El Mondo blog

„Látni tanulok. Nem tudom, miért, de bennem most minden mélyebbre hatol, és nem marad ott, ahol eddig leülepedett. Erről a belső tájról nem tudtam eddig” (Rainer Marie Rilke).

Bővebben (rólunk)

Ha tetszett...

Egyébként...

Szeretjük az értelmes vitát, bírjuk az őszinte kérdéseket és elviseljük a beszólásokat. Kulturált, intelligens olvasóink iránti tiszteletből moderáljuk a durván személyeskedő, tahó kommenteket.

Utolsó kommentek

Kontakt

Olvasói leveleket: a bloggal kapcsolatos metsző kritikát, netán baráti vállveregetést, netán kéziratokat az elmondo.mekdsz kukac gmail.com címre várunk.

2012.04.25. 10:00 FULVIA

Nemzeti Identitásunk - avagy miért akar az EU folyton gyarmatosítani minket?

A nemzeti imádságnak nevezett Himnusz sorai nagyszerűen rávilágítanak a magyarság történelemszemléletére. Ez nagyjából a nemzetállamok létrejöttekor, a 19. századra kristályosodott ki és a mai napig cipeljük, letehetetlen teherként, eggyé váltunk vele, mint teknős a páncéljával.

Milyen is valójában és miben gyökerezhet ez a történelemszemlélet? Amennyiben egy nép, nemzet történelemszemléletét vizsgáljuk, akkor voltaképpen a magáról alkotott képét vesszük szemügyre. Ez pedig szorosan összefügg a nemzet identitásának kérdésével. A magyarság mint nemzetállam a 19. században jött létre, ennek gyökerei azonban már a 15. században megjelentek. Mint ahogy azonban a középkorban, kora újkorban a nemzetbe kizárólag a kiváltságosak, tehát a nemesség tagjai számláltattak, ekkoriban a közösséghez tartozáson a Magyar Királysághoz mint területi egységhez való tartozást tekintették. Ezzel a gondolattal fonódott össze a humanizmus pátria-képzete, egyfajta úgynevezett hungarus-tudat. Ez azt jelentette, hogy nem az etnikai hovatartozás számított elsősorban, hanem az adott területen található államhoz való tartozás. Ugyanakkor az is igaz, hogy már az antikvitást magasztaló reneszánsz idején megjelent egy a korábbinál erőteljesebb érdeklődés a történelmi múlt iránt. Így volt ez nálunk is. A tudós humanista, reformátor bártfai Leonard Stöckel német eredete ellenére büszkén írta az egyeteme anyakönyvébe a neve mellé, hogy ő bizony hungarus, ám kortársa, az erdélyi, vegyes származású humanista Oláh Miklós későbbi esztergomi érsek már nevében is megjelölte „oláh”, azaz román eredetét.

Az ekkoriban megélénkülő történeti érdeklődés számos történelmi munka születését eredményezte, amik egyre többször ruházták föl a Magyar Királyságot fontos állandó jelzőkkel. Mivel pedig a 14. század végére már Európát délről meglehetős közelről fenyegette az Oszmán Birodalom, és a Balkán jó részét már meghódoltatták, a magyar királyok próbáltak élére állni a törökellenes harcoknak. Ezt tette Zsigmond vagy a várnai csatában meghalt I. Ulászló is, Hunyadi János vagy Mátyás, és a 15-16. század során formálódott az a jelző, amely a Magyar Királyságot a kereszténység védőbástyájának kezdte nevezni. Ez a híres antemurale-toposz, ami az egyik első identitáselemünknek tekinthető.

A büszke önképet egy csapásra törte apró darabokra az a közösségi élmény, amit a mohácsi csata vereségével való szembesülés jelentett. A trauma porig rombolta épp alakulóban lévő közösségi identitásunkat. Jól látható, hogy ekkor a korábbinál is nagyobb figyelemmel fordultak eleink a nemzeti múlt felé és olyan múltbeli kapaszkodókat igyekeztek találni, amik helyreállíthatták a sérült önérzetet. A humanizmus is erősítette azt az irányt, hogy egyre fontosabbá vált a hun vezérrel, Attilával való rokonság hangsúlyozása. A művelt Rómát félelembe ejtő és a kora legnagyobb hatalmát is legyőző Attila nagyszerű ellenpont volt a 16. századi szétesett államisággal szemben. Ugyanezt a törekvést láthatjuk az ekkoriban népszerűvé váló és egyre jobban burjánzó Mátyás-mitológia gyors terjedésében. A kortársai által nem nagyon kedvelt Hunyadi Mátyás a halála után olyan mitikus hőssé kezdett válni, aki egyszerre volt mindenkit legyőző, tiszteletet követelő döntésképes uralkodó és az elnyomott szegények egyedüli reménye, a mindig igazságos megmentő. Alakja a népmeséktől az elit uralkodó-ideáljáig mindenhol megjelent, mint az aranykor emblémája. Kellett egy kemény kezű és tökéletes bálvány a széteső ország lakosainak.

Ezt a képet színezte tovább a reformáció, amikor az Ószövetség újra felfedezésével a magyarság éppen átélt traumáját Izráel szenvedésével azonosította. A reformátorok számára ez Jézussal és a népével való azonosulást segítette, ám végső soron kialakított egy messianisztikus önképet a magyarságban, amiben benne volt egy folyamatos szenvedéstudat, a minden irányból érkező állandó és folytonos, sorsszerű bántás érzete. Ez a folyamat részben természetesnek tekinthető, amennyiben minden önmeghatározás alapvető része, hogy másokkal szemben határozzuk meg magunkat. A hősi védőbástya-kép hősi volta azonban az ószövetségi áldozat-képpel keveredett, mindent jogosnak érezve, amit mi tettünk, és mindent igazságtalanságnak, amit velünk szemben követtek el.

