jobbátételét szeretnénk.

kékszemű...34 2010.03.26. 19:01:43

@www.hiszed-e.eoldal.hu/:

Lehet a sok költözés miatt, de több közösségben is megfordultam huzamosabb ideig, mégis nem rögtön, hanem egyre inkább éreztem magam idegennek.

Lorp 2010.03.26. 19:18:20

@kékszemű...33: Miért érzed magad idegennek? És ez csak és kizárólag a közösségek hibája volt?

kékszemű...34 2010.03.26. 19:29:36

@Lorp:

Valószínűleg bennem lehet a hiba...

Kósa Balázs · http://elmondo.blog.hu 2010.03.26. 19:33:23

@Lorp: "Hatalmas nemzeti büszkeségről beszélni ebben az országban szerintem teljesen felesleges."

Ez mondjuk igaz.

"Ezért tartom álságosnak, és kifejezetten provokatívnak, ha valaki egy olyan ünnep apropóján fanyalog, ami azon kevés alkalmak közé tartozik, ahol konszenzus van."

Hát mondjuk álságosnak nem álságos sztem, vagy nem ugyanazt értjük a szó alatt. Provokatívnak meg valamennyire provokatív persze. Nem akarom magamat Jézushoz hasonlítani egyébként, mert már a gondolat is tragikomikus, de mondjuk ő sem volt az a nagyon diplomatikus fajta. Ez természetesen nem igazol mindenféle provokációt. Csak mutatja, hogy attól még, hogy valami provokatív, az nem feltétlenül baj.

A legelső és legfontosabb kérdés sztem - mármint azzal kapcsolatosan, hogy pont március 15-e kapcsán hangzott el mindez -, hogy amit mondtam igaz volt-e, valóságos problémára tapintott-e rá, vagy sem. Nyilván én azt gondolom, hogy igen, különben ezt a posztot sem írtam volna meg. Viszont nem állítom, hogy nem tévedhetek.

Lorp 2010.03.26. 19:40:48

@kékszemű...33: Akkor változtatni is tudsz rajta...
Mai jócselekedet is kipipálva:)

http://www.hiszed-e.eoldal.hu/ 2010.03.26. 19:44:47

@kékszemű...33:
Bizony nem egyszerű,de Istennek van hatalma egységet teremteni.Csak benne lehet igazi egység. Tarts ki és olvasd az igét.Ha segíthetek:Cseri Kálmán ,Liza néni,Zimányi József igehírdetései fenn vannak a neten, ha esetleg van kérdésed és tudok segíteni:

www.hiszed-e.eoldal.hu/ oldalon sok dologra tudok választ adni.
Szeretettel:Eszter

Lorp 2010.03.26. 19:47:18

@Kósa Balázs: Provokáció, és provokáció között óriási különbségek tudnak lenni. Jézus nem provokátor volt, hanem egy forradalmár, nem a szó elcsépelt, kifordított értelmében.
A mondandód igazságtartalmáról direkt nem írtam egy szót sem. Elfogadom hogy ez a véleményed, mégha másként is látom a dolgokat némely esetben.
Az időzítéssel, vannak gondjaim.

Lorp 2010.03.26. 19:50:40

@Kósa Balázs: A válaszom elveszett az éterben:) Mindegy lényege az volt hogy az igazság szubjektív. Vagy valami ilyesmi:)

Lorp 2010.03.26. 19:51:37

@Lorp: Most meg előkerült:) Az utolsó két hsz-t kéretik figyelmen kívül hagyni.

egy nik a sok közül 2010.03.26. 22:35:28

@Lorp:

A keresztény hit egyik lényegi eleme, hogy

létezik egy, objekív, megismerhető igazság.

egy nik a sok közül 2010.03.26. 22:40:47

Kedves elmondósok!

Tényleg tótavé értékítélete az, ami számít?

egy nik a sok közül 2010.03.27. 07:38:35

Minél nagyobb a pofátlanság, annál nagyobb - mongyukki a varázsszót -

antiszemitizmus.

nol.hu/kulfold/20100327-chicago__mar_a_magyar_bankokat_is_perlik

Ezt a népet sajnáljam? · http://www.youtube.com/watch?v=FABqq_jjRRo 2010.03.27. 09:39:14

A zsidóságnak az egész kultúrája, történelme tömény rasszizmus.

