El Mondo blog

„Látni tanulok. Nem tudom, miért, de bennem most minden mélyebbre hatol, és nem marad ott, ahol eddig leülepedett. Erről a belső tájról nem tudtam eddig” (Rainer Marie Rilke).

Bővebben (rólunk)

Ha tetszett...

Egyébként...

Szeretjük az értelmes vitát, bírjuk az őszinte kérdéseket és elviseljük a beszólásokat. Kulturált, intelligens olvasóink iránti tiszteletből moderáljuk a durván személyeskedő, tahó kommenteket.

Utolsó kommentek

Kontakt

Olvasói leveleket: a bloggal kapcsolatos metsző kritikát, netán baráti vállveregetést, netán kéziratokat az elmondo.mekdsz kukac gmail.com címre várunk.

2012.06.07. 13:56 Kósa Balázs

Horthy és Bölcskei, merre tovább?

„A megértés nem azt jelenti, hogy eltagadjuk egy dolog botrányos mivoltát, hogy előzményekből próbálunk következtetni a minden előkép nélkülire, vagy hogy olyan analógiák és általánosságok segítségévével magyarázzuk a jelenséget, amelyekből kikopott a valóság ereje és a tapasztalat döbbenete. A megértés azt jelenti, hogy tudatosan viseljük és vizsgáljuk a terhet, amelyet a század embere visel – nem letagadva a súlyát, de nem is összeroppanva alatta. A megértés röviden azt jelenti: előítéletek nélkül, figyelmesen szembenézünk a valósággal és elviseljük, bármi legyen is.” (Hannah Arendt)

Az expozíció

Sok víz folyt le a Dunán, csábos, copfos, olajfoltos hullámok, cívis spleenbe süppedt, dülledt szemű halak és vízihullák, mióta május 19-én Bölcskei Gusztáv a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és Győri János, a Református Művelődés- és Iskolatörténeti Kutatóintézet igazgatója a debreceni kollégiumban felavatták Horthy Miklós emléktábláját mintegy hódolatuk jeleként. Az eseményt követő első napok szikrázó bűvöletében az ember várta, hogy ennek nyomán elindul valami a református berkekben, vita, konfrontálódás, tisztulás. Elvégre, ha a paritás elvéről egy pillanatra megfeledkezünk, Bölcskei Gusztáv mégiscsak a református egyház afféle első embere, a kormányzó rehabilitációjára vonatkozó kísérletek erős indulatokat gerjesztenek az országban, ez pedig egy meglehetősen határozott állásfoglalás az egyik oldal mellett, ami remélhetően sok egyháztagban komoly ellenérzéseket kelt. Már azokban, akik nem feltétlen repesnek a boldogságtól, ha a felekezetük rendre azzal tarol a sajtóorgánumok címoldalain, hogy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom illegalitásba vonult radikális szárnyának szolgáltat agitációs anyagot. Mert a kis Hegedűst még csak-csak magába nyelte valamiképp a súlyos egyháztest, marginalizálta – ha ugyan – a hájredők között, de a saját vezetőjével ezt így mégsem teheti talán. Szóval, az ember fia várta a folytatást.

Négy nappal később meg is jelent az első reakció a reformatus.hu oldalán, ami tisztességes módon szembenézett a táblaavatás vállalhatatlan voltával, nyilván az adott körülmények mellett. Tudniillik a Morgan Stanley-nél se anyázza le szemtől-szembe az ember a nagyfőnököt, ha problémája adódik vele, mert a bérből és fizetésből élő, még ha ontológiai szempontból elkötelezetten védelmezi is az emberi természet jóságába vetett tanítást, feletteseivel szemben mégis bizalmatlan marad valamelyest. Talán részben ugyanennek köszönhető, hogy a kommentek sem záporoztak olyan tömkelegével, fogalmazzunk így. Aztán következett még egy írás, amely jószándékú ugyan, mondván van ennél fontosabb feladata is az eklézsiának, mégis úgy tűnik, gyömöszölné vissza inkább a problémát a szőnyeg alá, mintsem vállalná a valódi szembenézést. Nyilván lényeges feladat kitalálni, mi legyen a cyber nemzedékkel, akik nem feltétlen a 450 éves iratok tanításai alapján tájékozódnak egy ideje már; de ettől még a debreceni akció témavilága ugyanolyan fontos marad. Mert ezekre a kérdésekre: “Most például tényleg az a legnagyobb bajunk, hogy emléktáblát avattunk fel? Vagy az, hogy miként viszonyulunk egy múltbeli eseményhez, ami 60-70 évvel ezelőtt történt?” az a felelet, hogy ja-ja, bezony, ha nem is a leg, de az egyik azok közül. Ugyanis van némi összefüggés a Horthy-kultusz népszerűsödése és a Schweitzer Józsefet ért atrocitás között, amit mellesleg épp Bölcskei Gusztáv ítél el határozottan. Nagy spíler a püspök úr, azt meg kell hagyni. Legalábbis az ünneplők között inkább a neonáci szervezetek képviseltették magukat, mint a Loki szurkolóközönségének rasztahajú, elempés altagozata. Vették a lapot tudniillik. Meg azon református egyháztagok miatt sem elhanyagolandó a kérdés talán, akik egy hazában hisznek az Apostoli hitvallásban megadott személy helyett, vagy legalábbis jócskán összemossák a két világ határait. És még van egy ok, de előtte tisztázzunk valamit.

