El Mondo blog

„Látni tanulok. Nem tudom, miért, de bennem most minden mélyebbre hatol, és nem marad ott, ahol eddig leülepedett. Erről a belső tájról nem tudtam eddig” (Rainer Marie Rilke).

Bővebben (rólunk)

Ha tetszett...

Egyébként...

Szeretjük az értelmes vitát, bírjuk az őszinte kérdéseket és elviseljük a beszólásokat. Kulturált, intelligens olvasóink iránti tiszteletből moderáljuk a durván személyeskedő, tahó kommenteket.

Utolsó kommentek

Kontakt

Olvasói leveleket: a bloggal kapcsolatos metsző kritikát, netán baráti vállveregetést, netán kéziratokat az elmondo.mekdsz kukac gmail.com címre várunk.

2010.04.06. 10:00 Tóth Sára

„Az nem lehet, hogy zsidó, pap nem lehet zsidó.”

Antiszemitizmus az egyházakban

Naivitásom végtelen. Nem kellene, mégis még mindig megdöbbenek az olyan sztorikon, amilyet a minap olvastam Budapest talán legnépszerűbb katolikus papjának, Pál Feri atyának újdonsült könyvében. Pál Feri szép szál ember, karakán, férfias arcél, erős szálú sötét haj, jókora szakáll, bajusz (apai ágon, mint a könyvből kiderül, székely és örmény származású). No egyszer beszélget a hívekkel a mise után: nem gond-e, hogy szakállas a papjuk. Hát, az éppen nem, de az már baj, mondják a hívek, hogy „úgy néz ki, mint egy zsidó”. És, írja Pál Feri, „ebben a pillanatban a beszélgetés olyan fordulatot vett, mintha én ott sem lettem volna. … A másik azt mondja: «Az nem lehet, hogy zsidó, pap nem lehet zsidó.» Ezt mentségnek mondta, de honnan vette? «Nem, nem, hogy képzelitek, az nagyon nagy baj volna, ha zsidó lenne, de szerencsére nem az.»”

A református egyházban és holdudvarában talán még ennél is nagyobb a gáz. A református általános iskolából hazafelé jövet csevegek anyukatársaimmal, s az egyik valami alternatív filmszemléről számol be, ahol az ő férjének a dokumentumfilmjét előnytelen időpontban mutatták be. „No persze, mit várjunk a zsidóktól”, kommentálja az angyali hívő édesanya. Én ekkor meg azon döbbentem meg, de nagyon, hogy ezek az emberek helyből, hallgatólagosan azt feltételezik, hogy egy ilyen társaságban az effajta cinkosság magától értetődő, az etikettet egy cseppet sem sérti. Fel sem merül benne, mi van, ha mondjuk, a beszélgetés egy tagja másképp érintett. Például zsidó a férje. Vagy az egyik nagypapája. Mit érezhet akkor az az illető?

Aztán mikor a sarkon elváltunk, én a beszélgetés egyik fogékonyabb résztvevőjét még fél órán át győzködtem arról négyszemközt, hogy a zsidózás bizony bűn, és nem is kicsi. Mivel ez az asszony komolyan hívő, egy adott ponton beismerte, hogy mindenben igazam van. Keresztényként nem szabadna, meg kellene bánni. De… Láttam a szemében, hogy nem fogja megtenni. Ez a szféra az ő lelkében immunis, nem kívánja a Szentlélek megtisztító hatalmát ide beengedni. Ez az, ami engem mélységesen riaszt. Hogy nem csak a „kultúrkeresztényekre” jellemző ez, ahogy a rokonszenves Pál Feri atya állítja.

Lehet éppen észérveket felhozni az antiszemitizmus ellen, de sajnos ez a torzulás a lélek mélyebb rétegeiben fészkel. Amint az egyént is nagyban meghatározzák a múltban kapott sérülései, így van ez egy-egy néppel is. A magyarság hányatott történelméből adódóan nem képes nemzeti identitását ellenségkép nélkül megélni. És ha nincsen kézzel fogható ellenség, a zsidók mindig kapóra jönnek. Sérelmeinket, megfosztatásainkat mi, magyarok, nem dolgoztuk fel normális módon. Bűneinket sem bántuk meg gyógyító módon. Érdekes, hogy az individuális pszichológiának bizonyos meglátásait szinte mindenki elismeri (bár ott is leginkább ha másokról van szó, és nem saját magunkról), de társadalmi jelenségekre nem terjesztik ki. Ilyen meglátás például, hogy az önsajnálat és a mások hibáztatása éretlen, és kapcsolatainkra nézve pusztító beállítottság. Nemzeti szinten is igaz ez. Igen beteg az a magyarságtudat, az a hazafiasság, amely a gyűlölködésből és az önsajnálatból táplálkozik. A párhuzam kézenfekvő: a szorongó, kisebbségi érzésekkel küzdő, sebzett egyén gyakran mindezt agresszióként vetíti ki. Múltját és jelenét jókra és gonoszakra, fehérekre és feketékre osztja, és mindig kell hogy találjon másokat, akiket hibáztat szenvedéseiért. Mivel a saját fogyatékosságaival képtelen szembenézni, kivetíti. Pontosan ez történik a mai magyar kultúrában. Van mögöttünk egy zűrös, szürke múlt. A szürkeség ambivalens, ezt nem bírjuk elviselni, ezért egyeseket kikiáltunk feketéknek. Ők a „kommunisták”, és hát persze mindenki tudja, hogy tulajdonképpen a „kommunisták” egyszersmind „zsidók” is. Helyben vagyunk. 

Sok magyar nem érzi jól magát a bőrében: szorong, feszeng, a sebzett nemzeti múlt miatt nem képes normális, egészséges nemzettudatot kialakítani magában. Csakúgy, mint a sebzett énképű egyén: kisebbségi érzését nagyzolással kompenzálja, ezért van az például, hogy sokan annyira megsértődnek, amikor valaki azt meri mondani, hogy „kicsi”, urambocsá, a nagy egészet tekintve „jelentéktelen” nemzet vagyunk. Ezért van az, hogy a magyar történelemből mitológiát kell csinálni, fényezni kell, hogy jól érezzük magunkat tőle, mert, hogy csak egy példát mondjak, még azt a megalázó tényt sem bírják sokan elviselni, hogy egy olyan reprezentatív hősünk, mint Zrínyi, nem ellenség kezétől hullott el (ezért előállunk a megfelelő konspirációs elmélettel). Vagyis, némileg sommásan összefoglalva, így kompenzálunk két irányba: magunkat és múltunkat fényezzük, a csúnyaságokat, repedéseket pedig, amiket lefényeztünk rajta, kivetítjük „ellenségeinkre”. 

Mint minden torz gondolatrendszernek, az antiszemitizmusnak is megvannak a maga féligazságai. Így aztán amikor óriási lendülettel nekem szegezik egy-egy vitában ezeket a féligazságokat, nem hívő embereknek gyakran nem is tudok hirtelen érveket mondani. De hívőknek kapásból fel lehet sorakoztatni számos érvet, annyit, hogy elvileg nekik kellene a legkevésbé antiszemitának lenni. Kezdve azzal, hogy az Istentől jövő valóban átélt, megtapasztalt szeretet gyógyító hatású kellene hogy legyen. Aki átélte azt, hogy Isten szereti, és Krisztusban bűnbocsánatot nyert, annak nincs szüksége arra, hogy saját kisebbségi érzését agresszió formájában vetítse ki. 

Mi több, a keresztényeket bensőséges kapcsolat fűzi a zsidósághoz. Az Izraelnek adott kinyilatkoztatás nélkül sehol sem lennénk, hitünk mindenestül a zsidóság hitében gyökerezik. Nem is értem, hogyan ütheti fel a fejét újra meg újra az egyházban az az ősrégi gnosztikus eretnekség, amely szembeállítja az Ószövetséget az Újjal, és úgy gondolja, hogy az egyháznak Izraelhez semmi köze. Mintha elfelejtettük volna a Római levél 11. fejezetét:

„Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.” (Róm 11,17−18) 

A zsidó örökség e fontossága emblematikus módon fejeződik ki abban az egyszerű és tökéletesen vitathatatlan tényben, hogy Jézus maga is zsidó volt. Ennek fényében igazán nem tudok annál nagyobb abszurdumot elképzelni, mint hogy az egyszeri katolikus hívő a legnagyobb katasztrófának éppen azt tartaná, ha a számára Krisztust képviselő pap zsidó volna. Ez még nevetséges is lehetne, ha nem tudnánk, hogy a huszadik század negyvenes éveiben ez az elképesztő abszurdum a haláltáborok tömeggyilkos abszurditásává nőtte ki magát. Mégis, ugyanez az abszurdum munkál az ősmagyar vallás hirdetőinek lelkében, akik nyakatekert és fantáziadús elméleteket agyalnak ki arról, hogy miért nem volt Jézus zsidó, és miért volt pártus herceg (vagyis Mária pártus hercegnő, vagyis az ősmagyarok rokona). Sajnos attól tartok, hogy az egyházban elharapózó antiszemitizmus a magyar kereszténység több évszázados kísértésével magyarázható leginkább. Ez pedig abban áll, hogy keresztény hitünket nemzeti identitásunk erősítésére használjuk. Minél inkább keveredik a kereszténység a nemzeti öntudattal és lesz annak eszköze, annál inkább legyengül és teszi ki magát olyan bűnös torzításoknak, mint amilyen az antiszemitizmus. (Ugyanakkor minél tisztább és egyetemesebb a keresztény hit, annál inkább gyógyul és helyre kerül a magyar öntudat is.) Az ősmagyarkodás ellen a katolikus egyház legalább testületileg felemelte szavát, a reformátusok még ezt sem tették meg.  

Persze, tudom én, hogy sokan visszaélnek ezzel a helyzettel, „antiszemitáznak”, ott is, ahol ez nem indokolt. De engem ez nem nagyon érdekel. Attól még el kellett mondanom, amit fontosnak tartok. Mindenki a maga portáján seperjen. Igen, a magyar történelmi egyházaknak egyértelműen el kellene határolódnia az antiszemitizmustól, és nagyon komoly erőfeszítéseket kellene tennie az egyházi közhangulat megváltoztatása érdekében. Nem azért, mert a „zsidók”, a „liberális média” vagy nem tudom én kik ezt mondják neki, hanem azért, mert hátha az Isten is ezt mondja. Az a minimum, hogy a közelgő választások előtt határozottan állást kellene foglalni a politikai szélsőségek ellen. Ennél sokkal többre lenne szükség. Amíg keresztény konferenciákon fiatal diplomások úgymond teljes „jóhiszeműséggel” a numerus clausus hasznosságát bizonygatják, hát bizony van tennivaló. Nem mondom, hogy semmi nem történik, de sajnos ritkán, és kis érdeklődés mellett. (Ilyen üdítő kivétel volt tavaly szeptemberében az a holokauszt-konferencia, amelyet a Károli Gáspár Református Egyetem angol tanszékének oktatója, Kállay G. Katalin szervezett, többek között lelkes keresztény hallgatók segédletével. Lehangolóan kevesen látogatták.) Ilyen megmozdulások, valamint prédikációk, beszélgetések, teológiai és történelmi felvilágosítás, egyházi lapokban megjelenő cikkek, hiteles személyiségek elemzései, nyilvános beszélgetések révén fel kellene oldani a kényszerű hallgatást. Valahogyan szembesíteni kellene a kedves, ártatlan református és katolikus „édesanyákat” pusztító indulataikkal és keresni a gyógyulás útjait.