Németh Laci 2010.03.27. 12:20:08

Nem tudom hogy szabad-e ilyet itt mondani, de:
- elgondolkodott itt valaki már azon, hogy JÉZUS Zsidónak született???
- Amíg a földön volt egyszer sem beszélt arról, hogy "Mi zsidók", vagy "a mi államunk"... SOHA.
A mai kereszténység pedig világszerte a kerszténységet a NEMZET ÉRDEKÉVEL állaítja azonos szintre. JÉZUS ma nem lenne Republikánus Amerikában, és nem lenne KDNP-FIDESZes sem, Magyarországon...
Ő minden beteg és bűnös emberért jött el. Úgy zsidóért mint Görögért... magyarért mint szerbért vagy románért, vagy éppen az idióta FIcóért... Gyurcsánért vagy Orbánért... SENKIT SEM GYÚLÖLHETÜNK KERESZTÉNYKÉNT és egyetlen nemzetet sem emelhetünk egy másik fölé... Sem zsidót sem magyart, sem Tungúzt sem Malájt.
JÉZUS mindért meghalt. Vérét adta.
Jól tesszük ha követjük a oéldáját...

Laci

U.I.:
?ielőtt még bárki Ballib cimkékekt aggatna rám (Habár tudom hogy ez meglesz) szereintem a magyar baloldalnak nevezet katasztrófa is VÁLLALHATLAN. Ezt csak azért mondom, hogy tisztán lássunk nem "bérencségből beszélek", hanem arra prübáltam felhívni a figyelmet, hogy nincs Bibliai támasza annak, hogy a kereszténységnek és nemzetérdeknek bármilyen szinten össze kell kapcsolódnia... mondom mindezt úgy, hogy a fejem felett od feszül egy hatalmas Magyar zászló...amit alig várom hogy kivihessek egy jó Hoki, Foci vagy MKB Veszprém meccsre. Szóval ennyi... remélem érthető voltam... :)

Németh Laci 2010.03.27. 12:21:53

mennyi félregépelés... :) Bocsi.

egy nik a sok közül 2010.03.27. 16:34:26

Ennyit a téma megvitatásáról.

Liberálisék csak azokkal szeretnek "vitázni", akik egyetértően bólogatnak nekik.

Mecsekis 2010.03.28. 13:26:40

Balázs, könyökömön jön ki a téma, egy kicsit unalmas. :-(

egy nik a sok közül 2010.03.28. 15:48:20

Budapesten senki nem normális?
Vajon Debrecenben is van ilyen, vagy ez megint csak a tipikus budapesti, két szélsőség közötti ugrálás?

Budapesten egyszer volt rend az elmúlt száz évben:
a '19 utáni 20 évben, azután, hogy Horthy jól seggberúgta az elmebeteg zsidóbolsi terroristákat, egészen a zsidótörvényig. (A numerus clausus nem zsidótörvény, hanem esélyegyenlőségi törvény.)

Charlie__ 2010.03.28. 18:46:20

Kedves Balázs,

rabbiképzős kollégád vagyok, bár egy nemzedékkel idősebb.

Szerintem mértéktartó a cikk. A márc. 15-i retorikai téboly (jelesül ifj. Hegedűs újabb beszédének) kontextusában pedig különösen releváns. A kommenteket végigolvasva a türelmed és a nyitottságod is példás.

Hasonló helyzetben vagyunk. Ugyan a rabbiképzőn nem politikai értelemben merevek az álláspontok a hallgatóság körében, hanem zömében szakmailag (mi nem aktuálpolitizálunk), episztemológiai hátterét tekintve nagyon hasonlónak érzékelem azt az ellenállást, melybe ütközöl.

Tudtommal a két intézmény közt van hallgatói tudományos kooperációról érvényes szerződés. Ha gondolod, megkereshetnénk egymást és közös teológiai témafölvetésekkel erősíthetnénk az intézményeink közötti munkakapcsolatokat.

Tóth Sára 2010.03.29. 08:39:01

@egy nik a sok közül:

"Ha zavar es felhaborit az a jelenseg amit tapasztaltal, akkor nem helyenvalo a szarkazmus, mert az a masikkal szembeni elfojtott haragod szublimalasank a jele, mely harag ugye szinten nem tul keresztenyi/keresztyeni. Es akokr maris ott tartunk, hogy "az vesse ra az elso kovet..."

Hát ha valami, akkor az unalmas egy kicsit, hogy a huszonegyedik században még mindig Freud (vagy a vulgárfreudizmus) a fő hivatkozási alap sokaknak. Pedig óriási irodalma van Freud kritikájának, a rajta továbblépőknek. Mélységesen reduktív ez a szemlélet, semmi mást nem tud, mint bármely emberi megnyilatkozást a személyes elfojtásokra visszavezetni. Írók, művészek régi és patinás eszköze az irónia, a szatíra, a szarkazmus arra, hogy általuk károsnak, rombolónak, gonosznak ítélt jelenségeket támadjanak. (Hová tegyük akkor Jonathan Swiftet és a többi nagy szatirikust? Elfojtott harag szublimálása? Lehet, de ennél sokkal több és fontosabb.) A harag nem mindig rossz, és nem becsületes dolog ilyenkor jönni az álszent szövegekkel, hogy nem keresztényi, meg "az vesse rá az első követ". Ne egyszerűsítsünk már ennyire. Jézus, aki ezt mondta, nagy haragjában ostort font és kiverte a kereskedőket a templomból. Az ilyen pszichoduma főleg arra jó, elterelje a figyelmet a lényegről.

egy nik a sok közül 2010.03.29. 12:44:39

@Tóth Sára:

1. Belekötni bármibe lehet

2. Aktuális, konkrét esetben úgy gondolom mégis inkább nekem van igazam.

xterx 2010.03.29. 12:48:29

Egyenes beszéd! Köszönet, hogy megírtad.