Ráadásul a 16-17. század folyamán állandóan kéznél volt két ellenség, minket elpusztítani igyekvő nagyhatalom, akik közül mindkettőt be tudtuk helyettesíteni valamiféle ördögi szerepbe: a törökök és a Habsburgok. Ez a két ellenség akkor is negatív érzelmeket váltott ki belőlünk, ha egyébként nem szolgáltak arra rá. A 17. században alakult ki egyfajta „kurucos” mentalitás, a folyton szembehelyezkedő, udvarellenes, elsősorban protestáns „igaz magyar” virtus, ami patetikus és heroikus, ami szembeszállt a „pusztulásunkra törő” ellennel, ám ezt rendre komoly katonai hátrányban tette. Az úgynevezett hegyaljai felkelés és a Rákóczi szabadságharc is ennek példája volt. A vesztes szabadságharcot lezáró szatmári béke pedig, amely a győztes Bocskai felkelést követő bécsi békénél is kedvezőbb volt a magyarságra nézve, ennek ellenére a „nemzeti gyalázat” szimbólumává vált, a békét józanul megkötő Károlyi Sándor pedig a magyarság árulójává. A magyarságkép tehát újabb elemmel bővült: az ellenséggel meg nem alkuvó, fegyvert le nem tevő, nem megegyező forradalmár képével, aki egy patetikus hős, valójában Attila kardját forgatja, igaztalanul éri bántalom és szenvedése megváltó értékű, szent áldozat. Ezért ettől a képtől már fényévnyi távol áll a humor és az önirónia, maga az önreflexió lehetősége is. Ezek a hősök szentek, emberfeletti héroszok, akik kizárólag csodálatot érdemelnek, megközelíthetetlenek és hiba nélküliek.

Amikor a nemzetállamokat életre hívó 19. század beköszöntött, már voltaképpen készen volt ez a múltba merengő, önnön dicsőségében gyönyörködő, magát a szomszédainál különbnek látó önkép, amit az ekkor kialakuló tudományos történetírás nemzeti romantikával és erőteljes apológiával támasztott alá. A 48-as forradalom és szabadságharc természetesen tovább erősítette ezt a történetszemléletet, amikor a reformista gondolkodás ellenében újra a kurucos szabadságharcra szavazott. A kiegyezést követő időszak látványos fejlődése sem azt erősítette a magyarságban, hogy a bölcs kompromisszumok mentén gondolja át saját múltjához és jelenéhez való viszonyát, hanem továbbra is teret engedett a nemesi romantikának.

Trianon katasztrófája pedig szinte megpecsételte, felerősítette a korábbi heroikus áldozat-gondolatot, az önkritika minden próbálkozását gyengeségnek és nemzetellenesnek nyilvánítva. A szocialista diktatúra által elhallgatott és tiltott nemzeti érzelmek csak jegelték a kérdést, az eddig megoldatlan és kibeszéletlen sebek-hibák gyógyulásának esélyét is megakadályozva. A spirituális vákuumban felnőtt, rendszerváltás után született vagy felnőtté vált generációk számára nem volt reális vagy használható önkép, csak egy kacagányos, már a 20. század elején is anakronisztikus vonásokat hordozó történetszemlélet, amiben nincs helye öniróniának és magunkkal való szembenézésnek, hibakeresésnek, bocsánatkérésnek és adásnak, mert ez maga a gyengeség, és mi Mohács óta vágyunk arra, hogy újra erőt mutassunk. Mert már megbűnhődtünk, mert mi vagyunk a történelem azon vesztesei, akik valami sokkal nagyobb és magasztosabb sorsra vagyunk érdemesek, akik méltók vagyunk egy nagy igazságtételre. Ezt érezzük minden elveszített sportmérkőzésen, amikor reflexszerűen összeesküvést vizionálunk vagy minden minket ért kritika hallatán ellenséges támadásra gondolunk. Vajon el tudjuk-e valaha hinni, hogy a világ nem a mi vesztünkre vár? Vajon felhagyunk-e az ellenségek gyártásával? Nehéz elképzelni, hogy jelen állapotunkban közel juthatnánk a hajdan rendezhetetlennek tűnt német-francia viszony szintű feszültségeink megoldásához. Vajon van-e mód, hogy kijussunk a saját magunk által kreált útvesztőből?


72 komment · 3 trackback

Címkék: magyar nemzet történelem


A bejegyzés trackback címe:

https://elmondo.blog.hu/api/trackback/id/tr174369532

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Ahol a part szakad 2012.04.25. 19:49:26

No, akkor kezdődjék a tánc – tárgyal velünk az EU, és az IMF. A jobbik énem azt mondja: ennek örülni kell. Egyértelmű: minden magyar érdeke, hogy legyen tárgyalás, helyreálljon a forint árfolyama, satöbbi. A most már elkerülhetetlen megszorítások...

Trackback: Ungarische szabadulóművész 2012.04.25. 18:07:04

Oda a Nabucco, oda az egykétkulcsos SZJA-tól remélt gazdasági növekedés, oda az álom, hogy valaha is jóléti társadalomban élhetünk. Mindez természetesen Brüsszel miatt, amely mindenáron kényszerzubbonyt akar szeretett miniszterelnökünkre ölteni, rajta ...

Trackback: Szimbolikus valóság 2012.04.25. 17:20:39

Szimbolikus kormányzással szimbolikus felemelkedés? Sajnos a pénzköltés már kevésbé szimbolikus, sőt, nagyon is valóságos. Kövér László ideiglenes államfőnk tegnap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos diákköreként működő Ostrakon Hallgatói Sze...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

spontan · http://erdekessegek.info 2012.04.25. 16:49:33

Egyszerűbb azt hinni, hogy mindenki összeesküszik ellenünk, mert akkor nem kell azon gondolkozni, hogy mit csinálunk rosszul, ehelyett meg lehet nyugodni abban a tudatban, hogy mi jól csináljuk a dolgainkat, és csak azért vallunk kudarcot, mert a világ összeesküdött ellenünk.

Mária 2012.04.25. 16:52:43

"A büszke önképet egy csapásra törte apró darabokra az a közösségi élmény, amit a mohácsi csata vereségével való szembesülés jelentett."

Soha nem létezett úgynevezett "büszke önkép" az 1800-as évek vége előtt.

A paraszt örült, hogy élni hagyták, és semmit nem tudott arról, ami a faluja határán kívül volt.

A nemesek pedig alapvetően kozmopoliták voltak.

Rwindx 2012.04.25. 16:59:50

Vedd le a teknős páncélját és az el fog pusztulni.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.04.25. 17:10:23

Nem az EU akar gyarmatositani, hanem a letpusztito Birodalom. Magyarorszag idealis kiserleti terep, azert dul a megszerzeseert a harc.
tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/2010/11/vesz-kitort_14.html

Fue · http://www.english-hungarian.com 2012.04.25. 17:27:37

@Mária: "A nemesek pedig alapvetően kozmopoliták voltak. "

Ezt azért lehetne egy kicsit árnyalni. Pl. hatalmas különbség volt az udvari és a vidéki nemesség között.

tusuanzen 2012.04.25. 17:30:03

végigszenvedtem az írást, ami beáll az index zugfirkász stílus sorába.
Nekem annyi jött le, hogy ami a Magyarság történelmében jó volt az nem is volt jó, ami rossz volt az meg nem is volt olyan rossz.....
Szánalmas....