163 komment · 1 trackback

Címkék: egyház társadalom zsidók


A bejegyzés trackback címe:

https://elmondo.blog.hu/api/trackback/id/tr31850967

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Daróczi öngyilkossága 2010.04.06. 15:27:34

"Családja és barátai sem tudják, miért lett öngyilkos Daróczi Dávid." Terry Black őszintén beszélt az érzéseiről. "15 éves barátság fűzött Dávidhoz. Megmondom őszintén, hogy nekem egészen más feltételezésem van: lehet, hogy én fogom k...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

a nyugalom megzavarására alkalmas · http://www.youtube.com/watch?v=NBszQFz6buA 2010.04.06. 11:37:09

itt van ez a kaparot video

hát ez bizony nem különb, mint

a csirkebéljóslás vagy
egy karibi vudu szertartás

a nyugalom megzavarására alkalmas · http://www.youtube.com/watch?v=NBszQFz6buA 2010.04.06. 11:44:18

"a zsidózás bizony bűn"

a legnagyobb zsidózók maguk a zsidók

a nyugalom megzavarására alkalmas · http://www.youtube.com/watch?v=NBszQFz6buA 2010.04.06. 12:01:25

Összekeveri a szerző a magyarságot a zsidósággal:

"Sok magyar nem érzi jól magát a bőrében: szorong, feszeng, a sebzett nemzeti múlt miatt nem képes normális, egészséges nemzettudatot kialakítani magában. Csakúgy, mint a sebzett énképű egyén: kisebbségi érzését nagyzolással kompenzálja, ezért van az például, hogy sokan annyira megsértődnek, amikor valaki azt meri mondani, hogy „kicsi”, urambocsá, a nagy egészet tekintve „jelentéktelen” nemzet vagyunk. Ezért van az, hogy a magyar történelemből mitológiát kell csinálni, "

1.
Mitológiát történelemből a zsidóság költ a tórában.

Itt van pl. Shlomo Sand a Tel Avivi Egyetem történészprofesszorának könyve:

en.wikipedia.org/wiki/The_Invention_of_the_Jewish_People

2.
Nem a nemzeti múlt sebzett. A nemzeti múlt megélése és ápolása lehetőségének

1947 óta tartó
megtagadása
lenézés
gyalázása

az, ami sebez - ennek pedig éharcosa volt a kommunisták után az zsidó SzDSz.

hoportyo 2010.04.06. 13:26:02

Jajj! Szomorú dolgok ezek. De tényleg! És nem vesszük elég komolyan. Menjünk el szlovákiába és megtudhatjuk, hogy milyenek a magyarok. Vagy a svédeknél, hogy milyenek a norvégok. Sőt a venezuelaiaktól, hogy milyenek a kolumbiaiak. A koreaiaktól, hogy milyenek a kínaiak. Persze azt a magyaroktól is meg lehet tudni. A palesztínoktól, hogy milyenek a zsidók, a zsidóktól, hogy milyenek a palesztínok.

Pedig nem is olyanok. Illetve vannak köztük olyanok is meg nem olyanok is. Köztünk is vannak olyan magyarok, amilyenről észak szlovákiában hallani. De nem mindegyikünkre igaz, sőt még általánosítani sem lehet. Én nem tudnám megmondani, hogy a zsidók milyenek, vagy a magyar zsidók milyenek. Sokfélével találkoztam már. Jó emberekkel és olyanokkal, akik nekem nem tetszettek. Ez ugyanígy igaz a svábokra, tirpákokra és ránk tótokra is. Merthogy az én felmenőim között tótok is vannak. Mégsem eszem több krumplit az átlagnál.

Arra pedig már sokan várunk, hogy valódi párbeszéd alakuljon ki a nemzeti múltunkról, de mintha erre még mindig nem ért volna meg a helyzet. Talán egyszer ehhez is felnövünk. Kezdő demokrácia még a miénk.

Én abban bízom, hogy sok fiatal megy már külföldre egy évre, ami segít neki abban, hogy megfogalmazza mit jelent számára személyesen a magyarság. Sokkal egészségesebb vonzódás alakul ki bennük a magyarságukhoz, mint a korábbi generációknak. Ez az ő helyzeti előnyük. De ha ők már a realitásból fognak hazájuk iránti szeretettel kiindulni, akkor lesz gyógyulás!

Segítsük az itt élő embereket abban, hogy szeressenek magyarok lenni, és akarják építeni ezt az országot!

Refuse/Resist! 2010.04.06. 13:37:10

Az előítéletről:

1. szint: You are not OK!
2. szint: You are OK!
3. Legmagasabb rendű: You are not OK, but that's OK!
(nem jut eszembe, ki mondta)
Egyébként kérdéses, hogy a 2. szint mennyiben magasabb rendű, mint az 1., ugyanis sokkal kevésbé őszinte (gyakran magunknak is hazudunk vele).
Talán annyiban jobb, hogy a 3. szinthez vezető lépés lehet.

Sátán meg a Jocó 2010.04.06. 14:03:10

A numerus clausus napjainkban is működik, csak pozitív sidzkriminációnak hívják. (olvass utána és értelmezd is)

Érdekes, hogy ismét az a "gond" merül fel, hogy keresztény helyeken nem csippantják a zsidókat (és akkor mi van)

Jártad ki volna a keresztényként Radnótit, akkor nem lenne ez az álságos műhiszti.

(Ellenben nagyon várom, hogy valaki végre elmondja, hány cigány jár a Lauderbe.)

Zetek 2010.04.06. 14:12:21

Szánalmas, gumicsont.

Plumper 2010.04.06. 14:13:23

@a nyugalom megzavarására alkalmas: a zugirodalmár ősszittyák talán nem találnak ki maguknak mítoszokat?
nálad a szar húzza le a WC-t.

@Sátán meg a Jocó: szerintem lehetetlen indokot találni arra, miért gyűlöl valaki 13.000.000 embert (ennyi zsidó él a Földön), csupán a származásuk alapján, amelyhez negatív tulajdonságokat köt.

Elveszett légionárius 2010.04.06. 14:18:20

@Sátán meg a Jocó: "Jártad ki volna a keresztényként Radnótit, akkor nem lenne ez az álságos műhiszti."
Ha a Radnóti Gimnáziumra célzol, akkor nem tudom mi a bajod. Saját tapasztalat alapján mondhatom, mivel a fiam épp azt teszi, amit te mondasz, és fogalmam sincs, mi lehet a gondod. Talán az, hogy ott antiszemitizmus sincs?

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.06. 14:18:57

Én úgy gondolom, hogy az antiszemitizmust bűnnek kiáltani csak egy másik kifejezése annak, hogy a zsidókat feltétel nélkül szeretni kell. Miért?

Bobzen 2010.04.06. 14:22:16

@Nagyító: Mert végletekben gondolkodsz és/vagy ostoba vagy. Egyéb kérdés?

Elveszett légionárius 2010.04.06. 14:24:57

@Nagyító: Nem. Az antiszemitizmus ugyanolyan hülyeség, mint a romániai, szerbiai, szlovákiai, stb zsigeri magyarellenesség. A "zsidók"-at globálisan nem kell szeretni, de utálni se. Az egyes zsidók (angolok, spanyolok, magyarok, stb) szerethetők, vagy utálhatók.

is 2010.04.06. 14:27:17

@Nagyító: rosszul gondolod. nem kettős a választás, hanem legalább négyes:

- antiszemita
- zsidók iránt közömbös, de az antiszemitizmust elítéli
- zsidők iránt közömbös, a filoszemitizmus nem tetszik neki
- filoszemita

ezzel a négyes felosztással barátkozz (bármely más témában is), és teljesen értelmetlenné válik kérdésed.

@poszt: nem kicsit jó. teljesen egyetértek.

miriklo 2010.04.06. 14:29:17

Persze, hogy nem lehet pap zsidó. Vagy fordítva, el tudnátok képzelni egy katolikus rabbit?

Hogy lehetne kereszény pap, aki nem hisz Jézus Krisztusban, és hogy lehetne rabbi, aki meg igen???

Mi köze ennek az antiszemitizmushoz?

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.06. 14:29:45

@Bobzen: Szerintem inkább gondolkozz még egy kört azon amit mondtam.

@Elveszett légionárius: Éppen ez az, ez egy teljesen értelmetlen fogalom. Azt például minden következmény nélkül mondhatja a magyar parlament előtt egy politikus, hogy "rohadt magyarok", de ha én azt mondom - nem értek egyet a zsidó eszmékkel - akkor a zsidókat már tűzzel-vassal védik.

Kivancsi 2010.04.06. 14:31:04

Mit kell ezen kiakadni....
Minden nemzetet a neven kell nevezni!!!

Magyar vagyok ha magyarnak neveznek nem sertodok meg!
Vagy
Feher vagyok es ha fehernek neveznek azon sem sertodok meg!
Vagy
Europai vagyok ha annak neveznek meg azon sem sertodok meg!
Kereszteny vagyok annak is lehet nevezni....

A zsido az zsido, hogy nevezzem maskep?
bornelkuli pocs?

most akkor melyik a szebb?

sok vezetoi posztban zsido ul ez teny! Hogy nevezzem oket?
Keresztenyeknek?
Aztan azon lennenek megsertodve!!

Ha kibasznak egy kereszteny filmkeszitovel es preferaljak a zsido filmkeszitot!!

AKKOR ez MI?

ez nem megkulonboztetes ugye?

szoval nem tudom maskep megfogalmazni csak ugy hogy a zsidok kibasztak a keresztennyel...

Van aki kimondja a tenyeket..
mashogy nem lehet fogalmazni!!!

Az egszerelmere....

folytathatjuk:
a cigany az cigany...
a svab az svab,
a szerb az szerb,
a horvat az horvath...

stb stb...

valahogy beszelni kel roluk....
valahogy meg kell nevezni oket!!!