A Kádár

A már említett cikk szerzői a reformatus.hu-n úgy vélik, a táblaavatás az idősebb generáció kedvéért történt, akik az elmúlt rendszerben kapták mély és nehezen gyógyuló sebeiket, s akik számára éppen emiatt a Horthy éra már-már a kronoszi aranykor pompázatos színeit viseli magán. A Kádár idején én még gyerekszemekkel bámultam a világra egy csöpögő, puncsos Leó jégkrém mögül, és tompa hegyű ceruzákkal krikszkrakszoltam össze a Füles keresztrejtvényeit, mert a felnőttek körülöttem ugyanezt csinálták a maguk utánozhatatlanul imponáló módján. Azaz hitelesen ezekről az évekről nem beszélhetek. De hallottam a rendszer számára kényelmetlenné vált, eldugott falvakba vezényelt papokról. Családjaikkal megzsarolt és besúgásra kényszerített lelkészekről, verésekről, zárt egyetemi ajtókról a parókiák gyermekei előtt, a szakmai előremenetel megtagadásáról a felvállalt vallásgyakorlás miatt. Nem beszélve 56-ról, a megtorlásokról, Recskről, a deklasszált családokról, a társadalomba vésett beteg reflexekről, a gazdasági lemaradásról. Otromba dolog Kádár Jánost éltetni, szobrot emelni a tiszteletére, vájkálni mások sebeit. Hangos és nem éppen parfüm illatú fingások közepette hazugságokkal telefirkálni a történelem csillagos egét.

A kormányzó úr

Ugyanakkor a másik táblaavató, Győri János szerint: Horthy Miklós megítélése ellentmondásos, ám az kétségtelen, hogy a kormányzó a 20. század két nagy mételyét, az orosz bolsevizmust és a német nemzetiszocializmust megvetette, a hazája iránt mélyen elkötelezett ember volt. Ebben igaza van az igazgató úrnak, nem is vitatja senki se. Ettől függetlenül egy ereje teljében levő afrikai elefánt se tudna ekkorát durrantani bármennyire össze is szedné magát. Idézetek.

Horthy első klessheimi látogatása után Goebbels a következőket jegyezte le naplójába 1943. április 17-én: „A zsidókérdést a legkevésbé a magyarok oldották meg. A magyar államot átszövik a zsidók, és a legutóbbi tárgyalásaik során Hitler nem tudta meggyőzni Horthyt afelől, hogy az eddigieknél sokkal szigorúbb intézkedésekre van szükség. Maga Horthy családilag is alaposan össze van fonódva a zsidókkal, és ellenáll minden olyan próbálkozásnak, hogy a zsidóproblémához erélyesebben nyúljon hozzá.”[1]

„Kétségtelen, a magyarországi zsidóság 1942-1943 Hitler-Európájában egyedülálló módon megalázva és jogfosztva bár, de személyi és vagyonbiztonságban élt” – írja Ujlaky István is a Wass Albert kiadásokért is felelős, tehát nem egyértelműen ballib fedőszervezetként bekategorizálható Kráter Műhely Egyesület oldalán. „Ám – folytatja a szerző – a német megszállás után nem akadályozta a zsidórendeleteket (még előszentesítési jogával sem élt, hívja fel a figyelmet Sipos Péter) s a deportálások ellen semmit sem tett. […] Tudjuk, a budapesti zsidóság deportálását leállította. De miért nem tette ezt meg korábban, ha egyszer hatalmában volt megtenni? Vajon csak a római pápa, a svéd király és persze az antifasiszta koalíció figyelmeztetései, tiltakozásai, a személyes és politikai túlélés reménye késztette a leállításra? Vagy volt magasabb erkölcsi szempontja is? De akkor miért nem korábban?”

Persze erre azt szokták mondani, nem tudhatta biztosan, mi történik a bevagonírozottakkal. Hitler Horthyhoz intézett szavai a már emlegetett klessheimi találkozóról: „Lengyelországban ezeket az állapotokat alaposan felszámoltuk. Ha ott a zsidók nem akarnak dolgozni, agyonlőjük őket. Ha pedig nem tudnak dolgozni, pusztuljanak el. Úgy kell őket kezelni, mint a tüdővész bacillusait, amelyek az egészséges szervezetet megfertőzik.”[2] Csupa talány, enigma és rébusz. Független hazai szakértők szerint viszont ezekben a döntő pillanatokban Horthy épp pisilni kéredzkedett, így nem hallhatta szövetségese hozzá intézett szavait. Hitler mindezt nem vette észre, ezért beszélt tovább. Emiatt a kormányzó továbbra is jóhiszeműen bocsáthatta útjára félmillió honfitársát el is felejtkezve arról, a Kállayval miért is húzódzkodtak mindettől több, mint két éven át.