Squid 2012.04.25. 17:30:06

@Doomhammer: Érdekes! Palpatine Császár és Darth Vader is benne van? :D

Egyre izgibb!

okosallah 2012.04.25. 17:32:55

Magyarország ideológiai lemaradása.
Sajnos nálunk csak a két hagyományos politikai elmélet ismert a köztudatban és az újról senki se hallott.

A kettő: Fasizmus és a lenini Kommunizmus.
Mindkettő gyakorlatilag az elmúlt századhoz tartozik és ma már elavult ideológiák.

Nyugaton a 60-as években indult el amit tudományosan "Kulturális Marxizmusnak" neveznek. A szellemi atyja Lukács György volt (!!) majd az u.n. "Frankfurti Iskola" Hitler elől Amerikába menekült filozófusok tovább fejleszették az USA egyetemeken.

A polgári társadalmat már nem az osztályharccal akarják megdönteni, hanem "kulturális eszközökkel".

Az eszközök:
A család felbontása a homoszex propagálásával, kereszténység ellenesség, a nemzeti identitás megszüntetése "multikulturalizmussal", a nemzeti kulturák fellazitása a "diversity" (változatosság) propagálásával, a nemzeti államok beolvasztása egy "egyetemes világállamba", a szólásszabadság korlátozása a "Politikailag Korrect" (PC speech) törvényekkel.

Ez ma az EU+USA hivatalos ideológiája.
Minden olyan lépése M.o. -nak amely a felsorolt pontok egyikével ütközik azonnal ellenséges reakciót vált ki a Kulturális Marxisták (EU vezetés) körében.

Ideológiai "elhajlást" egyetlen rendszer se tolerálja.

Sajnos minimális info van a neten magyar nyelven a "Kulturális Marxizmusról" de azért van annyi amennyi kell a felvilágositáshoz.

Angolul meg van bőven.

A magyar nacionalizmus vörös posztó a EU globalistáknak amit a fentiekben leirtam.

dennisthemenace 2012.04.25. 17:33:51

@spontan: Ahogy a Határátkelo blogon már valaki írta: A dagonyában jól érzik magukat a magyarok, ezert szerintuk az a hulye, aki nem ott van.

nemethv · http://backtotheukblog.wordpress.com 2012.04.25. 17:35:33

Politikai alaptétel, hogy csoportokat csak akkor lehet effektiven egyben tartani, ha valami negatív ellenségképet adunk nekik ami ellen valami módon harcolni kell. Ez a hidegháború során is megvolt, most is megvan, nyugaton a terrorizmus, Mo-n meg az EU.
Az, hogy aztan ami mogotte van, az koszonoviszonyban sincs a valósággal, csak arra jó h a politika olyan torvenyeket vigyen át amit másképp nehéz lenne, az kulon tészta.

kvadrillio 2012.04.25. 17:36:40

hmm...lehet történelmi nosztalgiázni, DE ! A MAI ZEMBEREKET EGYRE INKÁBB AZ ÚJKORI RABSZOLGATARTÓK ÉS RABSZOLGA LÉTÜK FOGLALKOZTATJA !

nu pagagyí 2012.04.25. 17:59:57

Jó elemzés, egyet tudok érteni vele. A továbbgondolás hiányzik, azt ránk bízta a posztíró.

Hiányzik már valami modernkori sikerélmény. Indulásként egy olyan célban kellene megegyezni minden jelentősebb erőnek, amelyik teljesíthető és nem az álmok világába tartozik. Javaslom, hogy ez a cél legyen egy gazdaságilag életképes, okos, kultúrált és vállalkozó szellemű emberekkel teli ország megvalósítása. Egy olyan ország, ahol mindenki fontos és mindenki érzi, hogy csak rajta múlik a boldogulása. Ahol irígység helyett az egészséges versenyszellem dominál és ahol össze tudnak fogni az emberek jó célokért. Ahol megvetik azt, aki gyűlöletet szít. Aztán, ha az meglesz, akkor lehet nagyobb célokat is kitűzni.

aripeti · http://www.aripeti.com/ 2012.04.25. 18:10:50

@spontan: pontosan! igy van ez, ahogy leirtad...
nem kell pucsitani es akkor nem basznak.
ilyen egyszeru.

nemecsek ernő áruló 2012.04.25. 18:11:05

@tusuanzen: Szóval aki árnyalni kívánja a képet, és nem hajlandó feltétel nélkül beszopni minden nemzetieskedő dogmát, az szánalmas... Oké...

Kalmár 2012.04.25. 18:13:47

Milyen érdekes, hogy ahogy kivezetjük a bank és multiadót, majd bevezetjük a telefon és csekk adót, mindjárt demokratákká válunk és szóba áll velünk az IMF.
Szép régi világ....
Tiszta hülyeség emögött azt látni, hogy a pénzügyi lobby regulázni akar minket. Ez a gondolat egy zagyva feudális csökevény.
A valóság tényleg az, hogy ők jót akarnak és most végre megértettük mi is, hogy jobb a népnek adózni (mert túl nagy a jólét), mint a multiknak.
Értem én.

nu pagagyí 2012.04.25. 18:13:55

@okosallah: Az ellenségeket keresgélő nacionalizmus a sikertelen országok sikertelen embereinek ideológiája. Nem véletlen, hogy Svájc, vagy Svédország nem akar semmit sem visszafoglalni. A svédek nem frusztráltak attól, hogy hajdani birodalmuk roncsa maradt. Nemzeti érdekeiket is jobban tudják érvényesíteni, mint mi melldöngetéssel. Ők meglévő országukból hozták ki a legjobbat és büszkék magukra, mások meg tisztelik őket.