Bobzen 2010.04.06. 14:32:32

@is: Mi a faszomat jelent az, hogy "zsidók iránt közömbös"? Attól, hogy dugnám Scarlett Johanssont, mint a lopott biciklit, még nem leszek filoszemita és attól, hogy példának okáért Ben Stein-t dinoszauroszokkal tépetném szét még nem leszek antiszemita. Mindennek ellenére közömbös sem vagyok. Ez mégis hogy a picsában illeszkedik a te "négyes felosztásodba", ha szabad tudnom?

reichenberg kenéz 2010.04.06. 14:33:42

Nem tom hány Cigány jár a Lauderbe lehet h. egy sem. Ez valószínűleg azért van mert a Lauder - és most kapaszkodjatok meg - egy zsidó iskola. És nem azért van külön zsidó iskola mert a zsidók az egy olyan külön állatfajta hanem azért mert - bár MO - n történelmi okokból is, meg sajnos gyávaságból is, plusz pénzügyek... nem ismerik el - zsidóság itthon bizony kisebbség. Pont úgy mint a magyarok Erdélyben. És mi tartja meg legjobban egy kisebbségnek az önazonosságát? Igen az iskola. Kérdezzétek meg a Csángó magyarokat. Úgyhogy ha Lauderrel bajod van kedves jocó akkor az összes külföldön található MAGYAR iskolával is bajod van. Csak szóltam...

Kotkodus 2010.04.06. 14:34:22

AMEN
egyetértek a gondolatmenettel...
aki kiegyensúlyozott és értelmes, az nem keresi a hibást (és főleg nem egy kultúrát, népet, szexuális beállítottságot tesz felelelőssé saját gondjaiért).
Van geci zsidó, cigány, magyar, néger, sváb, buzi stb. és van rendes is ezekből az emberekből.

ember2010 2010.04.06. 14:36:13

Azt írja a hazug cikkében ez a zsidóbérenc vagy zsidó, hogy "Az Izraelnek adott kinyilatkoztatás nélkül sehol sem lennénk, hitünk mindenestül a zsidóság hitében gyökerezik".

A te hited, zsidó, lehet hogy izrael hitében gyökerezik, de az enyém nem! A hitem ősi magyar hit, nem a te sátánista vallásod, ezt jobb ha egyszer s mindenkorra megjegyzed!

Kotkodus 2010.04.06. 14:37:39

@Nagyító: "Én úgy gondolom, hogy az antiszemitizmust bűnnek kiáltani csak egy másik kifejezése annak, hogy a zsidókat feltétel nélkül szeretni kell. Miért?"
ezt nevezik etikátlan alternatívának.
ha nem látod a többi árnyalatot, akkor neked csak fekete-fehér létezik és úgysincs miről beszéljünk...

Bobzen 2010.04.06. 14:39:50

@Nagyító: Antiszemitizmus = egy nép- illetve vallási felekezethez tartozó csoport gyűlölete

Ezt bűnnek kikiáltani (szerinted) egyenlő a zsidóság feltétel nélküli szeretetével (vagy legalábbis "egy másik kifejezése annak", egy kutya).

Ha valóban így gondolod, akkor ezzel kvázi azt mondod, hogy (számodra) kizárólag ez a két véglet létezik, tehát végletekben gondolkodsz, ami ostobaság.

Ha más szándékod is volt ezzel a szösszenettel, akkor oszd meg kérlek, egyéb következtetést sajnos nem tudok levonni belőle.

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.06. 14:40:15

@Kotkodus: Az árnyalatokat én nagyon jól látom, csak sajnos a gyakorlat mutat mást. Ha majd a zsidók is látni fogják, csak akkor nem lesz miről beszéljünk, addig ez nem egyszerűen egy kérdés, hanem egy létező probléma.

reichenberg kenéz 2010.04.06. 14:40:27

@ember2010: Mekkora arc vagy! Szoktál Stand Up - olni is?

Amúgy van olyan hogy zsidó származású pap. Hiszen jézushoz bárki bekopogtathat. A Zsidó vallásba is "be lehet térni" csak kicsit nehezebb. De azért lehet.

purga · http://horrormirror.blog.hu 2010.04.06. 14:42:21

ehh... mintha gójból lehetne zsidó rabbi... ha-ha...
próbálna meg a kedves blogger Tel-Avivban nyilvános helyen keresztet vetni...
ja és ugye nem véletlen, így a választások előtt írsz erről és ki is kerül indexre?

Sasszem20 2010.04.06. 14:42:29

zsidó örökség e fontossága emblematikus módon fejeződik ki abban az egyszerű és tökéletesen vitathatatlan tényben, hogy Jézus maga is zsidó volt.

JÉZUS NEM VOLT ZSIDÓ. JAVASLOM A TALMUD ELEMZÉSÉT, HA EZ KÉTSÉGES LENNE VALAKINEK.

www.indavideo.hu/video/Jezus_VS_Talmud

Bobzen 2010.04.06. 14:42:57

@Nagyító: Milyen gyakorlat? Minden zsidót személyesen ismersz, vagy te is a kuruc.info/Jobbik-szemüvegen át látod a világot, mint oly sok újdonsült turbómagyar?

Elveszett légionárius 2010.04.06. 14:43:00

@ember2010: Na, megérkezett a kultúra.
Azt nem írod meg, hogy melyik is a te hited, de keresztény nem lehetsz, mert akkor tudnád, hogy az bizony a zsidó vallásban gyökerezik. Ennek elismeréséhez még nagyon vallásosnak sem kell lenni. Ha a te hited valamilyen "ősi magyar sámánizmus", akkor azt persze mindenkinek tiszteletben kell tartania, de már pl. Szt. István is úgy gondolta, hogy azt jobb lecserélni valami modernebbre.

Kotkodus 2010.04.06. 14:44:41

@ember2010: az'szem pont erről szól a cikk egy része...:)))
barátom, nincs szükséged az "ősi magyar hitre" ahhoz hogy identitásod legyen, elvileg teljes személyiség vagy anélkül is...
egyébként az ősi magyar hitet a "hazaáruló" istván király már több mint 1000 éve meggyalázta...:)))

purga · http://horrormirror.blog.hu 2010.04.06. 14:45:29

mellesleg a blog neve nem valami szerencsés, hiszen a "mondo" egy horrorzsargon azokra a filmekre, amik igazi kínzásoknak akarnak tűnni, persze nem azok.

zati 2010.04.06. 14:46:36

@a nyugalom megzavarására alkalmas: Amit írsz, igaz (lehet) a zsidóságra, de a magyarságra, és minden más kicsi, sebzett múltú népre.
A románok a dák mítosszal, az olasztok a nagy Római Birodalom ábrándjával éltek. Akkor tud egy nemzet talpra állni, ha megismeeri és elfogadja a múltját és jelenét.
Az osztrákok sem a Monarchia matricáit ragasztgatják a kocsijaikra, hanem Ausztriában gondolkodnak.
Az antiszemitizmus számomra elfogadhatatlan, éppúgy, mint az "antimagyarizmus". Ezzel együtt előfordul, hogy magyar utál zsidót, és az is, hogy zsidó filmes diszkriminálja a magyar alkotót.
Ha ennek az oka a származás (és nem pl a tehetség...), akkor az probléma.
A szerzőnek teljesen igaza van.
Nekem apám időnként biboldózott, de ezt sem gyerekként, sem ma utólag nem tudom elfogadni. Igen, lerágott csont, de minden népnek vannak igaz, jó tagjai, és vannak gazemberek.
Nekem van lengyel, szlovák, román barátom, nem ottani magyar, hanem ottani idegen.
Van zsidó és van nigériai barátom is. Ahogyan van jobbikos-gárdista is. Mindenki hisz és beszél lelkiismerete szerint. De maradjon objektív, ne származás, hanem a tettek alapján kell mindenit megítélni.
Aki pedig fegyvert fog (akár gumibotot, akár Cyklon-B gázt...) csak azért, mert másnak született, az megérett egy Nürnbergi ítéletre.

Számomra a Biblia üzenete az, hogy fogadd el a másik embert, aki más mint te, mert ő is Isten gyermeke.
Nem láttam benne olyat, hogy röhögd ki a biboldót, zavard el az országodból, stb.

Kotkodus 2010.04.06. 14:47:17

@Nagyító: hát, ha az a bajod a zsidókkal, hogy összetartanak, akkor én szeretném, ha mi magyarok tanúlnánk egy kicsit tőlük... :)))

tommybravo 2010.04.06. 14:47:37

@Kotkodus: Brit tudósok már régen bebizonyították, hogy István a Moszadnak dolgozott, és igazából ő is a magyarság elpusztításán buzgálkodott. Ezt be is tudom neked bizonyítani egy youtube videó belinkelésével és néhány, az Ószövetségből és a Talmudból kiragadott idézettel.

Mentolosmájkrém 2010.04.06. 14:47:47

Szittyáim az Ùrban!

Legyetek buszkek magatokra, arra, hogy nyaltatok töröknek, osztraknak, orosznak, utoljara a rablovezereitek tettek valamit, ami "dicsöseges" volt, egy kirugott tolvaj ugyvedet (Kossuth) es a vesztes kis forradalmatokat unneplitek marc. 15-en, 56 meg arra volt jo, hogy elmenjen, aki nem volt odavalo. Valoban a svab, az svab, a horvat, az horvat, a zsido, meg zsido es sajna az altalatok vett ertelemben a magyar csak szitokszo lesz lassan.

reichenberg kenéz 2010.04.06. 14:48:47

@purga: bátorkodom megjegyezni hogy mind Tel Avivban mind pedig Jeruzsálemben jelentős keresztény kissebség él. Jeruzsálem Óvárosában 4 negyed van. 1 zsidó, 1 palesztin, 1. keresztény, 1. örmény (szintén keresztények...) plusz egész izrael tele van keresztény szent helyekkel és a hozzájuk tartozó zarándokokkal. Úgyhogy nyugodtan vessél csak keresztet. Abban igazad van - sajnos - hogy téma nem véletlenül került fel az indexre. Elég fárasztó már ez hogy más elsődleges nemi jellegével verik a csalánt!

Kotkodus 2010.04.06. 14:49:40

@tommybravo: :))) várom a forrásokat... :)))

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.06. 14:49:53

@Bobzen: Nem, egyáltalán nem. Csak utánanéztem a zsidó vallásnak és mentalitásnak (ami mai napig változatlan) és nem hittem el mindent, amit az ún. turbómagyarok állítanak ahogy azt sem, amit a védelmezőik.

Javaslom művelje magát a témában egy kicsit, aki még nem tette meg, mondjuk kezdje ezzel a filmmel:
songofwhitefalcon.com/comment.php?comment.news.34

Kotkodus 2010.04.06. 14:50:43

@zati: szép szavak! bárcsak többen tennél meg ezt a pici erőfeszítést...