Azt hiszem, ez egyértelmű, nincs mit beszélni róla tovább.[3] Don-kanyar.

Következésképp

Következésképp a táblaavatás az ország gyógyíthatatlan sebeit tépi fel, jogos fájdalommal és haraggal tölti el mindazokat, akiknek családjából a munkaszolgálat, Birkenau áldozatokat követelt, erre Bölcskei Gusztávnak és körének nincsen válasza. Más oldalról közelítve a kereszténység központi eseményét, a kereszthalál és feltámadás értelmét kezdi ki, aztán rugdossa tovább egyre csak karistolva és karistolva az utca kövét. Amiként az eszkimók is legalább hat különféle színárnyalatot leíró kifejezést használnak nyelvükben a hó jellemzésére, a keresztény teológia is többfajta bűntípussal dolgozik. Az egyik ilyen a strukturális bűn. Itt nem jelölhető konkrétan egy vagy több személy, akikre egyértelműen ráhúzható a lepedő, hanem egy homályba vesző tömeg a felelős. Ki alibizik, ki végrehajt, sokaknak látszólag nincs más lehetősége, széles a holdudvar a centrum körül. A genocídium tipikusan ilyen. Az esőerdők kiirtása szintén, csak más kategória. A keresztáldozat pont az ilyesmit eltörölni hivatott. Ezért az a kompánia, amelyik ehelyett ezt így vagy amúgy piedesztálra emeli, identitászavarosnak hat némiképp, ha mindeközben kereszténynek vallja magát. Istenkáromlás, ez a precíz terminus technicus egyébként, de ebbe most ne menjünk bele. Amikor különösen is elkelne az értelmes szó, a békítő gesztusok, valaki odavezényel egy Shell tartálykocsit a lángok fölé, oszt bumm, hadd szóljon orrba-szájba, szanaszét.

Csakhogy

ez nem a Magyarországi Református Egyház. Ilyen része is van, szó se róla. Egyáltalán nem egy elhanyagolható kisebbség, és megvan belé az átmenet. De ez nem a Csillagpont ifjúsági találkozó, nem a Kékkereszt iszákosmentő misszió, nem a Református Szeretetszolgálat, nem Cseri Kálmán gyülekezete, nem Győrszabadhegy és nem Bölcsföldi András. Éppen emiatt szomorú lenne, ha mindez így maradna, s mindenki lóbálva tenné a fejét, mintha nem történt volna semmi se. A magyar társadalomban több fronton zajlik a háború, s a kérdés az, hogy úrrá tudunk-e lenni rajta valamiképp. Ebből a szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy az a tábla a helyén marad-e. Nagyon fontos gesztus lenne, ha a református egyház venne egy nagy levegőt, s beismerné, tévedett. Kétséges, hogy ez megtörténik-e majd. De legalább a hibás bírói döntés után kapja vissza a tizenegyest a másik fél. Első lépésként egy interjú Földes László holokauszt túlélővel, akit Bölcskei Gusztáv avval a páratlan nemességgel nem fogadott. Hogy enyhüljön a kapott pofon fájdalma. Nem ezt jelentené a kereszténység minimálisan? Egy tisztességes tananyag a református felsőoktatási intézményekben, ami a Trianon, Horthy-korszak, Kádár-rendszer Magyarországában igazít el, lehetőleg a másik oldal szakértőinek bevonásával és zsidó származású meghívott előadókkal. Csak, ha tehetik, ne valamelyik Ravasz Lászlóról elnevezett intézménybe invitálják a kollégákat majd.

Békesség.

[1]Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Kiadó 2001, 167. oldal 244. lábjegyzet.

[2]Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Kiadó 2001, 167. oldal 243. lábjegyzet.

[3]De ugyanerre a következtetésre jut Romsics Ignác a gyömrői előadásán és Turbucz Dávid is a legutóbbi Horthy monográfia szerzője a Magyar Nemzet online oldalán.


57 komment · 3 trackback

Címkék: társadalom református horthy bölcskei


A bejegyzés trackback címe:

https://elmondo.blog.hu/api/trackback/id/tr634571607

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Azt mondták, Laca, hogy menj a picsába!* 2012.06.07. 22:13:14

Szánalmas, ahogy Kövér László még mindig ott vergődik Romániában, miután két házelnök is megüzente neki, hogy húzzon melegebb tájakra a demagóg, uszító ocsmányságaival. Intézményes bohóckodás A román sajtó már a Nyirő-maradványok hurcibálása körüli cir...