no successful 2012.04.25. 18:22:22

Magyarország nemzetiségi szempontból sohasem volt homogén. Gondoljunk, a középkorban a régi dunántúli városok német lakosságára.
Vagy Pestre, amelynek még a neve is német eredetű. Ez sajnos 1000 év alatt sem sokat változott, legfeljebb csak földrajzi eloszlásban. Ennek nyoma keményen ott van a személynevekben. (Persze nem teljesen, mert egy részük már a 19. sz-ban magyarosította a nevét.)
A nemzetiségi tarkaság nem csak az elszakított területekre volt jellemző.
Talán rá kellene jönnünk, hogy ilyen hogy vérmagyar, tulajdonképpen nincs.
Egyre több bizonyíték van arra, hogy a honfoglaláskori magyar sírokból előkerülő halottak génállománya, már akkor közép, és kelet európai jegyeket hordozott. (Szerintem ez egyáltalán nem meglepő, ha figyelembe vesszük a vándorlási útvonalunkat.)
Tudatosítani kéne az itt élő nemzetiségekben, hogy közénkvalónak tekintjük őket, függetlenül attól hogy milyen felmenőik vannak. Ami összeköt bennünket, az a közös nyelv és kultúra.
Engem megdöbbentett, hogy az első világháború végén milyen passzívan szemlélték a tömegek azt, ahogy a környező kisantant államok fegyveresei ellepik az országot. De ha belegondolunk, hogy pl. Budapest lakosságának hány százaléka mondhatott magáénak Szerb, Német, Szlovák, Zsidó felmenőket, és közülük hányan érezték azt, hogy a magukat "vérmagyarnak" tartók lenézik ezért őket, akkor kezd egy kicsit érthetőbbé válni a dolog. Egy amerikai pl. tud hazafi lenni úgy is, hogy közben tudja, Ír felmenői vannak. Valahogy ezt kéne tudatosítani mindenkiben aki itt él. Egyetlen dolog van ami összeköt bennünket, a kultúránk. És az bizony különleges. Arra büszkék lehetünk.

no successful 2012.04.25. 18:26:18

@nu pagagyí:
"Nem véletlen, hogy Svájc, vagy Svédország nem akar semmit sem visszafoglalni."

A Skandináviában élő svédeknek hány százaléka él a határaikon kívül?

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.04.25. 18:30:03

@Squid:
Nagyon szomoru, hogy te ezt viccesnek tartod! A globalis penzhatalom szamara csak kiszivattyuzando forras vagyunk!
tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/2011/11/az-imf-titkai.html

873ujr3rk 2012.04.25. 18:34:39

óbazmeg hát mennyire vagy már tájékozatlan. segítek:

VÍZ: ezt furmányos módon ellopják majd
Alföld: felszántják, megművelik, elveszik
Szívcsakrák !!!!!!!

nomost ezeket megakadályozza Viktor (ha ő is áruló, akkor a jobbik) pedig a szemkilövető, a libás és az offshorelovag meg a cigók és a zsidrákok mind ellene vannak.

aki magyar velünk tart !!!
szorgos népünk győzni fog !!!!

no successful 2012.04.25. 18:36:00

@nu pagagyí:
"A svédek nem frusztráltak attól, hogy hajdani birodalmuk roncsa maradt."

Mi sem attól vagyunk frusztráltak, hogy pl. Morvaország (Mátyás szerzeménye) vagy Dalmácia nem a miénk.

okosallah 2012.04.25. 18:39:14

@nu pagagyí:
Nem teljesen világos, hogy miről beszélsz Svájc kapcsán. Én a Kulturális Marxizmusról mint vezető ideológiáról irtam ami ellen már többen is tiltakoznak nyugaton.

Merkel: Attempts to build a multicultural society in Germany have "utterly failed", Chancellor Angela Merkel says.

A baszkok, É. irek, katalánok, skótok stb. mind a saját nemzeti identitásukat (kulturájukat) védik...

Miféle "ellenség keresésről" irsz?
Az EU Marxistái látnak ellenséget mindekiben aki nem tólja a Kón-Bendit és a "Pina-monológusok" (Vagina Monologue) szekerét.

Anti Anyag (törölt) 2012.04.25. 18:39:17

Csípem az ilyen általánosító véleményeket. Ne aggódj, az EU csupán pár száz millió ember és egy jókora földdarab. Na ez nyilván nem is képes gyarmatosítani.

Nem az EU akar bennünket gyarmatosítani, hanem pár jómódú szerencsevadász, akiknek van ahhoz elég pénzük és befolyásuk, hogy jópár fontosabb EU politikusra, vagy saját államuk EU politikusára ható politikusaira hassanak.

Mivel nyilván ez úgy jön le, hogy EU, elvégre EU politikus képviseli az érdekét, akkor ez nyilván EU gyarmatosításnak fog látszódni.

Olyan az mint az, hogy egy USA nagykövet sütögeti itt saját kis pecsenyéjét adminisztrációjától jól távol, de nekünk "ő" az USA.

Dr.Bio74 2012.04.25. 18:40:39

@no successful:
Ez szép, de sajnos megfogható, konkrét dolog, nem szép mesevilág melyből még mindenki elringatja magát, ezé nem köll !

2012.04.25. 18:41:48

A poszt szépen összeszedte a hungarofób libsi paneleket.

Úgy látszik rendszeresen kell egy ilyen írás, hogy az identitászavaros, hazátlan liberráltak picit megnyugodjanak: nincsenek teljesen egyedül ott a belvárosi romkocsmák mélyén.

Dr.Bio74 2012.04.25. 18:45:46

Hungarofób ?
Identitászavaros ?
Libsi, liberáltak?

Nem lehet, hogy te próbálod a legegyszerűbb módon rendezni saját identitásod kérdését?

no successful 2012.04.25. 18:53:51

Azért az aggasztó, hogy a Szlovákok kettős állampolgársággal kapcsolatos válaszlépéseitől az unió tisztségviselők szeme sem rebbent. De egy jegybankelnök fizuja egyből kiveri a biztit.

nósumifan 2012.04.25. 18:56:45

Na, ez a poszt nagyon tetszett, gratulálok!

Ez az ország tényleg úgy néz ki, mint a lelki sérültek gyülekezete.
És mint minden rendes lelkibeteg, nem hajlandó lépni, az Istennek se!
Amíg van valaki, akire rá tudja tolni a felelősséget saját rossz sorsáért, meg is teszi!

A klasszikus (és korrekt!) pszichiáter ezt mondja az érdeklődő betegnek:
"Nézze, tudom, hogy drága az óradíjam! De én meg nem szeretek fölöslegesen dolgozni. Akkor jöjjön vissza, ha már annyira sz@rul érzi magát, hogy hajlandó végigcsinálni a terápiát!"

Hát erre ez az ország végképp nem hajlandó.
És épp ezt használják ki évtizedek (de inkább évszázadok) óta azok az éppen hatalmon lévő politikai erők, amelyek amúgy is hajlanak a sovinizmusra, nacionalizmusra.

Ez ma már mesterfokon működik: belelovalljuk a zembereket a zellenséggyártásba!
Ellenség mind: a jómódú szomszéd, az adóhivatal, a multi, a minket alkalmazó vállalkozó, a bank, a megrendelő, az alvállalkozó… Legújabban pedig az EU, meg az IMF.
Köpködés meg siránkozás közben pedig az egyre betegesebben gyűlölködő átlagember legalább nem arra figyel, hogyan rámolják ki még a spájzát is!