(U.i.: Jó, hogy Charlie__ is hottászólt.)

velunkazur 2010.03.29. 13:05:37

Balázs, szerintem jó, hogy ezt megírtad. Én is református keresztény vagyok, de egy harmadik kisebbség táborát gazdagítom (az is lerágott csont és unalmas és divattéma, szóval nem is mondom, melyik ez a tábor): tudom, milyen érzés az, amikor szorong az ember, mert világosan látja, hogy csak azért fogadják el, mert nem tudják, ki. Meg azt is, amikor kívül röhögsz egy viccen, belül meg a szíved sajdul bele a poénba. Persze nincs ezzel semmi baj, meg szólásszabadság meg minden. De sajnálom, hogy mindezt át kell élned.
Csak azt nem tudom, hogy hogyan lehet ilyen közegben hirdetni az "Isten elfogad úgy, ahogy vagy" evangéliumát: mikor a "jó hír" hirdetője az ellentétét teszi? Volt szó Ravasz Lászlóról. Ő mondta állítólag: "A legnagyobb istenbizonyíték, hogy a református egyház még létezik - a papjai ellenére." Persze, ez csak kisebbség, igen igen, de a többség sajnos együtt sem csinál annyi zajt ezekben a kérdésekben, mint az antiszemita és/vagy irredenta és/vagy nőgyűlölő és/vagy jobbikpárti lelkészek.
Mégis van ebben valami jó... Lehet, hogy naiv vagyok, de abban reménykedek, hogy talán minket, viccalanyokat közelebb hoz ez: "Azt ismered, amikor a zsidó, a cigány meg a buzi bemennek a templomba?..."

a nyugalom megzavarására alkalmas · http://www.youtube.com/watch?v=NBszQFz6buA 2010.03.29. 13:37:27

@velunkazur:

"csak azért fogadják el, mert nem tudják, ki. Meg azt is, amikor kívül röhögsz egy viccen, belül meg a szíved sajdul bele a poénba."

Tehát mindkét fél képmutató.

egy nik a sok közül 2010.03.29. 13:53:24

@velunkazur:

már a rómaiak is tudták:

similis simili gaudet

orbán viktor (törölt) 2010.03.29. 16:24:27

Nagyon bátor és nemes írás Balázstól.
Tényleg ráfér egy önvizsgálat mindannyiunkra, nagyon gáz az antiszemita mentalitás terjedése, legalább annyira káros, mint a kommunizmus vagy a mindent szabad elképzelés, mert ezek mind az egyén szabadságát korlátozzák. (hiszen ha pár év múlva le lehet valakit lőni az utcán szélsőséges esetben az nem szabadság, az nem a gyümölcsöző élet közege, amit Isten szeretne nekünk adni)

Mindemellett azt gondolom, vegyük észre, hogy kegyelem van! Zsidónak, cigánynak, jobbikosnak, Balázsnak, a színtiszta magyarnak, szerbnek, románnak, homoksnak, drogosnak, ítélkezőnek, bűntelent játszó képmutatónak, stb…
Vegyük észre, hogy egymást kell elfogadnunk Krisztusban és a bűnt kell elítélnünk (mint az abortusz, az ítélkezés, a homoszexualitás, paráznaság…). És mielőtt nekiesünk Balázsnak, inkább vitassuk meg a gondolatokat és legyünk alázatosak, szelídek, követve az Úr példáját.
Gyógyulásra van szükségünk a bűnből.
Ha egymással harcolunk, nem mi nyerünk. Ha egymást elfogadjuk Jézusban, akkor meg hiszem különleges szerepe lehet ennek a nemzetnek itt Közép Európában.