Trackback: Azt mondták, Laca, hogy menj a picsába!* 2012.06.07. 21:57:32

Szánalmas, ahogy Kövér László még mindig ott vergődik Romániában, miután két házelnök is megüzente neki, hogy húzzon melegebb tájakra a demagóg, uszító ocsmányságaival. Intézményes bohóckodás A román sajtó már a Nyirő-maradványok hurcibálása körüli cir...

Trackback: A Terrorházas Schmidt Mária olcsó, kisigényű, szorgalmas magyar munkásokat akar látni 2012.06.07. 21:53:44

Mariskánk szerint ugyanis a magyar dolgozó “elkényelmesedett, nagyigényű, ellustult és főleg felelősséget vállalni nem akaró”, szemben az olcsó, kisigényű, jól képzett, és szorgalmas ázsiai bérmunkásokkal. Hát ide figyelj, nyuszifül! Életra...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2012.06.07. 21:13:25

Idézet a blogból:...Ugyanis van némi összefüggés a Horthy-kultusz népszerűsödése és a Schweitzer Józsefet ért atrocitás között...

Na itt van a megszokott szemét liberális csúsztatás: a Schweitzer Józsefet ért beszólás (és nem attrocitás) legfeljebb annak a következménye lehet, hogy egy ismert közéleti szereplő (aki mellesleg egy agresszív zsidó ember) vörös festékkel leöntötte Horthy Miklós körmányzó szobrát!

qwertzuiop05 2012.06.07. 21:23:34

@Lindalinda: Persze, persze. A beszóló (ja, az) nyilván az elmúlt két hétben szeretett ki a zsidókból. Veled együtt. Csak így történhetett.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.06.07. 21:36:56

Felkészül Gömbös Gyulus és Szálosján Feró.

Lacdelo 2012.06.07. 21:45:54

Horthy egy tetves náci volt, de legjobb esetben is kiszolgálta ôket, ami nem mentség semmire sem. Fél millió magyar ember halt meg a kormányzása alatt. Zsidó, roma, magyar katona ès magyar civilek. Az orszàg romokban hevert.

A Jobbik politikàja csak Magyarország tönkre tételéhez vezetne. Habàr sajnos a Fidesz jó úton tart ehhez.

dr. Bubó 2012.06.07. 21:46:27

tejhatalmú dr vitézy kőbányai horti mikulás ormányzó tengernagyúr

de az USA-nak szóló hadüzenettel nem lehet betelni...

www.youtube.com/watch?v=QkRr8XG2iZo&feature=player_detailpage#t=131s

Lacdelo 2012.06.07. 21:50:45

Ki hiszi el, hogy Horthy vèdte a zsidókat? Jól megszervezték a deportálásukat ès pontosan tudta, hogy hol fognak kikötni.

A magyar katonàkat is golyófogónak küldte a Don-kanyarba.

Lacdelo 2012.06.07. 21:56:12

Minden náci ès fasiszta jelképet be kellene tiltani. A baj az, hogy a Fidesz aszisztàl a neonáci eszmék terjedèsèhez.

Nádori Gergely 2012.06.07. 21:58:01

Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti.

Sajnos ez a jelenlegi egyházi vezetésre is igaz. Nem lehet Horthy emléktáblát avatni és utána sajnálkozni, hogy bántják a rabbit.

tintamin 2012.06.07. 22:44:47

A keresztény egyházak a legintoleránsabbak más vallásokkal szemben. Ez azért is érdekes, mert legfontosabb dogmájuk kérdőjeleződik így meg.

Elvileg a világ legliberálisabb, legnyitottabb, legszeretetreméltóbb, legjámborabb embereinek kellene lennie a keresztényeknek. Döbbenet, milyen skizofrén állapotok alakultak ki az egyházak irányításával ezen a téren.....

negondolkozz!majdénmegmondom! 2012.06.07. 22:51:06

Kimaradt egy "nem": Örüljön, hogy nem verték szájba!

Severus 2012.06.07. 22:54:15

Hát, nagyot csalódtam most Bölcskeiben.

kirsten 2012.06.07. 22:54:52

Képmutató megvetendő bagázs a katolikus egyházzal egyetemben. Csak az államtól bezsebelt pénz érdekli őket és a hatalom. Horthy pedig semmilyen megbecsülést nem érdemel. Méltatlan volt Magyarország vezetésére. Rengeteg ártatlan ember halála szárad a lelkén. Egy ilyen alaknak szobrot, emléktáblát állítani felháborító !