Lucius Flavius Arrianus 2010.04.06. 14:50:56

@miriklo:
ismerek zsidó származású szerzetest és világi papot is, na erre varrj gombot. Vallást és származást ne keverjünk össze. A kereszténység leglényege pedig: "Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek."
A kereszténység antiszemitizmusa pedig nem a hitből, hanem a hit világi felépítményeiből, azaz
egyházaiból fakad, már Nicea óta.

reichenberg kenéz 2010.04.06. 14:50:57

@purga: ja és természetesen gójból lehet rabbi. A gój szó jelentése: nem zsidó (de ez mint már említettem megváltoztatható)

Formica 2010.04.06. 14:51:44

@ember2010: kedves vagy, hogy lesátánistázod Magyarország lakosságának háromnegyedét (legutóbbi népszámlálás adatai szerint)

zotya1 2010.04.06. 14:54:04

a pont miriklo-nál. semmi köze a vallásnak az antiszemitizmushoz, mert két más világ. a szerzőnek abban igaza van, hogy egy tőről fakad a hitünk, de ők megálltak valahol. de még a hitükez is megkérdőjelezném, apró betükkel ugyan, de hogy mondhatom azt, hogy hiszek Istenben, ha nem hiszek az Ő Egyszülött Fiában. ez valahogy nem megy együtt. ez épp olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy apámat szereti, ismeri, de engem nem tud elfogadni, nem ismer. aki a házunkhoz jön, az engem is kell ismerjen. különben, az a baj a zsidókkal, hogy csak a saját hasznukat nézik, akit zsidónak hisznek, vagy ismernek, annak segítenek, akiről tudják, hogy nem az, annak meg nem. ha lehet elnyomják, de legjobb esetben szívéjesen elküldik.
ezt saját bőrömön éreztem, nem egy alkalommal. több millió ember nem tévedhet őket illetően, gondolom én...

Kotkodus 2010.04.06. 14:54:55

@Mentolosmájkrém: ezt viszont visszautasítom! igenis büszkék lehetünk történelmünkre, irodalmunkra, földrajzunkra, bizonyos tekintetben ez az ami megkülönböztet európa többi népétől. persze tudatosítani kell az emberekben, hogy a mi kultúránk pont annyit ér amennyire tiszteljük a másikét...

purga · http://horrormirror.blog.hu 2010.04.06. 14:56:40

@reichenberg kenéz: Jeruzsálemre ez nyilván, h igaz, hiszen 3 világvallás zarándokhelye, de Tel-Avivot nem hiszem. Hogy miért nem? Mert akkor nem tiltanák be a karácsonyi szimbólumok használatát a boltokban (most legutóbb aszem a Zara mert karácsonyfákat kitenni a kirakatba).

Gój meg hogy lehetne rabbi, ha Izraelben törvénybe van foglalva, hogy zsidó csak zsidóval házasodhat, és nem számít a kikeresztelkedés.

endike · http://barathendre.wordpress.com/ 2010.04.06. 14:58:03

A megoldás egyszerű: ki kell lépni az olyan egyházakból, ahol megtűrik, sőt, szítják a fajgyűlöletet.

Kotkodus 2010.04.06. 14:58:05

@zotya1: persze a föld lapos és a nap forog körülöttünk... több millió ember nem tévedhet ugyanis

Bobzen 2010.04.06. 15:01:25

@Nagyító: Nem minden zsidó származású személy vallásos és a zsidó vallás számára szent szövegek értelmezése is zsinagógánként eltérő. Vannak reform-mozgalmak, konzervatívok, "nem-teista" liberálisok és cionisták is. Nem minden zsidó támogatja Izrael bel- és külpolitikáját és sok esetben a zsidók közül kerülnek ki a cionizmus legfelkészültebb kritikusai (mondjuk California legtöbb reform-rabbija) Az antiszemitizmus azonban feltétel nélkül gyűlöl mindent, ami a zsidó identitáshoz bármilyen értelemben kapcsolódik. Ha te mindennek ellenére továbbra is végletekben gondolkodsz és az egész zsidóságot egy homogén halmazként képzeled el, amihez te csupán egyféleképpen tudsz viszonyulni, attól még nem leszel antiszemita, viszont már nem csak ostoba, de tájékozatlan is leszel. Felőlem belinkelhetnéd ide az összes olyan videót youtube-ról, ami eszenciális eledelnek számít a világ összes fotelnácijának, továbbra sem leszel képes racionalizálni az antiszemitizmust. A feltétel nélküli gyűlöletben nincs semmi racionális (megjegyzem a feltétel nélküli szeretetben sem, de most nincs kedvem filozofálgatni)

LanMaffia 2010.04.06. 15:06:28

Mi a fene ez? Zsidózni bűn, cigányozni is bűn, de akkor mi a fenék ők?

Én meg utálom a zsidókat, ha rájuk gondolok kapásból 10 negatív dolog jut eszembe, de pozitív egy sem.

Utó Pista 2010.04.06. 15:06:40

Hát, ha ezt a postot a képen szereplő református diák írta, akkor én leszo....om magam.

reichenberg kenéz 2010.04.06. 15:07:18

@purga: szerintem cseréld le a hirforásodat... Az unokatesóm nem zsidóval házasodot (valami hegyvidéki törzs nem tudom kijével). Szóval ezt így ebben a formában nem igaz. Az igaz hogy vallásos zsidó csak zsidóval házasodik. Ez a szokás. De Izraelben csak 10 % (igaz nagyon befolyásosak sajnos) azok akik nagyon vallásosak. Mondjuk izraelben kicsit nehéz is lenne nem zsidóval házasodni. A merthogy a palesztinok vagy keresztények, vagy muszlimok és hát ezeket a dolgokat ott elégé komalyan veszik. Bár én azért tudnék neked mesélni egy - két dolgot :-)

Utó Pista 2010.04.06. 15:08:28

Ja, majd ha zsidó egyházba betért goj lehet rabbi, akkor lehet a témáról beszélni.

purga · http://horrormirror.blog.hu 2010.04.06. 15:08:44

@Utó Pista: tóth sára néven lett posztolva, szóval csak nem:D

zotya1 2010.04.06. 15:08:44

@Kotkodus: akkor magyarázd el, légy szíves, miért ilyen nagy arányú ez az érzés a világban.
én csak akkor ítélkezem, ha van tapasztalatom, de te látom úgy is megteszed ezt, hogy egy pár sort elovasol, és nem ismered az embert

Utó Pista 2010.04.06. 15:09:26

@reichenberg kenéz:

Na, igen. Viszont Izraelben csak az egyházi esküvőt ismerik el.

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.06. 15:09:50

"A nem zsidók közül a legjobb is megérdemli, hogy megöljék. A legjobb kígyónak is el kell taposni a fejét." - Simeon b. Johai rabbi

Azért egy vallási szent könyvben elég beszédesek tömegesen az ilyen gondolatok. Nem a zsidókkal van bajom, hanem ezzel a hittel, amit már a gyerekeiknek is úgy adagolnak születésüktől, mint az anyatejet. És nem hívhatom a vallást kereszténynek, vagy nyuszifül csillagvirágának, ha ezt a zsidók tanítják. Aki ez alapján sem gondolkozik el magától a kérdésem, úgy érzem az már nem is fog.

reichenberg kenéz 2010.04.06. 15:10:16

@LanMaffia: mi az a 10? De tényleg kiváncsi vagyok. És azt is meg szeretném kérdezni hogy hány olyan embert ismersz jól és régen akik zsidó származásúak? Mármint személyesen természetesen!

Sola Scriptura 2010.04.06. 15:10:32

Respect.

Reformátusként ugyanezt gondolom.

Utó Pista 2010.04.06. 15:10:34

@purga:

Miért, a képen szereplő alak nem nőnemű?

hááááát 2010.04.06. 15:11:37

@endike: Szerintem csak el kell olvasni a bibliát és megmutatni a többieknek azokat a részeket amik külömn kitérnek erre.Álszent emberek gyülekezete.

szavazzfasszal · http://szavazzfasszal.blog.hu 2010.04.06. 15:12:12

Azért feltétel nélkül ne szeressétek a zsidókat!

Ha nem tudtok rendesen dönteni, akkor inkább szavazzatok érvénytelenül vagy genitáliákkal.

reichenberg kenéz 2010.04.06. 15:12:28

@Utó Pista: Az egész jobboldal azon sír hogy hová lesznek az erkölcsök vallás nélkül, meg szokások nélkül. Most akkor miért baj ha a zsidóknak van vallásuk meg szokásaik és azokat tartják is?

reichenberg kenéz 2010.04.06. 15:16:27

@Nagyító: Hány országot szált meg izraeli haderő az elmúlt 2000 - évben tartósan és azért hogy gyarmatot szerezzen? Hány népet irtott ki a zsidó nép csak úgy indok nélkül? És ugyanekkor mit csináltak az Angolok, spanyolok, portugálok, oroszok, németek, amerikaiak? Hm?

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.06. 15:18:39

@reichenberg kenéz: Izrael több, mint 30 éve gyilkolja a palesztin őslakosokat a saját földjükön, ahogy Izraelt is törvénytelenül alapították meg rajta. Annyi ideje nincs ott béke, innentől miről beszélünk?...

tommybravo 2010.04.06. 15:21:17

@Nagyító: "Izraelt is törvénytelenül alapították meg rajta"
Az ENSZ elég fontos cég, az ő határozata alapján jött létre az az ország.

zotya1 2010.04.06. 15:24:30

@reichenberg kenéz:
az én értelmezésemben nem a vallással van a gond, hanem azzal a viselkedéssel, amivel élnek. azzal, hogy azt gondolják magukról, hogy ők a világ urai és bármit megtehetnek.
nem vagyok antiszemita, sőt, a rokonságomban vannak zsidók, és családi barátaim is vannak, akik zsidók, de sajnos tényleg, a tapasztalataim ezt mutatják, hogy csak akkor segítenek más népcsoportból valónak, ha ismerik, vagy valamelyik zsidó ajánlja.
sajnos ezek a körök sok (jelentős) anyagi és más jellegű kárt okoztak nekem, pedig mikor deportálták őket nagyanyám vitt nekik csomagot a vonathoz, és a nácik belerúgtak a terhes nyagyanyámba, hogy majdnem helyben megszült. de ez fordítva is így volt még annó, mert a zsidó orvos hazament a nyagyapámékhoz és csak ő tudta megygógyítani, ha ő nincs én sose ismerem meg a nyagyapámat. Isten áldja emlékét, az orvosnak is. akkor még ha bementél a zsidóhoz a boltba, nem azt nézte, hogy verjen át, hanem azt, hogy tud segíteni. ez lenne a normális kapcsolat. senki nincs a világon olyan jó pénzügyes és gyorsgondolkodású, mint a zsidó. nem lenne semmi gond, még ha ők vezetnék az országot is, az én szemembe, ha hagynának minket is élni.

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.06. 15:25:14

@tommybravo: Inkább nézz már utána mielőtt ekkora orbitális baromságot állítasz. Izrael az ENSZ többszöri felszólítására sem hagyott fel a népirtással, és sehol sem volt még a szervezet, mikor már az egyezség megszületett Anglia és a zsidók között a 2. világháború közben, hogy megkapják Palesztinát...

egy nik a sok közül 2010.04.06. 15:25:16TI SZERENCSÉTLEN BARMOK!