Kérdés te hova tartasz? Neked mi van a szívedben?
Te mire nézel?

velunkazur 2010.03.29. 16:53:28

@a nyugalom megzavarására alkalmas:
"Tehát mindkét fél képmutató."
Igen, ezt vállalom. Gyáva dolog, de ilyen közegben nem merem olyannak mutatni magam, amilyen vagyok.

velunkazur 2010.03.29. 17:02:58

@egy nik a sok közül:
"már a rómaiak is tudták: similis simili gaudet"
Hát ezzel most kb. semmit nem mondtál. De ha esetleg azt akartad sugallni vele, hogy csak azért szólalok fel, mert kisebbséghez tartozóként azonosulok a kisebbséghez tartozókkal - ezt meg már mondtam az elején. Nem akartam objektív lenni (mint ahogy Balázs sem volt az).
Ha már a hasonlóságról van szó: pont az a problémám, hogy a tisztavérű, heteroszexuális, patyolaterkölcsű emberek gyakran nem tudnak azonosulni azzal, aki más, mint ők. Ez rohadt nehéz, de meg kéne próbálni. Már csak azért is, mert így lehetne utánozni azt, aki "emberekhez hasonlóvá lett", meg aki "gazdag lévén szegény lett értünk". Kérdem én: annyira nehéz ezt megtenni egy szittyamagyarnak a cigánnyal, ha Isten megtette a bűnössel? Igen, kurva nehéz. De ez a keskeny út.

egy nik a sok közül 2010.03.29. 17:14:23

@velunkazur:
"De ha esetleg azt akartad sugallni vele, hogy..."

Nem.

Similis simili gaudet. Azaz - ebből következőleg - a hasonlók társaságát lenne célszerű keresned.

egy nik a sok közül 2010.03.29. 17:31:38

@velunkazur:

a református egyházat/reformátusokat én bizonyos tekintetben h/ridegebb társaságnak ismertem meg mint az rkatolikust

a reformációnak ugyebár van egy erős nemzeti karaktere, így még esetleges diszkriminatív felhangok nélkül is nehezebb dolga van a közösségben egy idegen származásúnak ha be kíván illeszkedni

a biblia szavát is hajlamosabb szigorúbban venni szerintem, ami révén a szexuális kisebbségekkel szemben válhat elutasítóbbá

egy nik a sok közül 2010.03.29. 17:37:56

@velunkazur:

"Meg azt is, amikor kívül röhögsz egy viccen, belül meg a szíved sajdul bele a poénba."

És miért kellene másokakl röhögnöd, ha neked nem teszik a poén?

Én sem röhögök együtt ismerősökkel egy-egy vaskosabb, pornográf poénon. Sőt az olyan beszédet sem szeretm, mint pl. faszbúk (facebook) és a hasonló nyelvi leleményeket.

shibaura 2010.03.30. 13:53:22

Kedves Balázs!

A belülről jövő kritikának mindig van helye. A kommentekből látni, hogy nem mindenki értette meg, miről írtál. Várom a következőt.

Ja, és azonos évben, azonos évszakban születtünk. :-)

egy nik a sok közül 2010.03.30. 21:58:33

@shibaura:

"belülről jövő kritikának mindig van helye. A kommentekből látni, hogy nem mindenki értette meg"

az érthetőséghez tisztázni kellene a szándékot is:

a belülről jövő kritika belülre szánt-e -

mert akkor nem itt a helye a nyilvánosság előtt, index címlapon;

ha meg kikerül, akkor az már teljesen más kontextus és értelmezési tartomány, ahol már korántsem biztos, hogy a kommentelő nem érti mi van, lehet, sokkal inkább a posztoló

érdekes hogy ezekekl a relációkkal liberálisék olyan gyakran kerülnek konfliktusba:

megzavarja őket a

VALÓSÁG

-r2- 2010.03.30. 23:15:10

@egy nik a sok közül: Bocsi, de akkor egy csomó apostoli levelet nem volt szép dolog beletömni a Bibliába.

Egyébként meg kifejtenéd, hogy szerinted mi a liberális és mi számít konzervatívnak. Mert így nem igazán értem, hogy miről beszélsz és az sem világos, hogy a te kritikád mennyire megalapozott.

Amúgy téged nem zavar a valóság? Mert én néha hányni tudnék tőle. Lehet, hogy én is liberális vagyok?

-r2- 2010.03.30. 23:28:41

@egy nik a sok közül: Belső, külső, alsó, felső, király, ász stb. Ha már itt tartunk, akkor az ős-reformátusok milyenek is voltak? Nyilvánosan kritizálták a katolikusokat; azokat nyílt vitára hívták ki és ott alázták őket a nép szeme előtt, aztán/közben különváltak, sokakat el(meg?)térítettek (úgy is mondhatnánk, hogy konzervatívokból liberálisokat csináltak; persze reformátorok nyílván úgy látták, hogy épp az ellenkezőjét vitték véghez - na de ez se biztos, mert ki tudja, hogy számukra mi volt a "liberális" és mi a "konzervatív"). Szóval ha ilyen "csúnyák" voltak a reformátorok, akkor a "jogutódoknak" is kijárhat valami hasonló, nem?

egy nik a sok közül 2010.03.31. 09:03:54

@-r2-:

1. Szent Ágoston írta (ő az időről nyilatkozott így):
" Ha tőlem kérdezik, tudom. Ha meg akarom magyarázni a kérdezőnek, nem tudom."