Kuviklacz · szemelyesadatok.blogspot.com 2012.06.07. 22:55:40

@Lindalinda: Atrocitás egy t, ennyit a magyarságról.
A fizikai bántalmazás nem egyenlő a beszólással.
Mi a bánat köze van Sch.J.-nek D.P.-hez? Kinek jutna egyébe mondjuk Erdő Péternek akár beszólni is, mert valakik, akik katolikus származásúak, akár bűntetteket is követtek el (sokkal komolyabbakat, mint H.M. szobrának leöntése.
Egyébként melegen javaslom a Magyar Nemzet cikkét: mno.hu/interju/horthy-miklos-szelektiv-antiszemitizmusa-1077427

Kockagolyó - a legjobb csúszógömb (törölt) 2012.06.07. 22:59:37

Horthy agy barom volt. Az első pillanattól kezdve el kellett volna vitetnie a zsidókat, nem idefogadni mindenhonnan őket. Legalább akkor most nem lenne aki leönti a szobrát és mocskolja az emlékét. Kíváncsi lennék melyik nagypofájú majom szállt volna szembe a ruszkikkal és a nácikkal!? Csahos kutyák vagytok.

Kockagolyó - a legjobb csúszógömb (törölt) 2012.06.07. 22:59:41

Horthy egy barom volt. Az első pillanattól kezdve el kellett volna vitetnie a zsidókat, nem idefogadni mindenhonnan őket. Legalább akkor most nem lenne aki leönti a szobrát és mocskolja az emlékét. Kíváncsi lennék melyik nagypofájú majom szállt volna szembe a ruszkikkal és a nácikkal!? Csahos kutyák vagytok.

Lacdelo 2012.06.08. 00:04:46

@mese1: @Kockagolyó - a legjobb csúszógömb:

Minden jóravaló magyar embernek a bele kifordul az undorìtó neonáci eszméktôl. A Jobbik a leggusztustalanabb párt, ami Magyarország tönkretételét célozta meg.

Drang 2012.06.08. 00:25:26

Ha már a klessheimi találkozóval jössz, akkor éppen az alábbiakat is megemlíthetted volna:
"A fennmaradt tárgyalási jegyzőkönyvek szerint főleg Ribbentropp volt az, aki Horthyval szemben aggressziven viselkedett. Kállayt vádolta, hogy kétkulacsos politikát folytat, hogy titkos küldöttei Ankarában tárgyalnak az angolszászokkal, és bár szóban szakadatlanul a zsidók ellen hadakozik, valójában védi őket, sőt több mint hetvenezer zsidó menekültet dédelget Magyarországon.
Horthy nem maradt adós a válasszal. Miniszterelnöke védelmére kelt. A gyanúsításokat teljes mértékben hamisnak minősítette, és a magyar zsidók elleni rendszabályokra vonatkozóan kijelentette: „Ő mindent megtett amit a zsidók ellen tissztességes úton-módon tenni lehetett, de meggyilkolni, vagy más módon elpusztítani aligha lehet őket.” Ribbentropp javaslatát, hogy sürgősen állítsanak fel Magyarországon a zsidók részére koncentrációs táborokat, visszautasította."
(Gosztonyi Péter: Horthy Klessheimban)

Madnezz · http://sorfigyelo.blog.hu 2012.06.08. 00:42:12

Miután felépítették a városokat, az ipart, a kereskedelmet, a bankszektort, az újságírást, a tudományokat és a jogot, ideje volt, hogy távozzanak innen.

komplikato 2012.06.08. 00:50:12

@negondolkozz!majdénmegmondom!: A nem kell (nem kötelező) szeretni és a kötelező gyűlölni között van pár ezer árnyalat. A világ nem két bites. Na jó, faék egyszerű embereknek az.
Én viszont röhejesnek tartom, amikor valaki olyan kezdi kifejteni a zsidókkal szembeni ellenérzéseit, aki zsidót maximum fényképen vagy a TV-ben látott és soha a büdös életben egyhez sem volt köze. Azokat pedig akik súlyos pszichiátriai esetek által írt és terjesztett összeesküvés elméletek alapján ítélnek meg embereket, mert a saját gondolkodásra lusták, azokat meg csak szánni tudom.
Az embert a tettei jellemzik, azok teszik azzá, ami és az oda vezető gondolatok és szavak. Az agresszióra meg általában annak van szüksége, akinek nem csak nincs igaza, hanem pontosan tudja is ezt.

komplikato 2012.06.08. 00:53:41

@mese1: Egyik ember hülyeség vagy bűne mióta teszik semmissé a másikét?
Ez pont olyan fos, elterelő és hazug összehasonlítás, mint amikor arról vitáznak egyesek melyik mocskos tömeggyilkos ölt meg több embert, mert hát akkor a másik mocskos tömeggyilkos nem is annyira rossz ember, pedig de.

tintamin 2012.06.08. 00:58:35

@Lacdelo: Hagyd el, ezek az emberek a magyar oktatási rendszer melléktermékei. A történelemtanáraink is eszik a maszlagot és adják tovább a badarságot, itt az eredménye.
Ezek az emberek meg még életükben nem beszéltek más nyelven más emberekkel, nem ismertek meg más kultúrákat, nem töltöttek el hosszabb időt külföldön, nem olvastak könyveket, nem érdekli őket semmi, csak a belterjes ultramagyar akol, ott tudnak rendesen dagonyázni a többi hasonszőrű közt.