És mantrázzuk éjjel-nappal: nem leszünk gyarmat!
Hát az biztosan nem.
De szellemi, erkölcsi, lelki és fizikai rabszolgák igen.
Már elindultunk ezen az úton, és most még gyorsítunk is!
Külföldi és honi rabszolgatartóink legnagyobb örömére.

Közben pedig csak arcoskodunk, mint Kunta Kinte a pszichiáternél…

Bélabáttya (törölt) 2012.04.25. 19:29:16

„miért akar az EU folyton gyarmatosítani minket?”
Mert szeretnek kevés befektetéssel úgy sok pénzt keresni, hogy közben még „jófiúnak” is érezhessék magukat?

komplikato 2012.04.25. 19:35:44

@Doomhammer: Aki kiszáradt kútból szivattyúzik az nem lehet sikeres gyarmatosító az álmoskönyv szerint. vagy szimplán hülye.

omboz 2012.04.25. 19:43:13

Elvileg az EU-nak minket kéne képviselnie az IMF előtt. Ez nem esik le senkinek?! Kritikán aluli, amit az EU művel.

De ne legyen kérdés: bárkivel megcsinálná, nem csak velünk. Pech, hogy nálunk jött ki a lépés. Kellett hozzá Alcsúthy O. V. arroganciája.

Az EU egy gyarmatosító hatalom. Nem kérdés. Meg kell változtatni. Külön öröm lenne, ha nekünk sikerülne elkezdeni!

Pargendity Özséb 2012.04.25. 19:43:47

@no successful: 3-5%, túlnyomórészt Finnországban.

val 2012.04.25. 19:44:37

"Vajon el tudjuk-e valaha hinni, hogy a világ nem a mi vesztünkre vár? Vajon felhagyunk-e az ellenségek gyártásával?"

Micsoda?
Ilyen fenomenális huszonkét év után?
A rengeteg önfeláldozó befektető után?
Akik csak a mi javunkat akarták?
Akik mindig többet adtak, mint elvettek?
Ilyen EUs lét után?
Ilyen gazdagságban?
Ilyen alacsony törlesztőrészletekkel?
Ilyen jóindulatú bankokkal?
Ennyi dolgos cigánnyal a hátunk mögött?

Hát hogy a vérvörös vadlóba ne hagynánk fel az ellenségkép gyártásával? Most azonnal hagyunk fel vele.
Hogy lehet ilyet kérdezni?

J.László 2012.04.25. 19:51:22

@Mária:
"Soha nem létezett úgynevezett "büszke önkép" az 1800-as évek vége előtt."

"A nemesek pedig alapvetően kozmopoliták voltak."

De okos vagy már megint, Mária.

Mária 2012.04.25. 20:04:44

@J.László:

Látom ismét semmit nem tudsz érdemben hozzászólni a témához, és a butaságod miatti feszültséget egy jó kis beszólással próbálod enyhíteni :)

-- dr kotász -- (törölt) 2012.04.25. 20:05:59

Az itt leírtakat továbbgondolva az nem lehet, hogy az EU is csak ellenségképet keres, és ezért van a konfliktus?

Mária 2012.04.25. 20:07:06

@tusuanzen:

"beáll az index zugfirkász stílus sorába"

Zugfirkász???

Még csak nem is tollforgató terrorista???

Simán csak mezei "zugfirkász"?

sárkányfő 2012.04.25. 20:07:18

Ahogy egy felnőtt embernek sincs szüksége már gyerekmesékre, úgy egy felnőtt nemzetnek sincs szüksége naiv mítoszokra.

A történelmünk egyébként csakugyan mozgalmas, eseménydús, és könnyű kiszínezve egy nagy romantikus regényt gyártani belőle. Amúgy tényleg sok mindenre "büszkék" lehetünk, de amíg a csúnya részekről nem vagyunk hajlandóak tudomást sem venni, addig bizony az összkép legbelső lényege hamis marad.
Bár eleve nem a múltba kéne révedni, főleg a jelen kudarcai elől menekülve.

Az igazi erő és bátorság az, ha egy ember/nemzet képes szembenézni saját múltja/történelme hibáival és bűneivel is.

egyenlítő 2012.04.25. 20:08:45

Legyen minden olyan, ahogy régen vót!
Süvegelje meg a magyart mind az oláh, mind a horvát, mind a tót!

Aztán alakítsák újra a kisantantot.

Sok okos nacionalista! A nacionalizmus egyenlő a húsz évenkénti háborúval. Nem volt elég ezer évig? Nem kellene megtanulni a németektől és a franciáktól, mennyivel jobb üzlet az együttműködés, mint a háborúskodás? Még a gyarmattartásnál is sokkal jövedelmezőbb.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.04.25. 20:25:10

@komplikato:
Helyesen látod!
tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/2011/11/ideiglenes-vereseg.html
Először a Szivattyúosztály szárazra szivattyúzta a zsebünket holmi korábban felvett hitelek kamatára és befektetéseik hasznára hivatkozva, aztán Fenyítőosztály a száraz zsebünkre mutogatva leminősítéssel és ájemeffel hadonászott, miközben az Agymosóosztály beadta, hogy mindennek az oka a hülye kormány és a lapostévéző nép.

Mesterlövész 2012.04.25. 20:29:50

@omboz: Mo. inkább csak ne szóljon bele semmibe, amíg a saját ügyeit is képtelen rendezni és saját gondjait megoldani is elváráson felüli feladat neki.

wanekus 2012.04.25. 20:52:35

Egy haszna van a csuti Zsebnapóleonnak. A paranoid idiótákat mára egy akolba vonzotta a magnetikus személyiségével. Lsd fent a habzószájú narancsbőrű kommentelőket :-)

KG2000 2012.04.25. 21:02:53

Na ez is egy olyan poszt, amelynek a címéből és első mondataiból világos, hogy legjobb eseten bődületes ökörség, rosszabb esetben notórius hazudozó. Nyilvánvaló, hogy Magyarország gyarmat, pl. ezekből, csak listaszerűen:
- csepeli szennyvíztisztító (szerencsére csak volt) francia tulaja extraprofitja
- pécsi és már vízműcégek extraprofitja
- az EU és az USA Magyarország elleni politikai háborújának az egyetlen igazi oka a bankadó és az ágazati válságadók - az utóbbiak ellen kb. 12 multi nyomta fel Magyarországot az EUnál.
- Energiacégek monopóliuma (EON, RWE)
- Növényolajipar megszüntetése
- Cukoripar megszüntetése
- Import élelmiszerszenny támogatott áron, ide tartozik az is, hogy az EU nm akarja engedélyezni, hogy a magyar árukra rá lehessen írni, hogy magyar áru

- általánosabban: 1990-ben is már államcsőd közeli állapotban volt az ország, és mi is volt a recept? Mindent privatizálni kell, és akkor minden jó lesz. Privatizáltak is csaknem mindent, mégpedig túlnyomó részben KÜLFÖLDNEK, és mi is lett az eredmény: államcsőd 2008 óta többek között a MEGTÍZSZEREZŐDÖTT álllamadósság miatt.