2. Azért adok egy mankót. Egy angol szófordulatot:

If it's not broken, don't fix it.

Sajnos ezen az elmúlt 20 év mszpszdszes tevékenységének köszönhetően bőven túl vagyunk itt kis hazánkban. A reformdüh okozta károk helyretételét nem kéne még tovább magukra a kontárokra bízni.

És de, kurvára zavar az elmúlt 8 (20) évben felépült valóság, ez a jakobinus-bolsevik-neolibsi, erőszakosan társadalmat, erkölcsöt szerkesztgető (romboló) vonal.

Itt 20 éve forradalmi tett konzervatívnak lenni.

shibaura 2010.03.31. 09:17:25

Kedves "egy nik a sok közül",

Az Dávid Ibolya logikája, hogy a belső vita nem hallatszódhat ki, mert akkor jajmilesz. De említhetném az ír katolikus püspöki karnak írt pápai levelet is.

Ha egy problémával belül nem foglalkoznak, az bizony ki fog jutni. A Lk. 12,1-3. szerintem nem túl szövegből kiragadott szakasz ehhez. Az index címlap ügyében remélem te sem gondolod, hogy Kósa Balázs intézkedett. Én pl nem onnan találtam rá.

Van még más akna is református egyházunkban. Pl. a béke papok és ügynökök vs. hitvalló lelkészek.

egy nik a sok közül 2010.03.31. 10:30:02

@shibaura:
"a belső vita nem hallatszódhat ki"
én mondtam ilyet?

Lk. nem passzol ide, pontosabban irreleváns:
a "kikerül" nem mint "kitudódik" értettem, hanem hogy kitette egy blogra
másrészt bárhogy is értelmezve, a információ kontextusa a kikerüléssel megváltozik

"index címlap ügyében remélem te sem gondolod, hogy Kósa Balázs intézkedett"
ezt honnan sikerült? paranoia paranoid projekciója rulez

shibaura 2010.03.31. 11:47:09

Kedves "egy nik a sok közül"

Az index címlapját nem én említettem meg, a te reakciódban volt a hozzászólásomra a 21:58-as kommentedben. Innen a paranoiád.

A belső vita kihallatszódhatóságában tehát egyetértünk. Szép magyar szóval élve.

egy nik a sok közül 2010.03.31. 14:34:30

@shibaura:

úgy látom, jobb lesz, ha párszor még elolvasod azt a kommentemet, és a projekcióid helyett a szemantikát és a mondattant hívod segítségül

Kósa Balázs · http://elmondo.blog.hu 2010.03.31. 15:36:06

Bocsánat, csak közben volt egy csomó dolgom... Szóval.

@Lorp: "Az utolsó két hsz-t kéretik figyelmen kívül hagyni."

Jó, de azért nem moderálom ki. (:

Hogy jó időpontban mondtam-e el mindezt? Sztem ha máskor mondom el ugyanezt, körülbelül ugyanez lett volna a hatása, úgyhogy azt hiszem ez nem annyira lényeges kérdés. Eleve, szemben a húsvéti, pűnkösdi stb. prédikációval, március 15-i prédikáció nem létezik. Igehirdetés létezik, amibe egy kicsit be lehet vinni március 15-ét. Hogy ne legyen ilyen éles a konfrontáció, ahhoz sokkal finomabban kellett volna fogalmaznom, sokkal kevesebb helyet kellett volna ennek a témának szentelni stb., de erre csak utólag jöttem rá, nem tudtam, hogy ilyen alacsony a tolerancia küszöb. És az meg ezzel az utólag szerzett ismerettel is kérdés marad: hogy, ha mindezt tudom előre, akkor nagyon sokat finomítottam volna-e a mondanivalón.

@Ezt a népet sajnáljam?: "A zsidóságnak az egész kultúrája, történelme tömény rasszizmus."

Megnéztem a videót. Nem tudom, hogy arra felfigyeltél-e, hogy a riportot szintén zsidó készítette (Max Blumenthal). Ennek fényében akár azon is elgondolkodhatnál, hogy vajon helyes-e a zsidóságot egyetlen egységes tömbként kezelni, és vajon ennek fényében a fenti velős állításod megállja-e a helyét...

@Németh Laci: Hajrá Veszprém!

@egy nik a sok közül: "Liberálisék csak azokkal szeretnek "vitázni", akik egyetértően bólogatnak nekik."