Sárika kidobta nektek a gumicsontot,

az Index az antiszemita egyház toposzt természetesen megint címlapon hozza,

TI MEG ITT NYÁLADZOTOK A GUMICSONTON, FRÖCSKÖLITEK SZANASZÉT, ÉS KÖZBEN HÜLYÉT CSINÁLTOK MAGATOKBÓL!

Ahelyett, hogy leszarnátok az egészet.

Át lettetek baszva.

FaBRiK 2010.04.06. 15:27:03

2010. Európa. Állítólag a közepe. Állítólag vannak problémáink.

És mégis ráérünk azzal foglalkozni (vagy egyáltalán foglalkoztat minket), hogy kinek mi a vallása, milyen nemzetiségűnek, fajúnak született, kinek milyen a hajszíne, bőrszíne, hogy ejti az "a" betűt.

Nem mondom, csökevény faj az ember a Földön.

Lucius Flavius Arrianus 2010.04.06. 15:27:42

@Nagyító:
milyen harminc éve? Nem hatvankettő az? Ej, egy gyakorló Izrael-fikázótól talán elvárható volna némi történelmi ismeret...
Ja igen: Izrael állama tökéletesen legális alapokon nyugszik, az ENSZ ún. felosztási határozatát az arabok nem fogadták el. Ezek után az ENSZ - gyakorlatilag - kijelentette, hogy csináljon mindenki, amit akar. Izraelt kikiáltották, az arab államok kivételével mindenki el is ismerte, innentől értelmetlen minden más interpretáció. Persze, senkit nem kívánok meggyőzni; tisztában vagyok azzal, hogy a ráció ill. a tények vajmi kevéssé érdeklik a tömény irracionalitásba bódult humán egyedeket.

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.06. 15:29:10

Akkor majd ha az ENSZ, ami azért egy "elég fontos cég" egyszer azt mondja, hogy itt a Magyaroknak joguk nincs, remélem akkor is ezt fogod mondani.;)

Bobzen 2010.04.06. 15:29:49

@FaBRiK: Én azért csípem magunkat, néha azért okozunk ágymásnak kellemes meglepetéseket is a világszintű szardobáló-verseny közepette :)

Lucius Flavius Arrianus 2010.04.06. 15:31:22

@Nagyító:
"az egyezség megszületett Anglia és a zsidók között a 2. világháború közben"
Balfour-nyilatkozat. Első világháború. 1917.
Ennyit a marhaságaidról.

dts 2010.04.06. 15:31:24

Azért ezen az oldalon könnyesre röhögtem magam:

hu.metapedia.org/wiki/Zsid%C3%B3k_a_magyar_k%C3%B6z%C3%A9letben

Érdemes megnézni. Wikipedia mintára készült. A kedvencem: Erdő Péter katolikus bíboros, érsek - megnevezve mint zsidó. Jó nem?

Szóval az anti-antiszemitázóknak lenne mit söprögetni a házukj táján. Legalább a nagyonhülyéket ki kéne akolbólítani...

Muad\\\'Dib 2010.04.06. 15:32:13

Nem is értem ezt a posztot. Amikor a zsidók minden lehető helyen, módon erőteljesen kinyilvánítják, hogy semmi közük a kereszténységhez, nem ismerik el megváltónak Jézust, akkor mégis miért téma a zsidó pap?

tommybravo 2010.04.06. 15:32:18

@Nagyító: Már csak a kacsintást nem értem a végén. Egyébként megvilágosodtam.

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.06. 15:34:26

@Lucius Flavius Arrianus: Direkt írtam el, így legalább már világos, hogy nagyon jól tudod miről beszélek.

Lucius Flavius Arrianus 2010.04.06. 15:35:44

@Nagyító:
tökéletesen világos, többet mondanod sem kell :-)))

Vajda Gábor (Gabor_V) · http://www.linkedin.com/in/gaborvajda1984 2010.04.06. 15:36:43

"De… Láttam a szemében, hogy nem fogja megtenni."

Ezután a mondat után megnéztem milyen hosszú ez a szöveg, majd nem olvastam tovább.

*ásít*

Kúrcsány Ferenc 2010.04.06. 15:37:24

Kohn Béla - Rosenfeld Mátyás - Eisenberger Benjámin

reichenberg kenéz 2010.04.06. 15:37:37

A zsidókat egy kicsit elűzték európából mint azt tudjuk. És igen izrael 1947 óta harcol kisebb - nagyobb intenzitással a palesztínokkal és a környező államokkal is de. A környező országok közül már csak Szíriával és libanonnal vannak problémák amik mint az köztudott Iráni báb államok (amúgy iránban egész szép zsidó kisebbség él) és irán meg izrael a középhatalmi státusért küzd a térségben. Tehát ez már rég nem az mint amiről mondjuk 1947 -ben szó volt (az arab országok a tengerbe akarták szorítani a zsidókat). A palesztinokkal sajnos nagyon nehéz a megegyezés. Egyrészt arab testvéreik táborokba tartják őket (egyiptom, libanon, szíria) igy mindig van utánpótlás fanatikusból. Másrészt csak annyit kéne tenniük hogy elismerik izraelt mint országot és máris lenne nekik is egy. Egyébként tragikus a szitú és sajnos a zsidók is elkövettek gonosz dolgokat ez tagadhatatlan. Amúgy Palesztina területén senki nem alapított nemzetállamot csak a zsidók. 1946 - ban éppen angol tulajdonban volt. Előtte meg törökben. De könyörgöm mi köze van ennek MÓ - hoz? hm?

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.06. 15:37:42

@Lucius Flavius Arrianus: Ugyanezzel a mosollyal akkor nyugodtan elmesélheted helyettem a többieknek, mi is az a Balfour-deklaráció. Sok embert érdekelne itt szerintem, további kellemes csevegést.;)

336 2010.04.06. 15:39:44

Többen említik a hozzászólásukban a "zsidó mentalitás" szó párt. Valaki kifejtené, hogy az milyen?

Muad\\\'Dib 2010.04.06. 15:39:44

Egyébként az is különösen röhejes, ahogy a zsidók érdekük szerint mazsoláznak az identitásuk megnevezésében. Pár bloggal arrébb, épp vehemensen magyarázta az egyik magyarországi zsidó, hogy ők bizony inkább vallás, egyfajta állapot, mint faj. Itt ugye nyilvánvalóan nem vallásként van beállítva, hiszen az megint értelmetlenné tenné az egész posztot. Gagyi ez így picit emberek. El kellene dönteni végre…

Lucius Flavius Arrianus 2010.04.06. 15:39:45

@Nagyító:
lusta vagy belinkelni a guglit, vagy mi? :-)))

Vajda Gábor (Gabor_V) · http://www.linkedin.com/in/gaborvajda1984 2010.04.06. 15:41:59

@Sasszem20: Röviden (mert felesleges minden egyéb szószaporítás): de, az volt.

dts 2010.04.06. 15:43:33

Emlékeztek még, amikor Ariel Sharon kivezényelte a saját rendfenntartóit és saját katonaságát a saját telepesei ellen nemrég, hogy visszaadja a palesztinoknak a Gházai övezet egy részét? Sharon a héja. Tüntettek ellene a saját telepesei, ellenálltak, stb. stb.
De Sharon azt gondolta, ha megteszi ezt a lépést, elindulhat egy folyamat, aminek a vége esetleg jó is lehet.
Milyen jól gondolta! Mert aznap este a palesztinok a visszaadott területeken örömtüzeket gyújtottak, énekeltek, ünnepeltek, jól érezték magukat.
Aztán másnaptól onnan rakétázták Izraelt.

Van egy mondás a tótokkal, de lehet parafrazálni: engedd be a házadba, s aztán...

Bobzen 2010.04.06. 15:44:52

@Muad\\\'Dib: Miért kellene eldönteni? Mióta eldöntendő kérdés, hogy ki miként éli meg a saját identitását? Vagy most szerinted attól, hogy az antiszemitizmus általánosít, a zsidóságnak is egyöntetűen definiálnia kellene a saját egzisztenciáját, csak azért mert... csak? Min értetlenkedsz tulajdonképpen?

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.06. 15:45:04

@Lucius Flavius Arrianus: Ha te guglit linkelnél, akkor helyette inkább itt egy feliratozott 4 részes videó, azt szívesebben nézik az emberek, mintha 6 oldalt kellene végigolvasniuk.;)

www.youtube.com/watch?v=igp92833VLc

Muad\\\'Dib 2010.04.06. 15:45:48

@dts:
Milyen édes. Elhajt 20 telepest, majd építkezéseket jelent be, onnan pár kilométerre és elhajtja az arabokat. A kis tündibündi jófiú...

Muad\\\'Dib 2010.04.06. 15:47:13

@Bobzen:
Tulajdonképpen azon, hogy milyen jogon kér számon valaki azért a dologért, ami a sajátjai miatt elképzelhetetlen jórészt.

reichenberg kenéz 2010.04.06. 15:47:41

@Muad\\\'Dib: Hát ne haragudj de azt hogy a keresztény kultura a Zsidóbol nőtt ki azt nem tagadja senki sem. nem is lehetne. Még az imák is kb ugyan azok. nézz utána!

Lucius Flavius Arrianus 2010.04.06. 15:47:43

@Nagyító:
hát igen, olvasni már nem szokás, látszik is rajtatok.

Muad\\\'Dib 2010.04.06. 15:49:12

@reichenberg kenéz:
Ez nem is értem hogy jön ide. A zsidók jó része elutasítja a kereszténységet. Ezek után fura megkérdezni, hogy a keresztényeknek miért elképzelhetetlen egy zsidó pap...

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.06. 15:49:36

@Lucius Flavius Arrianus: Figyelj, kiderült, hogy azokat véded akiket nagyon jól tudod, hogy nem kellene, erre először vigyorogsz mint a fakutya, utána meg leállsz sértegetni olyanokat akiket nem is ismersz.
Hát gratulálok, csak így tovább.;)

antikosz 2010.04.06. 15:50:11

@Sasszem20:

Zsidó volt és ma is az. Tudatlan vagy.

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.06. 15:51:21

@antikosz: Ezek szerint a zsidók megöltek egy zsidót maguk közül. Bonyolódik ez a szappanopera.

Lucius Flavius Arrianus 2010.04.06. 15:52:52

@Nagyító:
de, mindig azokat kell védeni, akiket igazságtalanság sújt - a kereszténység egyik lényegi eleme éppen ez.
Bibó szerint antiszemita az, aki a zsidóságról kóros, eltorzult képet alkot ill. hordoz magában. Ennél jobban és tömörebben nemigen fogalmazta meg senki ezt az irracionalitást.

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.06. 15:55:07

@Lucius Flavius Arrianus: Igen ez így van, és mindig az az elnyomó, akit tilos szidni.