Hazug blogost könnyebb utolérni, mint a sánta Gyurcsányt.

mokkaczuka 2012.04.25. 21:06:30

Ez bizony mind így van, a cikkből viszont kimaradt egy szerintem fontos vonulat: a magyar mindig a fejlettebb ellen rúgkapál, és a primitívebbel érez együtt. Érdemes megnézni a Rákóczi-szabadságharcot, vagy Thökölyt, a török szultánnal szövetkeztek a Nyugat ellen. És most mi történik? A ruszkit sírják vissza, mert milyen klassz volt a Trabant meg a hétvégi telek; Kínához dörgölőzik a vérszipolykormány; kedves nácijaink meg Iránig mennek, mert legközelebb ott van olyan rendszer, ami a szívüknek kedves. Aki meg normális és ér valamit, az csomagol. Remélem, jól ellesz itt a maradék.

mokkaczuka 2012.04.25. 21:09:22

@sárkányfő: Csakhogy ez nem egy felnőtt nemzet, így aztán mondhatod neki, hogy Petőfi ugyan el nem szavalta a Nemzeti Dalt a múzeumlépcsőn, az egész jelenet soha nem történt meg - azonnal magyarellenes vagy.

73. Vladys - Az antiszemita libernyák · http://youtu.be/SOjwBmdSiKQ 2012.04.25. 21:11:12

A kurucoknak az önsajnáltatás meg az összeesküvése olyan mint szőke picsának a szilikon. Szétesik nélküle.

sivatagi n. 2012.04.25. 21:37:12

@KG2000:

Ez nem volt szép tőled.

Tudod, hogy a tényekkel csak megsérted a kozmopolita véletlenül ideszületetteket.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.04.25. 21:39:39

"Vajon van-e mód, hogy kijussunk a saját magunk által kreált útvesztőből?"
Szerintem nem, mert nem is akarjuk megoldani, kibeszélni traumáinkat.

2012.04.25. 21:45:41

@TrueY:

Ha kibeszélnénk a traumáinkat, akkor az súlyos antiszemitizmus lenne.

Az érzékenykék ugyanis nem bírják elviselni, ha a holokauszton kívül más szerepeiket is megemlítik nekik: Kun Béla, Lenin fiúk, Rákosi, ÁVH, stb...

hexa 2012.04.25. 21:49:23

@mokkaczuka: "hogy Petőfi ugyan el nem szavalta a Nemzeti Dalt a múzeumlépcsőn, az egész jelenet soha nem történt meg - azonnal magyarellenes vagy. "

Ezzel többnyire semmi baj nincs. Ellenben, ha valaki olyan dolgokkal kel és fekszik (értsd: alfája és ómegája), amit fent írtál (a gulyás nem magyar étel, Szent István nem magyar király, Petőfi nem is tudott magyarul stb stb.) arra nem csak azt mondják, hogy magyarellenes, hanem hülye is. :)

Arányok, mindig azok a fránya arányok...

Ludovikás Levente 2012.04.25. 21:55:09

Ezek a tahó magyarok képtelenek megérteni, hogy mindenki csak jót akar nekik, aztán jönnek az összeesküvés-elméleteikkel.

A románok azért vonultak be Erdélybe, hogy fenntartsák a közrendet, mit nem lehet ezen megérteni? A törökök csak segíteni akartak a kis János királynak hogy elnyerhesse ami az övé ha majd felnő. A tatárok meg rokoni látogatásra jöttek, erre elkezdtek vadul nyilazni rájuk. Nincs ebben a népben semmi hála, meg sem érdemli hogy felszabadítsák.

Most meg itt van a művelt Nyugat, csak a javunkat akarja, de nem akarják adaadni. Hát miféle emberek ezek?

bandigyerek 2012.04.25. 22:02:01

de az EU vajon miért minket akar gyarmatosítani? Miért nem szlovakiát, litvániát finnországot, vagy szlovéniát?
Ez annyira komolytalan, mint az a teória, hogy a zsidók a víz miatt akarják elfoglalni Magyarországot.

Bélabáttya (törölt) 2012.04.25. 22:04:17

@Mária: Sajna, nem. A magyar nemesség gyakorlatilag az egész történelem folyamán konzervatív, visszahúzó erőként ténykedett, gyakorta a király, vagy épp az egész ország ellenére. Lsd. Aranybulla, a módosításai, a határon kívüli háborúk, de gyakorta a belüliek is (pl. Muhi, Mohács, stb.), Webőczy, a Mohács utáni kavalkád, de akár a 67-es kiegyezésig bármelyik megmozdulásuk.

Kozmopolitának - valamennyire - az ezerötszázas évek végétől Bécsben nevelkedő főurakat, majd igazán az ezerhétszázas évek közepétől a császári udvarnál boldogulást kereső nemeseket (testőr, katonatiszt, stb.), főurakat lehet esetleg nevezni. Létszámuk elenyésző volt a nemesség egészéhez képest.

Önképük, nemzettudatuk pedig volt elég szépen, elég régóta. Írásos anyag leginkább a török háborúktól kezdve van nagyobb számban (lsd.pl. Zrínyi munkái), de azért találni korábbiakat is.

Ahogy a most EU-nak, korábban másnak nevezett vezető, európai hatalmak hazai ténykedéseit, eredményüket nézve is. Nem véletlen Petőfi örökbecsűje sem: Ne higgy magyar a németnek, akármivel hitegetnek...

A magyar történelem során soha, senkivel nem vívott annyi háborút az ország, mint a némettel, és nem is szívott annyit a mindenféle gazdasági ügyeskedés miatt, mint velük, egyáltalán nem a Fuggerekkel, hanem jóval korábban kezdve, viszont legalább mindmáig.
A kommunikáció viszont gyakorlatilag alig változott az utóbbi ezer évben. „Ők” majd jönnek, és segítenek, fejlesztenek, szaktanácsot, tőkét, mifenét hoznak, és akkor majd jó lesz. Nos, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy Petőfinek igaza van az említett sorában...