A legkényelmesebb a kollektív bűnösség eszméjét magáévá tennie az embernek. Ott nem kell gondolkodni: aki zsidó, az dögöljön. A cigánnyal, arabbal, románnal, stb-vel együtt. Ha véletlenül összefut eggyel, akkor elkezdi lökni a "kivétel erősíti a szabályt" című híres magyar paradoxont, és máris megnyugszik a lelke.

Skizofrén banda.

töreki 2012.06.08. 06:21:30

Csak egyetlen kérdés a cikk szerzőjéhez. Miért nem azzal foglalkozik, hogy mindkét totaliális rendszert a zsidók hozták létre és ők üzemeltették? Vajon miért csak az egyiket ítélik el amikor a másik sokkal több embert pusztított el még a saját fajtájukból is mint a másik? Ha valaha is választ kapunk erre a kérdésre akkor tudni fogjuk a választ miért népirtók a szidók!

nu pagagyí 2012.06.08. 06:52:59

@töreki: Azért viccnek jó, hogy a kínai kommunizmust zsidók hozták létre, az meg különösen tetszik, hogy a nácikok is voltak. Rohadt ügyesek.

nu pagagyí 2012.06.08. 07:08:47

@negondolkozz!majdénmegmondom!: Tőled még nem olvastam semmi értelmeset, elég beszűkült személyiség lehetsz. Nem tudom mit keresel a világhálón ilyen szerény szellemi teljesítménnyel. Minden blogot összerondítasz, mint egy kutya, amelyik lehugyozza az útjába kerülő fákat, ezzel jelölve ki otthonát.

Link Elek 2012.06.08. 08:02:33

A nyugat europai sajtoban ez ugy jelenik meg, hogy a latvanyosan antiszemita Hitler szovetsegest kezdtek el nyilvanosan magasztalni.

vagyis a magayr konzervativok sikeresen osszemossag magukat a nácikkal.

gratulalok.

Link Elek 2012.06.08. 08:06:38

@töreki:
A totaliális rendszert Hitler es Stalin hozta letre. egyik sem volt zsido.
Orban is diktaturat epit, ő sem zsido

midnight coder 2012.06.08. 08:07:08

@kirsten: Valóban nem érdemel tiszteletet. Ha nincs Horthy, akkor itt is ugyanúgy kiirtanak minden zsidót, ahogy Pl. a románoknál, szerbeknél, szlovákoknál. És akkor ma a leszármazottak nem ássák alá a nemzet érdekeit. Az, hogy ma kitűzni egy magyar zászlót undorító magyarkodásnak számít, Horthy bűne. Ha ő nincs, akkor az országban ma nem lenne egy zsidó és cigány sem.

midnight coder 2012.06.08. 08:08:15

@Link Elek: Hitler genetikailag az volt. Ha már a zsidók annyira szeretnek genetikázni akkor nem árt ha ezzel is tisztában vannak. A saját fajtájuk gyilkolászta egymást.

csabakirályfi 2012.06.08. 08:09:36

@komplikato: "Egyik ember hülyeség vagy bűne mióta teszik semmissé a másikét?"

Ez nem igazán ütős érv, hiszen abban az érában vagyunk, amiben a "Loptok" vádra adekvát válasz a "Ti is loptatok".
És hogy a bloghoz is: nyilván van egy hívő szegmens, akiknél a "Ne lopj" helyett "Ha ő lop, te is lophatsz" áll.

Max val Birca · http://hurramilliomosleszek.co.nr 2012.06.08. 08:11:08

Vitéz szarházy valóban nem volt nyilas. Viszont nem-nyilasként sikerült nagyságrenddel több ember kiirtásában segédkeznie, mint amiről Szálasi a legvadabb álmaiban elképzelt.

csabakirályfi 2012.06.08. 08:12:49

@midnight coder: "Hitler genetikailag az volt."
Kíváncsian várom ennek a mélyebb kifejtését. De ha lehet, ne azt, hogy a földigiliszta is zsidó. Genetikailag, hiszen csak 1,5% az eltérés. Genetikailag.

Max val Birca · http://hurramilliomosleszek.co.nr 2012.06.08. 08:14:22

@midnight coder:

A legvadabb elméletek szerint Hitler anyai nagyapja zsidó volt. A másik három nagyszülő nem volt az, német és cseh származásúak felmenői.

Viszont ez a zsidó nagyapa elmélet is eléggé zavaros, semmilyen komoly bizonyíték nincs rá.