@Gee Halen: Egyszerűen nem értem, miért tették. Miért kellett megölniük nem csak egy jó embert, hanem egyenesen a Megváltót.

Vajda Gábor (Gabor_V) · http://www.linkedin.com/in/gaborvajda1984 2010.04.06. 15:55:52

@Nagyító: Mert Istennek vallotta magát. Ez pedig istenkáromlásnak számított.

hakos2 2010.04.06. 15:55:53

Na a poszt már az elején rosszul indít. Sokat elmond a szerzőjéről, hogy abban is antiszemitizmust vél felfedezni, amikor valaki azt mondja, hogy zsidó nem lehet katolikus pap. Természetesen nem lehet, akárcsak katolikus ember sem lehet rabbi.
"A magyarság hányatott történelméből adódóan nem képes nemzeti identitását ellenségkép nélkül megélni."-ez pedig miért a magyarokra mondja? Ha már a témánál vagyunk, kevés olyan nép van, aki a zsidóknál több ellenségképpel operálna. Mindenhol antiszemitizmust szaglásznak, és állandóan a sérelmeiket emlegetik. A magyarok hozzájuk képest csupa kiegyensúlyozottság.
Egyébként ha témával kicsit komolyabban foglalkozott volna, akkor tudná, hogy az egyház elsősorban antijudaista, mégpedig teológiai alapon és szükségszerűen. Ugyanis a judaizmus szerint Jézus nem volt megváltó, a kereszténység szerint pedig igen. Ezt az ellentétet pedig nem lehet feloldani. Mert vagy a zsidóknak kell elfogadniuk Jézust, vagy a keresztényeknek kell zsidóvá lenniük, elfogadva, hogy Jézus egy csaló volt..
A magyarozás is bűn és ezt a poszt teljes mértékben kimeríti. Úgyhogy a szerző csak szépen forduljon magába. Mondjuk írhatna egy posztot arról is, hogy a zsidók, meg a judaizmus vajon elégséges mértékű szeretettel viszonyulnak-e a kereszténységhez, a keresztényekhez és a magyarokhoz. Majd kiváncsian elolvassuk, hogy vajon Jézust az elváható áhítattal emlegetik-e maguk között.
Ja , tudja-e, hogy a numerus clausust miért is vezették be? Tudja -e például, hogy hasonló megoldást még az Egyesült Államokban is alkalmaztak, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű feketéknek is maradjon hely az egyetemeken?

tommybravo 2010.04.06. 15:57:43

@Nagyító: Te miért vigyorogsz ilyen kényszeresen a beírásaid végén? Ez van valami tikkelés?

Bobzen 2010.04.06. 15:59:10

@Muad\\\'Dib: Azon a "jogon", hogy "ő" semennyiben sem felelős a számonkért "dolgokért", mégis a gyűlölet kollektíven irányul rá is, tök mindegy, hogy a csoport tagjai milyen arányban szolgáltak rá az előítéletre és a gyűlöletre.

Vajda Gábor (Gabor_V) · http://www.linkedin.com/in/gaborvajda1984 2010.04.06. 15:59:19

@Nagyító: Egészen pontosan (most igehelyet nem tudok idézni) "Az Atya és Én egyek vagyunk." Hát ezt elég nehéz másként értelmezni.

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.06. 16:00:14

@tommybravo: Egyszerű cinizmus.

@Gee Halen: Harmadnap mégis föltámadt, tehát gyakorlatilag tényleg Isten fia volt. És nem hallottam a zsidókat bocsánatot kérni tettükért.

krampam 2010.04.06. 16:01:29

azért nem minden alapot nélkülöz a magyar nép zsidókkal szembeni rossz érzése:

franka-egom.ofm.hu/irattar/irasok_gondolatok/marjay/kormanyzotanacs.jpg

így kezdődött az a bizonyos dicsőséges...

én sem szeretem az antiszemitizmust, de azért gondolkodjon el rajta mindenki, hogy van-e alapja vagy sem!

Muad\\\'Dib 2010.04.06. 16:01:46

@Bobzen:
Mivel egy csoport tagja, ez így van. Hol itt a gond? Ha te egy csoport tagjának vallod magad, akkor sajnos el kell viselned, ha a csoport 98% által vallott nézeteket rád is kivetítik. Mi ezen a fura?

Trompf · http://trompf.blog.hu 2010.04.06. 16:02:59

Azt értem hogy a posztban szereplő, magukat kereszténynek valló emberek toleranciaküszöbe nem túl hízelgő az egyházra nézve, de azért érdemes lett volna viszonyítási pontokat betenni.

Például, hogy az átlag magyar nem zsidózik, nem cigányozik.

Vagy hogy éppen a zsidók olyan toleránsak, hogy simán csatlakozhat hozzályuk bárki. Lehet rabbi akárkiből.

Persze gyanítom, hogy ezen viszonyítási pontok az igazsággal köszönőviszonban sem lennének, fakadjanak bármíly tőröl.

Nevezetesen én magam sokkal hevesebb, agresszívabb, kirekesztőbb keresztény ellenességet tapasztalok, mint zsidóellenességet.
És igen ezt a posztot is ide sorolom.

mokas_gizi 2010.04.06. 16:06:31

Antiszemitizmus-t a zsidók gerjesztik elég keményen és szándékosan...ez tény!

Ezenfelül az sem tesz túl jót a zsidóság megítélésének, hogy létre hozták a valódi Holokausztot gázában, de nekik ezt is szabad... /Bár igen fura, hogy van egy ország: Izráel... akiknek a politikusaik szó szerint nem mernek utazni mert félnek, hogy lecsukják őket háborús bűnök miatt...ilyen nem sok van a Földön.../

Ezen felül az ilyen kijelentések sem kedveznek a megítélésüknek:
Felvásároljuk Magyarországot (felirattal)
www.youtube.com/watch?v=UPHCiGL6r-M

tucano 2010.04.06. 16:08:14

Ott van például Katz tábori lelkész, aki az egyik legszimpatikusabb pap a világirodalomban:)

mokas_gizi 2010.04.06. 16:08:29

@mokas_gizi:

A másik poénos dolog, hogy az eltelt több, mint 60 év után sokan még mindig a Holomítoszból szeretnének megélni...mondjuk felettébb jó kérdés hogy meddig kell még ez után fizetnünk főleg hogy az akkor élt emberek többsége már meghalt, mi meg nem csináltunk semmit...főleg hogy nem is éltünk akkor...

Tehát meddig kell még jóvátételt fizetni és meddig tudnak még ez mőgé bújni, ha valamit elkövetnek...?!

Bobzen 2010.04.06. 16:12:30

@Muad\\\'Dib: Szóval, ha engem egy szlovák szélsőjobboldali Slota-fanatikus vérengző mongoloid-idióták lóbaszó és degenerált leszármazottjának nevez (angolul hangzott el szemtől-pofába), csak azért mert Magyarországon élek és magyar nyelven beszélek és magyar az állampolgárságom (figyelem, ez csupán az ő kiindulási alapja) akkor én maradéktalanul fogadjam el, hogy ez az előítélet minden további nélkül igaz is rám. Gratulálok Muad\\\'Dib, ezzel validáltál minden létező csoportra irányuló intoleranciát :D Lehet, hogy a Dűne-univerzum helyett a Warhammer 40k-ból kellett volna nevet választanod, ez a fajta mentalitás inkább az Űrgárdistákra vall, mint a fremenekre :)

Muad\\\'Dib 2010.04.06. 16:15:04

@Bobzen:
Tehát szerinted a magyarok 98%-a "vérengző mongoloid-idióták lóbaszó és degenerált leszármazottja"? Mivel arról beszéltünk, hogy a zsidók JÓ RÉSZE elutasítja Jézust és a kereszténységet. Lásd a komenteket nem sokkal feljebb.
Mert, ha nem hiszed azt, akkor a két példának a világon semmi köze egymáshoz.

Mattheo Guilleaume · http://elmondo.blog.hu 2010.04.06. 16:15:41

@Nagyító: "Harmadnap mégis föltámadt, tehát gyakorlatilag tényleg Isten fia volt. És nem hallottam a zsidókat bocsánatot kérni tettükért."

Jézust római katonák feszítették keresztre. Csak megjegyzem. És azt is megtehették volna, hogy nem teszik meg, hiába kéri tőlük a Szanhedrin. Ráadásul a keresztény teológiában ez elég fontos: az Isten Fiát nem csak Izrael nem fogadta el, hanem az egész világ sem. A Jn evangélium eleje pont ezt fogalmazza meg.

qwertzuiop05 2010.04.06. 16:20:17

@a nyugalom megzavarására alkalmas: "itt van ez a kaparot video
hát ez bizony nem különb, mint
a csirkebéljóslás vagy
egy karibi vudu szertartás"
Vagy a kakasütés.
Gondolom utóbbit is annyira gyűlöletesnek tartod, mint a videón szereplő zsidó rituálét...

336 2010.04.06. 16:20:33

@Muad\\\'Dib: Te is ezzel a "nézetek" szóval jössz! Boncolnád kicsit nekem?

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.06. 16:23:13

@Mattheo Guilleaume: Vártam már a római katonás érved. Azon kellene elgondolkozni, hogy a bibliát kik állították össze és kik csiszolgatják a mai napig.

Muad\\\'Dib 2010.04.06. 16:23:38

@336:
Hogyne. Ha 100 zsidóból 98 szerint Jézus nem Isten fia, a kereszténység hülyeség, akkor a maradék 2 zsidóval kapcsolatban is ebből indulnak ki. Tehát teljesen jogosan tételezik fel, hogy zsidó pap szinte lehetetlen.
Hogy körülírjam egy példával: ha én kimegyek a keresztény Lengyelországból Iránba, aligha fogják azt gondolni, hogy na, megjött az imám.

tommybravo 2010.04.06. 16:26:10

@Nagyító: "kik csiszolgatják a mai napig"
Ez aaaannyira bájos. A zsidók írták az újtestamentumot is! Lebuktak a senkiháziak! És azóta is a rabbitanács írja át nap mint nap. Istenem, újabb megvilágosodás.

Bobzen 2010.04.06. 16:29:09

@Muad\\\'Dib: Hát ez az barátom, nekem személy szerint halvány lila fingom sincs, hogy az ázsiából áttelepült (gondolom innen jött a frappáns "mongoloid" megnevezés) korai magyar népcsoportnak mekkora hányada közösült a hátasállatával (illetve hogy én egyáltalán egyenes ági leszármazottja vagyok-e a kommentárban feltételezett ősapáknak) és azt sem tudtam hirtelen felmérni, hogy mennyivel voltam alsóbbrendűbb a szlovák kollégánál, de a stílus erősen hajazott arra arra, amit a kuruc.info "újságírói" és lelkes olvasói néha megengednek maguknak a zsidóság jellemzésekor. De igazad van, rossz példa volt. Amúgy honnan ezt a 98%-ot (források)? És egyáltalán mi a franc következik abból, ha valaki zsidóként "elutasítja" a kereszténységet?

tommybravo 2010.04.06. 16:29:36

@Muad\\\'Dib: De ha imámnak öltözöl és Mekka felé imádkozol, talán elhiszik neked, hogy megtértél Allah vallásához, hiába születtél kőkatolikus országban.