Mindez nem változott a rendszerváltás idején, majd az EU-csatlakozáskor sem. Jöttek, lelkesen (cirka ezer pozitív tapasztalatával), majd vittek mindent, „kozmopolita nemességünk” aktív támogatásával, majd megfejelték az egészet az EU-csatlakozás remek elvárásaival, és most néznek ártatlanul. Ahogy szoktak fennállásuk óta.

bandigyerek 2012.04.25. 22:04:18

@hexa: a gulyás tényleg nem kizárólagosan magyar étel, szinte minden európai nép csinál ilyet vagy egész hasonlót.

Bélabáttya (törölt) 2012.04.25. 22:08:21

@TrueY: Szapolyai nem, de érdemes megszemlélni ezt a wikit:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerencsés_Imre
Ha már zsidózunk (kilenc elmúlt), tegyük tényszerűen :)

Bélabáttya (törölt) 2012.04.25. 22:19:03

@mokkaczuka: Ez összefügg azért azzal is, hogy képben voltak mindig is az ellenségeikkel. Hiába, no, őszintébb gárda volt akkoriban.
Szépen leveték, hogy a török rossz ugyan, de kezelhető és idővel elhajtható, a német meg nem tesz jót se az egészségüknek, se a vagyonuknak.
Érdemes megszemlélni pl. a középkori marhaárakat innen kifelé, majd Bécstől még tovább, illetve a cserébe érkező remek műszaki fölényt mutató tárgyak árát Bécsig, majd onnan idefele. Baráti, na. Nem véletlenül vitték egy idő után Eszék felé a marhát.

Eddig - a magyar történelem során - túl sok hasznunk nem volt az európai integrációból.
Mostanában persze lehetett volna, ha...
...ha a rendszerváltástól kezdve nem a már emlegetett, kissé önjelölt „kozmopolita nemesség” segítene. Elsősorban külföldi érdekeknek.

73. Vladys - Az antiszemita libernyák · http://youtu.be/SOjwBmdSiKQ 2012.04.25. 23:08:43

@Bélabáttya: Ja, mert a fél országot nem a németek alapították.

Minden esetre ha nem tetszik Európa senki sem kényszerít, hogy itt maradj. Kína, Irán, Észak-Korea biztos örülni neked meg a többi Európa utálónak.

73. Vladys - Az antiszemita libernyák · http://youtu.be/SOjwBmdSiKQ 2012.04.25. 23:16:29

@73. Vladys - Vonajugend tiszt, a FIDESZ meg bal: @Bélabáttya:
"szépen leveték, hogy a török rossz ugyan"
Aha, csak a terület amit megszálltak az nagyjából elnéptelenedett. Kíváncsi lennék nálad mikortól számít valami katasztrófának, és nem csak "rossznak".

"de kezelhető és idővel elhajtható"
Azok a csúnya németek hajtották el őket, nem maguktól távoztak.

"a német meg nem tesz jót se az egészségüknek, se a vagyonuknak."
Amióta itt vagyunk azóta nagyjából a németektől függ a gazdaságunk, de persze ha a gazdagodást negatívnak ítéled akkor igazad lesz.

Bélabáttya (törölt) 2012.04.25. 23:40:42

@73. Vladys - Vonajugend tiszt, a FIDESZ meg bal:
Sajna, elég sután fogalmazok, keveset jártam iskolába, biztos azért nem vagyok igazán érthető...

Nem, nem utálom Európát. Szép hely, jó hely, körbejártam, volt, ami tetszett is, és egész jó sütik is vannak benne (ahogy Kína, Vietnám, Korea egyes részletei is tetszettek, mások meg nem).

Csak merengjünk már el egy kicsit azon, hogy ugyan kinek, mi az érdeke? Vajon puszta segítségnyújtásként értékelhető, ha idejön valaki (akár Koreából, akár Európából), és több pénzt visz magával, mint amivel idejön? Szerintem nem annyira. Szimpatikus vagy sem számodra a hozzáállásom, ez nem változtat azon, hogy az EU-nak szüksége van a termékei elhelyezésére, jövedelemre, mezőgazdasági területre, szakképzett munkaerőre, nyersanyagra, kereskedelmi útvonalra, miegyébre.

Ezt pedig - akárhogy is nézzük - legközelebb a kelt-európai téségben találja meg. Abban meg benne vagyunk mi is, a szlovákok, románok, lengyelek, miegyebek is.

Ha pedig valahonnan gazdasági (politikai, katonai, de akár kulturális) erőfölénnyel visszaélve, folyamatosan húz hasznot más országokból, akkor azt jó eséllyel hívhatjuk gyarmatosításnak.

Függetlenül attól, hogy úgy egyébként tetszik-e ez nekünk...

Kis történelemórám meg azt taglalta, hogy nem friss ötlet az ilyesmi, hanem kellemes, ezeréves hagyománnyal rendelkező, összeurópai népszokás.

De ha gondolod, fussunk össze Koreában, és elmélkedjünk a japán kultúra áldásos hatásáról, vagy épp Kínában, és merengjünk az ópiumháborúk pozitív kicsengéseiről...

Bélabáttya (törölt) 2012.04.25. 23:46:35

@73. Vladys - Vonajugend tiszt, a FIDESZ meg bal: „Amióta itt vagyunk azóta nagyjából a németektől függ a gazdaságunk”
Hát, ha úgy érzed, hogy az olcsón veszünk, drágán adunk, és az osztozkodáskor nekünk van igazunk sutább oldalán állni gazdagodást jelent, akkor mindenképp igazad van.

De ha megnézed az eddigi magyar történelmet, akkor kiderül belőle, hogy sajna akkor ment - viszonylag - jól az országnak, amikor meg tudta oldani a dolgait az akkori Eu nélkül is.

Ez persze manapság nem megy. Viszont egy normális kormánnyal, hozzáállással megfelelő érdekérvényesítés kiharcolható lenne Mo. számára is.

Ugyanúgy, ahogy sok más európai országnak sikerül. Ha nem is mifelénk megszokott kormányokkal...

Bélabáttya (törölt) 2012.04.25. 23:48:53

Csak mellékesen jegyzem meg: a Vichy-kormány alatt is meg lehetett gazdagodni. Később kollaborálásnak hívták az ilyesmit, és csúnyán megszidták a résztvevőket.

73. Vladys - Az antiszemita libernyák · http://youtu.be/SOjwBmdSiKQ 2012.04.26. 00:14:14

@Bélabáttya: Az a baj veletek, hogy multi és ország közé egyenlőség jelet tesztek. Persze ha a MOL horvátországi vagy romániai pusztításáról van szó, akkor egyből más a helyzet. Van erre egy kedves szavatok.