Max val Birca · http://hurramilliomosleszek.co.nr 2012.06.08. 08:20:25

@töreki:

A náci rendszer alapítói között nemigen volt zsidó. A támogatók között persze volt zsidó, de nagyon ritka volt ez.

A szovjet kommunista rendszerben már valóban jelentős zsidó elem volt az alapítókat tekintve. Lenin legelső vezetőségében a 12 tagból 5 volt zsidó.

midnight coder 2012.06.08. 08:20:49

@csabakirályfi: Úgy egy éve volt az indexen a tudomány rovatban egy cikk ami H. földi maradványainak genetikai elemzése alapján megállapította hogy olyan géneket hordoz amik leginkább zsidó származású emberekben fordulnak elő. Most sajna nincs időm előásni.

Max val Birca · http://hurramilliomosleszek.co.nr 2012.06.08. 08:22:36

@Madnezz:

Mindez nem csak zsidó tett volt Magyarországon. A magyarországi németek is jelentős arányban vettek részt ebben. Sőt a kereskedelemben görögök és szerbek is, a mezőgazdaságban pedig bolgárok.

midnight coder 2012.06.08. 08:26:38

Horthy amúgy ott cseszte el, hogy ellenállt Hitlernek zsidóügyben. Ha nem tette volna, akkor szvsz itthon tarthatta volna cserébe a magyar hadsereget - ami azt is jelentette volna, hogy amikor már jól szarrá verték Sztálinék Hitleréket, akkor szépen látványosan hátba tudta volna támadni őket. Így mint "ellenállók" a győztes oldalon landolhattunk volna, sőt egy megmaradt győztes hadsereggel akár a cuculizmust is kihagyhattuk volna. Csak sajnos, Horthy nem volt elég nagy gazember ehhez.

Link Elek 2012.06.08. 08:30:19

@midnight coder:
a genetika a nácikat es a biologusokat erdekli. mast nem.
---
Hitler's father, Alois Hitler (1837–1903), was the illegitimate child of Maria Anna Schicklgruber. Alois's birth certificate did not name the father, so the child bore his mother's surname. In 1842 Johann Georg Hiedler married Anna. After she died in 1847 and he in 1856, Alois was brought up in the family of Hiedler's brother, Johann Nepomuk Hiedler.[2] It was not until 1876 that Alois was legitimated and the baptismal register changed by a priest before three witnesses.[3] While awaiting trial at Nuremberg in 1945, Nazi official Hans Frank suggested the existence of letters claiming that Alois' mother was employed as a housekeeper for a Jewish family in Graz and that the family's 19-year-old son, Leopold Frankenberger, had fathered Alois.[4] However, no Frankenberger, Jewish or otherwise, was registered in Graz during that period.[5] Historians doubt the claim that Alois' father was Jewish.

vezér01 2012.06.08. 08:33:05

@Max val Birca: És a hátterében?Hitler
maradt volna kis névtelen szobafestő,ha
a cionista világszövetség fel nem figyel rá és nem pénzeli mozgalmát. Róza Luxemburgék inter-nacionalizmusa ugyanakkora támogatottságot élvezett a németek között,mint Hitlerék nacionalizmusa. A bankvilág pénze döntött !

Terézágyú 2012.06.08. 08:34:16

"De hallottam a rendszer számára kényelmetlenné vált, eldugott falvakba vezényelt papokról."

Nekem az a tapasztalatom, hogy a hetvenes években voltak a kis falvakban is fiatal papok, akik szép szóval elérték, hogy az iskolában tarthassák meg a hittanórákat, amik bele is voltak írva az órarendünkbe!...
Akkoriban hétköznap is két mise volt, vasárnap meg éppenséggel három...
A rendszerváltás óta egyfolytában paphiány van, nyugdíjas öregeket küldenek ide, hétköznap már csak egy mise van (néha az se), vasárnap is csak kettő stb. stb.

Igaz, hívő is kevesebb van, felszipkázták őket az új vallások... Úgyhogy innen nézve sokaknak sokkal jobbnak tűnnek azok a hetvenes évek...

mese1 2012.06.08. 08:36:04

@Lacdelo: Én nem vagyok jobbikos..., álmagyar és álkeresztény vagy még a se a jobbik

Max val Birca · http://hurramilliomosleszek.co.nr 2012.06.08. 08:38:27

@vezér01:

Komolytalan. Akkor kezdte pénzelni a német nagytőke, amikor már az egyik legerősebb párt volt. Miért? Ő tűnt a kisebbik rossznak a kommunistákhoz képest.