Azért nem lenne tragédia mégsem, ha legalább nagyvonalakban elmondanád, hogy számodra mit jelent az, hogy liberális, nem pedig egy szent ágostoni fordulattal kibújnál a feladat alól; mert akkor az is érthetőbbé válna, hogy most mi is zavar téged tulajdonképpen. Tudniillik ez egy keresztény szempontból megírt cikk egy keresztény egyházról és keresztény emberekről. Nem értem ennek mi köze TótAW értékrendjéhez, meg az idézett kifakadásodhoz. Mint ahogy ezt a posztban is írom: a rasszizmus elsősorban és lényegét tekintve nem politikai kérdés sztem.

Amit Gázáról írtál, abban javarészt igazad van, az ugyanúgy elítélendő, mint az antiszemitizmus, meg a cigánygyűlölet. Azt is értem, hogy az előbbit az utóbbi alátámasztására használják, viszont azt gondolom - ahogy írtam is -, hogy ez nem megtehető, és egy jóérzésű embernek ezzel tisztában is kell lennie, ha nem azonnal, akkor némi gondolkodás után...

Kósa Balázs · http://elmondo.blog.hu 2010.03.31. 15:41:35

@Charlie__: Kedves Charlie,

válaszoltam emailben...

sugkrisz 2010.03.31. 19:57:42

@totyalaci:
Ezt írod:
"a zsidók történelmét ismerve valóban vannak olyan sajátságok,amelyek súlyosabb konforntációt okoznak számukra"

Sajátságok? Visszatérő mintákat figyeltél meg? És milyen konfrontációt okoznak pontosan?

Utána ezt írod: "én elfogadom, hogy a zsidóság Isten kiválasztott népe. Az a nagy kérdés, hogy hogyan élnek ezzel a lehetőséggel?"

És hogyan élnek vele?

egy nik a sok közül 2010.03.31. 22:22:40

@Kósa Balázs:

az ágostoni fordulat mellé ezért adtam egy mankót is, ugyanababn a kommentben

Totyát ti hordjátok itt a "homlokotokon" mint valami bélyeget. (jobb felső sarok)

Az az egy mondatom, azt hiszem igazából inkább szólt egy másik kommentelőhöz(-nek) itt, mint magához a poszthoz, bár az is motiválta (no meg tótaw "látványa").

A konkrét problémámat már az első kommentemben leírtam: a benned kiváltott felindulás, a poszt motivációja érthető, méltányolható, de a konkrét "megtestesülése" valahogy nem az igazi: több benne a hiszti, a szőrszálhasogatás és a szarkazmus annál, mint ami egy jogos felindulásból elkövetett hidegvérű kritikához illene s így inkább érződik vagdalkozásnak - ami viszont mindenféle kritika hitelét rontja

shibaura 2010.04.01. 08:33:42

Kedves "egy nik a sok közül",

Nem értem a vagdalkozásodat, és mivel a posztnak, sem a blognak nem célja, hogy a projekcióval és szemantikával foglalkozzon, ezért én sem foglalkozom a projekcióiddal.

A lényeg, hogy (bár erre nem reagáltál), hogy mindkettőnk szerint megvan a helye a belülről jövő kritikának.
És úgy tűnik, azzal is egyet értesz, hogy nem a poszt szerzője járta ki, hogy Index címlapra kerüljön.

Akkor most miről szeretnél ennyire veszettül vitatkozni?

Már nem az vagyok, mint aki voltam! (törölt) 2010.04.01. 12:56:28

Te mazochista vagy? Miért jársz reformátusok közé?
Van más protestáns közösség is, a reformátusok csak hagyományőrzők nem sok közük van a kereszténységhez (a kivétel inkább a szabályt erősíti.)

Ott a normális keresztényeket utálják. :-(

Kósa Balázs · http://elmondo.blog.hu 2010.04.01. 15:37:17

@egy nik a sok közül: "... több benne a hiszti, a szőrszálhasogatás és a szarkazmus annál, mint ami egy jogos felindulásból elkövetett hidegvérű kritikához illene s így inkább érződik vagdalkozásnak..."

Ja jó. Végül is ez egy szubjektív vélemény, és éppen ezért nem is érdemes e mentén vitatkozni.

A szöveg első változata hétfőn készült el, a poszt ugye pénteken került ki, közben több véleményt is meghallgattam, volt benne egy csomó javítás stb. Szóval sztem hidegvérűnek hidegvérű. A választott, többször szarkazmusba váltó hangnem szándékos, azt a szakadékot akarja érzékeltetni, ami aközött tátong, ami történik ebben az ügyben, és aminek történnie kellene. Az meg bőven benne van a pakliban, hogy néhány megoldás nem sikerült túl jól...

@Jobb híján MDF-es: Hát, nem tudom. Sztem amit írtál, az azért elég erős, a magam részéről nem is érzem így igaznak. A ref egyház népegyház, az igaz, ennek minden következményével.

Egyébként jelen pillanatban nem járok oda. Még keresem a helyem...