Tudom olyan gonosz gyarmatosító ez a csúnya EU, hogy segítene minket felzárkózni, kinyitja nekünk a piacait, és van akkor paraszt, hogy ugyan ezt kéri érte cserébe. Persze itt mindenki gonosz mint a hitelezők akik visszakérik a pénzüket. Tudom ha a te befektetésed lenne akkor simán elviselnéd a -20%-os hozamot, mert te nem vagy csúnya gyarmatosító.

Még szegény csehek sem tudják kollektív bűnösnek tartani a csúnya gyarmatosító, magyarellenes szövetség motorját.

"összeurópai népszokás."
Azért ülj vissza töri órára, talán megtanulnád, hogy ez nem a csúnya európai faj betegsége, hanem az emberé.

"hát, ha úgy érzed..."
Még szerencse, hogy a magyar kereskedők mindig olyan rendesek, és sosem a saját hasznukat részesítik előnybe.

"jól az országnak, amikor meg tudta oldani a dolgait az akkori Eu nélkül is."
Már mint mikor szarrá vertek minket a németek mert feldúltuk Európát?
Azóta mikor is voltunk olyan kurvára függetlenek Európától, vagy szuverének?

Tudod Kertész Ákoskának sem Magyarországgal volt baja, a tájat biztos szépnek tartja...

Bélabáttya (törölt) 2012.04.26. 00:38:11

@73. Vladys - Vonajugend tiszt, a FIDESZ meg bal: Bocs, nem jó a veletek. Esetleg a velem stimmel(het), de légyszi ne csapj már hozzá semelyik ótvar hazai, vagy külföldi társasághoz. A saját véleményemet mesélem, és pont semmi közöm ahhoz, ha az esetleg valahol, valamennyire összecseng másokéval.
---
MOL, stb: A gyarmatosítás?

A csúnya, gonosz EU kinyítja a piacait. Egy kicst, valamennyire, ismerve az esélyeket, lehetőségeket, tudva nagyon jól, hogy leginkább saját magának teszi. nem te, vagy én fogunk jó áron oda mindenfélét vinni, hanem az itt teret nyerő EU-s cégek.
---
Ültem töriórán eleget. Nem az emberé, hanem a helyzetben levő emberé. A többi csak szeretné felvenni ezt a szép szokást. Pechére nem teheti. Ő a gyarmat...
---
Nem, nem azok. nem is állíottam ilyet, és ha belemegyünk, még csak halványan utalni se próbáltam olyasmire, hogy magyar szebb, jobb lenne, mint a többi. nem az.
Az viszont kissé talán érthetően bassza fel a csőröm, amikor lesajnáló mosollyal idiótaként kezelnek, gügyögve, hogy csak a javadat akarjuk (télleg), miközben a zsebemben turkálva szedegetik ki a maradék aprót, majd amikor szóvá teszem, leszek minden. Magyar, cigány, náci, komcsi, EU-ellenes, mikor melyik.

Úgy mellékesen. Mikor hozhat létre olyan feltételekkel, lehetőségekkel valóban tőkeerős magyar (egyénk-európai) cég, magánember cégeket innen nyugatra, mint ők itt? Papíron biztos, de nekem angol ügyvezetőt, könyvelőt, kellett volna felvennem, illetve minden más posztra helybelit, csak akkor vihettem volna magyar (egyéb) szakembert, ha ottanit bizonyíthatóan nem találtam. Nem találtam, hagytam a fenébe.
---
Arról az Európáról beszélsz, amelyiket szétraboltak a vikingek, majd annyira megtetszett nekik, hogy gyorsan be is ültek pár frissiben alapított államocska vezetéséb, vagy arról, amelyik első gazdasági, politikai segítségként, saját haverjai ellen hívott be magyar segédcsapatokat (több csata, változó megbízóval), majd amikor megpróbálta sikertelenül szétcsapni (pozsonyi csata), rácsodálkozott a „kalandozásokra”?
---
Még párszáz évig.
---
Pont ugyanazt kívánom Kertész Ákosnak, amit ő nekem.
Az a különbség persze megvan, hogy ő tud mártírt csinálni magából, én maximum hülyét.

okosallah 2012.04.26. 02:25:40

@-JzK-:
Ismerem az irást nem is vitatom a benne irt tényeket de azzal, hogy Szálasit ajnározza és egyenesen nyilas pártállású az iró ezzel diszkreditálja az egész tanulmányt.

Senki se fog - a kurucosokon kivűl - elolvasni egy nyilas értekezést.
Ez olyan mint a szarnak adni egy pofont.

Egy szalonképesebb irás is van a neten magyarul ami egy amerikai egyetemi tanulmány forditása (többé-kevésbé):

www.huncor.com/pkorrektseg/pkorrektseg.htm

Sajnos M.o.-on a tudatlanságnak egy furcsa formája létezik: Sokan fel tudják sorolni a római császárokat meg ilyesmit de fogalmuk sincs arról, hogy mi folyik ma nyugaton, EU+USA.

Szerintem az idegen nyelvtudás hiánya a bűnös - mármint anyanyelvi szinten.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.04.27. 09:52:34

@Bélabáttya: "Ha már zsidózunk (kilenc elmúlt), tegyük tényszerűen :)"

Szerintem meg ne zsidózzunk, mert akkor kezdhetünk cigányozni és magyarozni is!

A hülyeség nem rassz kérdése! A mostani kormány pl. milyen rasszú emberekből áll? Biztos, hogy nem azért balfékek!

okosallah 2012.04.29. 00:21:52

@TrueY:
Nem én, hanem te zsidózol. Én a Kulturális Marxizmusról irtam mint politikai ideológiáról amit Lukács György, majd a "Frankfurti Iskola" tagjai inditottak el.
Egy szót se szóltam a zsidókról.
Te Móricka lehetsz, hogy mindenről az jut az eszedbe.

A forrásom egy amerikai egyetemi értekezés:

"The Origins of Political Correctness

An Accuracy in Academia Address by Bill Lind. Variations of this speech have been delivered to various AIA conferences including the 2000 at American University. "

www.sullivan-county.com/wcva/index2.htm

Inkább tanulj meg angolul és olvasd el. A Marksz tőkéje má elavult.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.05.02. 10:00:51

@okosallah: "Nem én, hanem te zsidózol"
Ezt hol olvastad? Én idáig nem süllyedek! Én pont azt mondtam, hogy butaság zsidózni! Kérlek, hogy olvass kicsit pontosabban!
süti beállítások módosítása