Orbán veled nem az a baj, hogy cigány vagy! 2012.06.08. 08:41:02

@mese1: Akkor csak úgy unalomból beleokádsz az oldalba, mint Lindalinda?

mese1 2012.06.08. 08:43:15

@Terézágyú: Mielőtt magasztalnád a dolgot, az iskolákban tilos volt a hittan, néhány erősen vallásos faluban eltűrték de 98%-ban nem, a szülők be lettek fenyítve, ha kereszteltetsz, vagy templomba jársz... a tanárokat meg aztán abszolút, meg is lehet nézni hova jutottunk...
Igen a hatvanas évek elején az erősen vallásos falukban megszületek hivatások, már már ott sem, a kommuniznus lerombolta szülői tekintélyt, az idősek elmaradottak, ezt mondták rájuk, a fiatalok a fényes szelők, az erkölcs le lett rombolva teljesen, emlékezetek csak milyen szlogen volt, "asszonynak szülni kötelesség, lánynak meg dicsőség", az építőtáborok is ezt szolgálták. Aztán ránk szabadították a liberalizmust, és Európa után mi is tönkre mentünk erkölcsileg. A jövő azoké a népeké akik tudnak határozott értékrend mellett állni, és ez nem a fejlett nyugat...

mese1 2012.06.08. 08:45:36

@Orbán veled nem az a baj, hogy cigány vagy!: Nem csak nem tudsz értőn olvasni, a kettős mércét az t utálom... Mint ahogy Horthy megítélését, ha bűnös lett volna nem csak tanú lett volna Nürnbergben, és nem állítottak volna zsidók hálatáblát neki és a feleségének...

mese1 2012.06.08. 08:47:19

@komplikato: Horthy nem volt tömeg gyilkos...

mese1 2012.06.08. 08:48:43

@Orbán veled nem az a baj, hogy cigány vagy!: Na mi van nicket változtattál, de ugyan az maradtál...

Orbán veled nem az a baj, hogy cigány vagy! 2012.06.08. 08:55:44

@mese1: 3 - 4000 zsidó írhatott hálatáblát, ha írt. És mi van a többszázezerrel, akiket a halálba küldött? És a katonák????
Végig fogom járni az összes horti szobrot és le fogom önteni fekete festékkel. Mást sajnos nem tehetek.
Tömeggyilkos volt!

Orbán veled nem az a baj, hogy cigány vagy! 2012.06.08. 09:00:19

@mese1: "Na mi van nicket változtattál, de ugyan az maradtál..."

Én ugyanaz vagyok! Keversz a fajtársaiddal!

vezér01 2012.06.08. 09:18:47

@Max val Birca: Értem. Tehát Horthy a
kisebbik rosszat választotta.

Madnezz · http://sorfigyelo.blog.hu 2012.06.08. 11:17:24

@Max val Birca: Igazad van nem egyedül csinálták, de nem ez a lényeg, hanem hogy hasznos állampolgárokat, magyar állampolgárokat adtak át rabszolgamunkára egy idegen államnak és a magukat magyar elitnek képzelők ezt manapság is hazafias tettnek tekintik. Horthy a nevét adta ehhez, hiába mentegetik. Vagyis pont azért mentegetik, mert egyetértenek a történtekkel. Mint Kádár hívei az '56 utáni megtorlásokkal.

Max val Birca · http://hurramilliomosleszek.co.nr 2012.06.08. 11:31:48

@Madnezz:

Így igaz.

Csak szerettem volna elkerülni az ellenkező végletet, mely szerint "minden jó a zsidóknak köszönhető", mert egyszerűen nem igaz. Tény, hogy a zsidóság szerepe jelentős volt a XIX. században, de pl. a polgárosodásban nem kisebb a magyarországi németek szerepe. A magyar városokat de facto a németek működtették (köztük Budát és Pestet is!), a zsidó szerep csak a XIX. sz. második felétől válik jelentőssé.

komplikato 2012.06.08. 12:01:32

@mese1: Nem írtam, hogy az volt. Ellenben ha tehetett mást ha nem, ha impotens balfasz volt, ha tehetséges vezér, majd' egy millió ember haláláért és sok millió nyomoráért valamint az ország rommá válásáért és közvetve még a kommunista uralomért IS felelős.

Max val Birca · http://hurramilliomosleszek.co.nr 2012.06.08. 14:20:56

@tintamin:

"A keresztény egyházak a legintoleránsabbak más vallásokkal szemben."

Ez igaz. Mert minket személyesen Isten alapított, így nehéz elfogadnunk a többi, emberalkotta vallást egyanrangúnak.

"Ez azért is érdekes, mert legfontosabb dogmájuk kérdőjeleződik így meg."

Ebben tévedsz. A szeretet az ember szeretetét jelenti, s nem tévedésének szeretetét.

"Elvileg a világ legliberálisabb, legnyitottabb, legszeretetreméltóbb, legjámborabb embereinek kellene lennie a keresztényeknek."

Mindezek emberi személyiségvonások. A vallás nem erről szól azonban.

"Döbbenet, milyen skizofrén állapotok alakultak ki az egyházak irányításával ezen a téren....."

Hol?
süti beállítások módosítása