Már nem az vagyok, mint aki voltam! (törölt) 2010.04.01. 15:52:24

@Kósa Balázs:

Bocs, tényleg egy kicsit erős volt, hirtelen reakció. Nem érző szívű embereknek valók a tömegmozgalmak, népegyházak.

Van református zeném amit szívesen hallgatok, nem is értem, hogy akiknek ilyen kincseik vannak, hogyan tudnak ennyire szeretetlenek lenni.

egy nik a sok közül 2010.04.01. 21:26:19

@Kósa Balázs:

A vélemények ugyebár szubjektívek. Objektív dolgokról viszont nem is szokott vita lenni (vagy kell hozzá egy hazugság).

Egyébként meg ezzel talán nem épp márc.15-én kellett volna előhozakodni, ami végülis a magyar szabadság ünnepe. Talán ez benne a legnagyobb hiba:

Ahogy Jézus preputiumát sem karácsonykor illik előrángatni (hogy tótawét felidézzem).

egy nik a sok közül 2010.04.02. 02:41:21

@Kósa Balázs:
@egy nik a sok közül:

a "liberálisról"

Válaszolva a kérdésedre (bár ezzel sem leszel megelégedve):

A "liberális" ugyanolyan szitokszó lett mint a "komcsi". Már nem konkrét ideológiát jelöl, hanem egy mentalitást, egy hozzállást, egy viselkedésmintát.

Ahogy a komcsi a képmutató tolvaj és fogalmi-erkölcsi holdudvara, a libsi a pofátlan, értékrend nélküli/a hagyományos értékrenddel romboló bunkó és fogalmi-erkölcsi holdudvara. Eperjes fogalmazta meg úgy, hogy a vörös a "vagyok, aki nem vagyok", a kék meg a "nem vagyok, aki vagyok" (bár ezt a vele készült beszélgetés kontextustában nyilván jobban meg lehet érteni).

Mindkettőben közös a tagadás (luciferi? - gyümölcse szerint mindenképp)

Így lettél te is azzal a prédikációval liberális meg szdszes, annak logikája a nyomán, amit előbbi kommentemben említettem: nem karácsonykor rángatjuk elő a fitymát.

A keményvonalasabbjától valszeg bármikor megkaptad volna a címkét, de épp márc.15-e alkalmából - ami NEMZETI ünnep - előhozakodni vele, az "bűnbeesés".

egy nik a sok közül 2010.04.02. 04:37:44

Van itt a poszthoz kapcsolódó ajánlott bejegyzések között egy hanukás.

Nem nagyon értem, hogy oda elmenni mi célból való volt/mi értelme volt. A (vallás)történeti kapcsolat mellett/ellenére a krisztusi tanítás eszmeiségében sokkal inkább rokona a buddhizmusnak, mint a judaizmusnak:

Tudom, hogy "egyetlen iota sem..." és "nem eltörölni jöttem.."stb., de az exkluzivitás (hogy ne mondjak rasszizmust és kirekesztést) eltörlésével a judaizmus szemléletének eszenciáját veszi el.

Illetve a hanuka még a zsidóknál sem része a tóra szerinti szent ünnepeknek és ez az egész fényünneplés amolyan pogány bálványimádásnak is tűnik ...

Ennek tükrében:
miért mentél el hanukázni?

Arról nem is beszélve, hogy a keresztény karácsony üzenete a békességről szól, a hanuka meg hát végső soron mégiscsak egy katonai győzelem megünneplése aminek a nyolcnapos olaj csak a kelléke: Jahve ezzel a csodával ünnepel.

Ezt a népet sajnáljam? · http://www.youtube.com/watch?v=FABqq_jjRRo 2010.04.02. 10:27:04

@Kósa Balázs:

Szándékos/tudatos volt.

Azonban Max Blumenthal nem jelenti a zsidó kultúrát/hagyományt - sajnos.

Ahogy Noam Chomsky (be kell mutatnom?) szintén nem jelenti a zsidó kultúrát/hagyományt - szintén sajnos.

Ahogy Norman Finkelstein sem jelenti a zsidó kultúrát/hagyományt - szintén sajnos.

http://www.hiszed-e.eoldal.hu/ 2010.04.02. 21:48:22

@Jobb híján MDF-es: Ha a hagyományon alapul a Krisztusi kereszt nagysága, akkor nem olyan nagy baj,gondolom,ha valaki református, mert nincs másban üdvösség, mint benne és általa.Ha mások ezt a "hagyományt" nem örzik, akkor baj van velük és a gyülekezeteikkel

Kósa Balázs · http://elmondo.blog.hu 2010.04.03. 21:39:39

@egy nik a sok közül: "A (vallás)történeti kapcsolat mellett/ellenére a krisztusi tanítás eszmeiségében sokkal inkább rokona a buddhizmusnak, mint a judaizmusnak."