Mattheo Guilleaume · http://elmondo.blog.hu 2010.04.06. 16:30:45

@Nagyító: Vajon a 2. században Kr. után kik csiszolgatták és utána kik fogadták el kanonikusnak az újszövetségi könyveket? Jaj, csak azt ne mondd, hogy a zsidók, mert az azért fájna egy picit...

@Muad\\\'Dib: "Tehát teljesen jogosan tételezik fel, hogy zsidó pap szinte lehetetlen."

Azért, ha elolvasod a poszt elejét, akkor kiderül, hogy az ott említett beszélgetőközösség nem pont ennek a gondolatmenetnek a végén jutott el az idézett következtetésre.

336 2010.04.06. 16:32:28

@Muad\\\'Dib: Hát, amennyiben neked ez nézet kérdése, akkor igazad van. Azért azt ne felejtsd el, hogy a keresztényeken kívül senki sem gondolja, hogy Jézus Isten fia volna. Az sem elhanyagolható tény, hogy attól, mert valaki genetikai szempontból zsidó, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy zsidó vallású is. Én például nem egy olyan zsidót ismerek, aki keresztény, sőt, pap is van közöttük.

TH 2010.04.06. 16:32:39

@hakos2: "amikor valaki azt mondja, hogy zsidó nem lehet katolikus pap. Természetesen nem lehet, akárcsak katolikus ember sem lehet rabbi."
Én ismerek zsidó származású katolikus papot...képzeld, származás != vallás ám...

Muad\\\'Dib 2010.04.06. 16:34:10

@Bobzen:
Mondjuk gondoltam, hogy a következő kötekedési alap a számok lesznek...
Akkor mondjuk azt, hogy jelentős részük. Amennyiben pontos számokat szeretnél, akkor vehetjük alapul a kikeresztelkedett zsidókat, mint potenciális merítési lehetőséget a papoknak. Szerintem annyira nem magas az arányuk.
És az következik belőle, hogy meglehetősen jogosan tartja elképzelhetetlennek valaki a zsidó papot, ha tapasztalatai azt mutatják, hogy erre semmi igény nincs a zsidóság részéről.

Muad\\\'Dib 2010.04.06. 16:36:41

@336:
"...Azért azt ne felejtsd el, hogy a keresztényeken kívül senki sem gondolja, hogy Jézus Isten fia volna..."
Épp ezért ritka a tibeti keresztény pap is. Csak ők nem kiáltanak tibeti gyűlöletet, ha valaki kijelenti, hogy hát tibeti lakosból sem lesz pap. Ettől még léteznek nyilván tibeti keresztények...

baliquez 2010.04.06. 16:39:36

Lehet nyünnyögni hogy ki kivel van de egyetlen dolog van csak ami bizonyos: a zsidók gőgös sértődésvágya. Az örök.

tommybravo 2010.04.06. 16:40:34

@Muad\\\'Dib: De a cikkben idézett beszélgetés nem erről szólt. Nem arról, hogy milyen kicsi esélye van annak, hogy egy zsidóból pap legyen, hanem "Nem, nem, hogy képzelitek, az nagyon nagy baj volna, ha zsidó lenne, de szerencsére nem az."

Tehát nem meglepődik, hogy "jé, egy zsidóból lett katolikus pap", hanem szerinte rossz lenne, ha egy zsidóból pap lenne.

Muster Mark 2010.04.06. 16:47:33

Francokat. Zsidó pap az tök jó: ez azt jelenti, hogy ő csak testében zsidó.

ellenszenvesfigura 2010.04.06. 16:48:03

most akkor mi van?
aki zsidó, az persze, hogy nem lehet pap. csak keresztény lehet.
vagy te származás alapján döntöd el, ki zsidó, nem az alapján, minek vallja magát az ember?
akkor ki is az antiszemita?

:)

Bobzen 2010.04.06. 16:48:56

@Muad\\\'Dib: Rendben, értem. Ééés, ezzel mire is próbáltál úgy igazság szerint kilyukadni? Most tegyük félre, hogy Pál Feri felekezetének tagjai vajh hogyan jutottak arra a konklúzióra, hogy "pap nem lehet zsidó" (bár nehezen hiszem, hogy a "Nem, nem, hogy képzelitek, az nagyon nagy baj volna, ha zsidó lenne, de szerencsére nem az." bárkinek lennének még illúziói). Attól, hogy a zsidó felekezetek nyilván nem mutatnak akkora hajlandóságot a híveik keresztény hitre térésére ("semmi igény nincs a zsidóság részéről") és a zsidóság valóban kis hányada tér keresztény hitre, abból egyenesen az következik, hogy elképzelhetetlen lenne, hogy valaki zsidó származása ellenére papnak állt volna? De akkor vegyük úgy, hogy az "elképzelhetetlen" nálad egyenlő a nehezen elképzelhetővel: mi a probléma azzal, ha valaki zsidó létére papnak áll és legfőképpen miért lenne "jogos" a beszélgetésnek a posztban látott fordulatot vennie? Nem vagyok vallásos, de úgy gondolom a származás/előélet számít a legkevésbé egy keresztény pap esetében (és most elsüthetnék pár poént a mostani pápával kapcsolatban, de nem akarom hergelni mások idegeit)

Már nem az vagyok, mint aki voltam! (törölt) 2010.04.06. 16:53:03

"hitünk mindenestül a zsidóság hitében gyökerezik."

Na, ide is beírom:

A mai rabbinikus zsidóság fiatalabb vallás, mint a kereszténység.

A mai zsidóság és a mai kereszténység egy közös ősvallásból ered ugyan, de ezt inkább a Y száraival lehetne szemléltetni.

Muad\\\'Dib 2010.04.06. 16:55:14

@Bobzen:
"...abból egyenesen az következik, hogy elképzelhetetlen lenne, hogy valaki zsidó származása ellenére papnak állt volna?..."
Nem, természetesen nem elképzelhetetlen. Viszont az elutasítás mindig a többség miatt alakul ki, amit itt letisztáztunk, hogy áll a dolgokhoz. Nos, most mennem kell sajna, pedig ez végre egy épületes beszélgetés...

Bobzen 2010.04.06. 16:56:46

@Jobb híján MDF-es: Very true.

Bár ez még nem jelenti azt, hogy bármelyik vallás "jobb" lenne a másiknál, vagy hogy a kereszténység és a judaizmus szöges ellentétei lennének egymásnak, bármilyen előjellel, bármelyik felekezetből jövő interpretációban.

vagyok59 2010.04.06. 16:57:26

A rabbik sincsenek túl jó véleménnyel a papokról, ez már egy ilyen világ, hiszen konkurrensek. Érdekes a fordítottjáról persze soha nincs blog, ahogy pedofil rabbikról is csak a kurucon olvasni.

tommybravo 2010.04.06. 16:57:53

@Muad\\\'Dib: "az elutasítás mindig a többség miatt alakul ki"
Elfogadva, hogy a zsidók többsége nem akar kikeresztelkedni, kérdem, hogy miért "baj", ha egy zsidóból keresztény pap lesz? Hol itt az összefüggés? Miért alakul ki elutasítás a többség miatt?

Már nem az vagyok, mint aki voltam! (törölt) 2010.04.06. 16:59:30

@Bobzen:

Mindegyik világvallás betölti a vallással szemben támasztott követelményeket. Minden világvallásból szakadhatnak ki szekták és ezek fanatizmusukban inkább egymásra, mint az "anya"vallásaikra hasonlítanak.

Bobzen 2010.04.06. 17:01:34

@vagyok59: Az NBC Dateline című műsorában egy pedofil rabbit és egy pedofil exrabbit is "elkaptak". Az MSNBC egy hétig foglalkozott az izraeli pedofilbotránnyal, pedig hivatalosan az számít az első számú, liberális hírcsatornának az Államokban. Ideje lenne néha napján levenni azt az ominózus kuruc-szemüveget.

Mattheo Guilleaume · http://elmondo.blog.hu 2010.04.06. 17:01:40

@Muad\\\'Dib: "Viszont az elutasítás mindig a többség miatt alakul ki, amit itt letisztáztunk, hogy áll a dolgokhoz."

Ilyen alapon az indiai származású papokra és apácákra is ferde szemmel kellene nézni (el kellene utasítani őket), pedig rájuk nem szoktak.

_wood_ 2010.04.06. 17:14:42

keresztények.
zsidózás.
a fenti kettő megmagyarázása...

...vannak még extrém sötét bugyrai a netnek vazz.

336 2010.04.06. 17:21:23

@Muad\\\'Dib: Miért vagy te azon meglepve, hogy "erre semmi igény"_

Kotkodus 2010.04.06. 17:23:53

@zotya1: az'szem nem ítélkeztem... jeleztem, hogy a felvetésed nem etikus, mert 2 véglet között kell választani. amennyiben nem így gondolod, van értelme vitatkozni... szerintem nem az emberek faji, vallási v. szexuális hovatartozásuk dönti el, hogy milyen értéket képviselnek, hanem szavaik és méginkább szándékaik, tetteik... az hogy sokan hisznek valamit, az nem azt jelenti, hogy az úgy van...

Kotkodus 2010.04.06. 17:36:38

@hakos2: nem éreztem magyar-ellenesnek a cikket, pedig magyar vagyok. valós problémákat vet fel és igenis képmutatás a bibliára esküdni, majd kikiáltani "felebarátunkat" ellenségnek...
az usa-beli oktatási kvótákat pedig azért vezették be, mert a feketéket 250 éven keresztül rabszolgaként tartották és bizony ebből a helyzetből viszonylag nehéz felállni...(egyébként az őslakosokat is pozitívan diszkriminálják - hasonló megfontolásból).

papageno 2010.04.06. 18:05:25

@dts: meg az elődje, Paskai László is. :)

egy nik a sok közül 2010.04.06. 19:32:36

GRATULÁLOK HÜLYÉK!

JÓL RÁHARAPTATOK A GUMICSONTRA.

Ésszel él az ember...

atalanté 2010.04.06. 21:42:47

Elkeserítően nagy itt a sötétség. Egészen riasztó. Hol keresztényellenes ezt a poszt? Azt akartam írni elsőre, hogy kéretik érveket sorolni, de hát érvek... a rémisztően elvakult gyűlölködőktől?! Próbálják itt gyújtani Nektek a gyertyákat, de hiába.
Történetesen ismerem a szerzőt, hosszú évek óta szolgálja a kereszténységet, a történelmi egyházakat. Hát ha ez keresztényellenes, akkor itt már tényleg csak elnémulni lehet.