Hát ez azért eléggé nem igaz sztem. Számos komoly és fel nem oldható különbség létezik a buddhizmus és kereszténység között. Egy példa (egy törvénytudó és Jézus beszélgetése):

"Ő pedig ezt mondta neki: "Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?"
Ő pedig így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat."

Jézus ezt mondta neki: "Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz.""

Namost ez mind a judaizmusnak, mint a kereszténységnek a szívéhez tartozik, mármint a fenti két parancsolat, a buddhizmusban, amennyire tudom, ennek nincs parallelje.

Azn sem igaz, hogy a kerszténység vmi objektív igazság lenne, ami megismerhető.

@Ezt a népet sajnáljam?: "Szándékos/tudatos volt."

Ja jó. Nem tudom pontosan egyébként, hogy a Chomsky, meg a Finkelstein mennyire népszerűek. Dershowitz mindenesetre egy vitájuk elején az egyik legnagyobb befolyással bíró amerikai egyetemi előadónak nevezte az előbbit. Persze ez nyilván retorikai fogás is volt a részéről. (Benyalt.)

Amikor az I. Világháború kezdődött, a fél világ ünnepelt. Nem hiszem, hogy bármelyik más nép polgárai szignifikánsan másképp viselkednének vagy viselkedtek a történelem során hasonló helyzetben, mint azok, akik a palesztinok elleni hadműveleteket éltették. Ezt nem tudom, de úgy vélem, hogy nem olyan sokan lehettek azok a németek, akik könnyeket hullattak London bombázása miatt, mint ahogy az angolok sem gondolom, hogy telefújták volna zsebkendőiket a drezdai bombázás alatt és után...

egy nik a sok közül 2010.04.04. 06:40:14

@Kósa Balázs:

ez az a vita?
www.youtube.com/watch?v=ULvJrb5lKu4

Ez a Dershowitz csak egy képzettebb kiadású Vona Gábor, tények helyett csupa retorikai "ellenérvvel".

egy nik a sok közül 2010.04.05. 21:07:20

@Kósa Balázs:

"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat."

A buddhizmus lényegi tanítása pedig a minden élő iránti együttérzés.

"Azn sem igaz, hogy a kerszténység vmi objektív igazság lenne, ami megismerhető."

Ne haragudj,
DE EZ OSTOBASÁG!

"Boldogok akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítettenek"

"Kérjetek és adatik" "keressetek és találtok" "zörgessetek és megnyittatik".
És a megvilágosodás is a megsimerés egy fajtája. (Sok tudományos felismerés is nem szigorú formállogikai következtetés eredménye.)

egy nik a sok közül 2010.04.05. 21:14:57

Húsvét
vagy
Hanuka

A kettő hagyomány együtt nem megy.
Mert

vagy meghalt és feltámadt

vagy hamis próféta volt

Nincs köztes út.

Ebben az helyzetben pedig a maximum a türelem lehet. A megtűrés.

Ezért is érdekelne, miért mentél el hanukára.
Ezért

Szentmihály_ 2010.04.16. 10:19:21

Leszögezem: 1. hívő vagyok 2. tudom, hogy Isten szerete és hűsége sohasem fog elmúlni a zsidóság iránt (sem) 3. vannak (beházasodott) zsidó rokonaim és szeretem őket (a szélsőbaloldali megnyilvánulásaik ellenére)
Szerintem a bűnöket, hibákat fel kell ismerni és meg kell bánni. Egy hívőnek ebben annyi feladata van, hogy aki zsidóellenes, annak fel kell hívni a figyelmét, hogy talán nem minden zsidó olyan amilyennenk hiszi. De az ezekhez hasonló cinikus, a magyarságot lekezelő, megvető cikkekkel nem lehet bárkit is bármiről meggyőzni.
Az ellenségképek kapcsán szerintem nem a magyarsággal van a baj. Nem olvashatunk lépten-nyomon, monjuk a Délvidéki vérengzésől, pedig 60 - 80000 magyar leöltek egy hónap alatt... Hááát, az is megérne egy két cikket.
De ha már a zsidósággal kapcsolatos üdvtörténeti kérdéseket feszegetitek, fontosabb volna magát a zsidóságot meggyőzni, hogy bizony a JóIsten nem nézi jó szemmel, ha palesztin gyerekeket ezerszámra mészárolnak le (pedig nekik is szól az evangélium!!! a palesztin gyerekeket is magához hívná Jézus ha ma járna a Földön).
Erről is írhattok cikket, tudniillik ma Gázában a gyerekek nagyobb veszélyben vannak, mint a zsidó nagytőke Magyarországon.
Minden hívő tegye a dolgát, de alázatosan, ne lekezelően.

kutas józsi 2010.04.20. 09:59:34

megint valami ócska zsidó sirám?
süti beállítások módosítása