Gumicsont???? Hidd csak ezt, te szerencsétlen, unintelligens, kicsinyes, összeesküvéselméletgyártó. Lényeg, hogy Te ésszel élsz. Hát gratulálok hozzá, további sok sikert.

@egy nik a sok közül:

egy nik a sok közül 2010.04.06. 22:02:26

@atalanté:

Ajvé!
Te hüpce, mi a gond?

"Tóth Sára" nik, aki 1 poszttal meg 1 kommenttel akár Szabó János is lehet, most bedobja a "tuti téma" gumicsontot, indexcímlap, és 150 értelmetlen kommentben rágja nép.

Szánalmas poszt,
szánalmas kommenthalom.

Na shalom meg mazel tov, te slemil.

El Mondo 2010.04.06. 23:16:08

Jónéhány hozzászólás született, amit legszívesebben kimoderáltam volna. Viszont némi vívódás után úgy döntöttem, hogy ezek jól példázzák azt a "lélek mélyebb rétegeiben lévő torzulást", amiről a cikk is ír, ezért mégsem moderáltam.

Bocsánat az érzékenyebb olvasóktól.

Tóth Sára 2010.04.07. 09:02:51

Annyian írták itt, hogy nem értik (vagy úgy tesznek, mintha nem értenék), miért probléma az, hogy a katolikus hívek kijelentik, nagy baj lenne, ha papjuk zsidó lenne, ezért most megmagyarázom szájbarágósan (még egyszer, már néhányan megtették):

a "zsidó" jelenthet vallási meggyőződést, ebben az esetben persze nem lehet az illető katolikus pap, de miért is akarna az lenni...

a "zsidó" azonban származást is jelenthet (és akik utálják a zsidókat, azok általában a zsidó származású ateistákat éppúgy), ebben az esetben azonban nyugodtan lehet katolikus pap, és természetesen bármely keresztény felekezet teljes jogú tagja egy zsidó, éppúgy mint egy indiai, cigány, arab, stb.

Érdemes elolvasni Ulickaja Daniel Stein című remek regényét, egy zsidó fiatalemberről, aki megtér, karmelita szerzetes lesz, és Izraelben szolgál keresztény gyülekezetben.

Ja és köszönet minden sötétséget oszlató kommentért.

zotya1 2010.04.07. 11:10:53

@Kotkodus: ez eddig rendben is van. ebben egyet értünk, de mint fenntebb is említették, sajnos, a többség viselkedése, kihat, vagy inkább jellemzésre készteti az embereket. mint pl. a cigányok között is van rendes, munkás ember, vannak becsületes zenészek, nem mind betörő vagy gyilkos, de sajnos a többségük sajnos ilyen, ezzel sajnos, emberi gyarlóságunk miatt, egy dobozba tesszük azt a népcsoportot. pl. a palesztinek, arabok között is van rendes, becsületes, nem mind terrorrista, de mégis, az arabokról általános vélekedés, hogy terrorrista nép. ugyanez vonatkozik a zsidó népre is. mint fenntebb említettem, másik kommentben, sok ismerősöm van aki zsidó, és még a rokonságomban is van, de csak akkor segítenek, ha ismernek személyesen, vagy valaki belső ember beajánl. nem akarom ismételni magam, de sajnos ez a tapasztalatom. természetesen nem minden zsidó rossz, mint ahogy nem minden magyar sem jó. de egy példát még mondok, a zsidók nagy többsége, ilyen, ez napi felháborodást vált ki bennük, mert hogy miért emelík fel a hangukat az igazság ellen azok, akik ezt meg teszik. ha egy keresztény követ el egy hibát, akkor már az összes Krisztushívőt ócsárolják, holott ez egy elenyésző % , de ezzel már minden Krisztushívő gazember.
természetesen mindnyájak emberek vagyunk, nem tudunk a bünnek ellenállni, ezért ítélkezünk, és minden egyéb vétket elkövetünk, többek között az áltolánosítást is, még én is :)

Már nem az vagyok, mint aki voltam! (törölt) 2010.04.08. 15:28:41

„Az nem lehet, hogy zsidó, pap nem lehet zsidó.”

Az nem lehet, hogy római katolikus pap és nem római katolikus vallású, hanem a judaizmus híve.

Származására nézve bármi lehet.

Szentmihály_ 2010.04.16. 10:19:57

Leszögezem: 1. hívő vagyok 2. tudom, hogy Isten szerete és hűsége sohasem fog elmúlni a zsidóság iránt (sem) 3. vannak (beházasodott) zsidó rokonaim és szeretem őket (a szélsőbaloldali megnyilvánulásaik ellenére)
Szerintem a bűnöket, hibákat fel kell ismerni és meg kell bánni. Egy hívőnek ebben annyi feladata van, hogy aki zsidóellenes, annak fel kell hívni a figyelmét, hogy talán nem minden zsidó olyan amilyennenk hiszi. De az ezekhez hasonló cinikus, a magyarságot lekezelő, megvető cikkekkel nem lehet bárkit is bármiről meggyőzni.
Az ellenségképek kapcsán szerintem nem a magyarsággal van a baj. Nem olvashatunk lépten-nyomon, monjuk a Délvidéki vérengzésől, pedig 60 - 80000 magyar leöltek egy hónap alatt... Hááát, az is megérne egy két cikket.
De ha már a zsidósággal kapcsolatos üdvtörténeti kérdéseket feszegetitek, fontosabb volna magát a zsidóságot meggyőzni, hogy bizony a JóIsten nem nézi jó szemmel, ha palesztin gyerekeket ezerszámra mészárolnak le (pedig nekik is szól az evangélium!!! a palesztin gyerekeket is magához hívná Jézus ha ma járna a Földön).
Erről is írhattok cikket, tudniillik ma Gázában a gyerekek nagyobb veszélyben vannak, mint a zsidó nagytőke Magyarországon.
Minden hívő tegye a dolgát, de alázatosan, ne lekezelően.

20évet 2010.04.16. 12:55:06

x3.hu/freeweb/frameset.x3?user=/zoner&page=/cion.html

csak ajánlani tudom mindenkinek aki annyira szereti a zsidókat!

hozzáteszem, nem minden zsidó cionista, különben nem lett volna holokauszt, ahol a saját fajtájukat áldozták fel! ez a könyvben szintén benne van!

izrael miszteriuma (törölt) 2010.05.01. 21:13:20

@El Mondo:
Kicsit elborzadtam némely hozzászólók szellemi színvonalán, de szerintem jól tetted, hogy nem moderáltál ki senkit. Ez azért nem reprezentatív minta, tudom, hogy a valóságban fordított a helyzet: társadalmunk döntő többsége teljesen normális. A zsidó szónak különös vonzereje van manapság, a nemzeti-keresztény Magyarország hívei rögtön felbuzdulnak, hogy mások értelmes párbeszédét tönkretegyék.

"Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a "jobboldaliság" címkéjével ismert különös valamit, a tudatot, hogy ő, mint "keresztény magyar ember" előjogokkal élhet a világban, egyszerűen azért, mert "keresztény magyar úriember", joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem "keresztény magyar" vagy "úriember", tartani a markát, s a keresztény magyar markába baksist kérni az államtól, társadalomtól: állást, kitüntetést, maradék zsidóbirtokot, potya nyaralást a Galyatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában. Mert ez volt a jobboldaliság minden értelme. S ez a fajta nem tanul. Aki elmúlt 30 éves, és ebben a szellemben, légkörben nevelkedett, reménytelen. Talán megalkuszik fogvicsorgatva, s mert önző és gyáva: bizonyára hajlong majd az új rend előtt, de szíve mélyén visszasírja a "jobboldali, keresztény, nemzeti" világot, amelyen
belül olyan szépen lehetett zsidó vagyont rabolni, versenytársakat legyilkolni, és aladárkodni a nagyvállalatokban képzettség és hozzáértés nélkül.
Ez a fajta soha nem változik meg, de amíg ezeknek szavuk van vagy befolyásuk, Magyarország nem lesz nemzet."
(Márai Sándor: Naplójegyzet 1945)

izrael miszteriuma (törölt) 2010.05.01. 21:20:08

@Tóth Sára:
Nagyon örülök a posztodnak, minden szavával egyetértek!
Azért némi reményre adhat okot, hogy létezik egy másik Magyarország:

"Franz Werfel: Cella című, a fasizmus eseményeit idéző kisregényének egyik, rendkívül érdekes részlete egy római katolikus káplán és egy zsidó rabbi beszélgetése:
"Nem tudom, tisztelendő atyám - mondta a rabbi -, miért tartja az Egyház olyan fontosnak a zsidók megkeresztelkedését. Hát kielégíti az az eredmény, hogy ezer törtető vagy gyenge lelkű renegát között akad két igazi hívő? No és aztán, mi lenne akkor, ha a világon valamennyi zsidó kikeresztelkedne? Izrael eltűnne. Eltűnne azonban azáltal az isteni kinyilatkoztatás egyetlen valódi tanúja is a világról. A Szentírás ily módon létezésünk által dokumentált igazságból üres és erőtlen mondává lenne, mint akármelyik görög mítosz. Nem látja-e az Egyház ezt a veszélyt? Összetartozunk mi ketten, tisztelendő atyám, de nem képezünk egységet. A Rómaiakhoz írt levélben ez áll: Krisztus gyülekezete Izraelre épül. Meggyőződésem, hogy amíg az Egyház fennáll, fennmarad Izrael is. Ám ha Izraelnek, az Egyháznak is buknia kell...
És honnan támadnak efféle gondolatai? - kérdezte a káplán.
Mindmáig tartó szenvedéseink nyomán - felelte a rabbi. Mert azt hiszi talán, hogy Isten haszontalan engedte, hogy tűrjük, amit tűrtünk, túléljük, amit túléltünk két évezreden át?"
A zsidókérdés végül is nem antiszemita vagy filoszemita nézetek, indulatok kérdése, hanem végső soron: Isten-kérdés. Isten szavahihetősége, megbízhatósága, hűsége áll vagy bukik Izraellel."
(Siklós József: IZRAEL TITKA)
manamissio.ro/osc/product_info.php?products_id=495

izrael miszteriuma (törölt) 2010.05.01. 21:28:38

@izrael miszteriuma:
Még egy könyvajánló:
Tudományos munkájában Tatai István a holokauszt tragédiáját és Izrael állam megalapítását követő teológiai földrengést tekinti át. A szerző a doktrinális és erkölcsi felelősségtől inspirálva egy olyan őszinte útkeresésre hívja meg az olvasót, amelyen a soá utáni Egyház a hagyományos Izraelt megvető teológia helyett egy új Egyház-Izrael korrelációs modellt keres, amelyben Izrael örök kiválasztása és szövetsége keresztyén teológiai legitimitást nyer.
Dr. Tatai István - Az Egyház és Izrael
www.harmat.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1781&Itemid=313
süti beállítások módosítása